logo yeni

calisanlar2 copy

AYLIKSIZ İZİN ALAN MEMURUN PEŞİN ALMIŞ OLDUĞU MAAŞ NE OLUR?

Aktif . Yayınlanma İzin

memur4Devlet memurları aylık maaşlarını aldıktan sonra çeşitli sebeplerle aylıksız izne ayrıldıklarında, o ay (maaş dönemi) içerisinde çalışmadıkları günlerden dolayı, peşin almış oldukları maaşın bir kısmını geri öderler.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memurlara aylıklarının her ayın başında peşin ödeneceğini (her ayın 15’inde) ve peşin ödenene aylıkların sadece emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde geri alınmayacağını hükme bağlamıştır.

Peşin ödenmiş olan aylıkların memuriyetle ilişik kesilmesi sonucunu doğuran durumların hangilerinde geri alınmayacağı açıkça belirlenmiş olduğundan, bu haller dışındaki memuriyetten ayrılma hallerinde, peşin ödenmiş olan aylıkların çalışılmayan günlere isabet eden kısımlarının geri alınması gerekecektir.

Aylıksız izin  kullanılabilen haller

Devlet memurları;

-Hizmet süresine bağlı olarak (en az 5 yıl hizmetleri varsa),

-Refakat izni sonrasında bu iznin verilmesine bağlı olarak,

-Doğum olayına bağlı olarak,

-Evlat edinmeye bağlı olarak,

-Askerlik hizmeti nedeniyle,

-Yurt dışı bazı görevlendirmeler nedeniyle,

-Başka kurumlardaki bazı görevlendirmeler nedeniyle,

-Eğitim nedeniyle, 

-Eşlerinin görev veya eğitimleri nedeniyle

aylıksız izin kullanabilmektedirler.

Aylıksız izne ayrılan memurların ayrıldıkları kadrolara ilişkin hakları, izin bitiminde görevlerine dönmeleri şartıyla korunmakta, ancak aylıksız izin süresince memuriyete ilişkin mali haklardan yararlanama söz konusu olmamaktadır.

Aylıksız izinli günlere isabet eden aylığın geri alınması

Ayın 15 inde maaş aldıktan sonra izleyen ayın 14 üne kadar olan süre içerisinde aylıksız izne ayrılan memur, peşin aldığı aylığın görevde olmayıp aylıksız izinli olduğu günlere isabet eden kısmını geri ödemek zorundadırlar.

Bu kapsamda;

**Peşin ödenmiş olan maaşın aylıksız izinli olunan süreye isabet eden kısmının memurdan geri alınırken yapılacak hesaplamaya, peşin ödenmiş olan eş ve çocuk yardımı dahil edilmez. Yani eş ve çocuk için ödenen aile yardımının çalışılmayan günlerle ilişkisi kurulmaz ve aile yardımı geri alınmaz.

**Peşin ödenmiş olan maaşın aylıksız izinli olunan süreye isabet eden kısmının memurdan geri alınırken, peşin ödenen maaşa uygulanmış olan asgari geçim indirimi hesaplamaya dahil edilmez. Uygulanmış olan asgari geçim indirimi, memurun çalışmadığı günlere bölüştürülerek memurdan geri istenmez.

**14/10/2008 tarihinden önce göreve başlamış olan (5434 sayılı Kanuna tabi) memurun maaş aldıktan sonra aylıksız izne ayrılmış olması durumunda, peşin ödenen aylığın çalışılmayan süreye isabet eden kısmının hesaplanmasında, brüt maaştan yapılmış olan sosyal güvenlik primi devlet katkısı kesinti miktarı düşüldükten sonra hesaplama yapılır.

**15/10/2008 ve sonrasında göreve başlamış olan (5510 sayılı Kanuna tabi) memurun maaş aldıktan sonra aylıksız izne ayrılmış olması durumunda, peşin ödenen aylığın çalışılmayan süreye isabet eden kısmının hesaplanmasında, brüt maaştan yapılmış olan sosyal güvenlik sigorta primleri (%11, %7,5,  %9, %5) kesintileri de hesaplamaya dahil edilir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.