logo yeni

calisanlar2 copy

HASTA OLMADIĞI HALDE HASTALIK RAPORU ALAN MEMURA NE OLUR?

Aktif . Yayınlanma İzin

memur3Devlet memurlarına, haklarında usulüne göre düzenlenmiş hastalık raporlarına istinaden, aylık ve özlük hakları korunmak suretiyle hastalık izni verilmekte, ancak hasta olmadığı halde düzenlenen rapora istinaden işe gelmeyen memur hakkında ise çeşitli yaptırımların uygulanması söz konusu olabilmektedir.

Memurların hastalık izni konusu 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiş ve hangi hâllerde, hangi hekimler veya hangi sağlık kurulları tarafından memur hakkında hastalık raporu düzenlenebileceği ile raporların süreleri ve hastalık izne ilişkin diğer hususlara ise “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”de yer verilmiştir.

Memurun hasta olmadığı halde rapor aldığının düşünülmesi

Memur hakkında düzenlenen hastalık raporunun (tek hekim veya sağlık kurulu raporu) aslı veya bir örneği en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine ulaştırılır ve örneği gönderilen raporun aslı ise hastalık izni bitiminde ilgili disiplin amirine verilir.

Süresi içerisinde amire ulaştırılan hastalık raporu, raporun usule ve/veya fenne aykırılığı konusunda bir tereddüt bulunmaması durumunda, ilgili amirleri tarafından hastalık iznine çevrilir.

Öte yandan, hastalık raporunun fenne aykırı olduğu (raporda belirtilen hastalığın olmadığı) konusunda ilgili amirlerde tereddüt oluşması halinde;

-Rapor hastalık iznine çevrilmez.

-Memur, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan ve memurun bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye kurumu tarafından sevk edilir.

-Bu süreçte memur hastalık izni kullanıyor sayılır.

-Hakem hastaneye sevk edilen memurun, hastalık raporunda belirtilen süre bitmeden önce hastaneye gitmesi gerekir.

Memurun hasta olmadığı halde rapor aldığının anlaşılması

Memur hakkında düzenlenmiş olan hastalık raporunun fenne aykırı olduğunun hakem hastane sağlık kurulu tarafından belirlenmesi durumunda, memur derhal (en geç izleyen gün) görevine başlar. (başlaması gerekir)

Raporun fenne aykırı olduğuna karar verilmesine rağmen, görevine başlamayan memur hakkında, kararı izleyen günden itibaren göreve gelmediği süreler dikkate alınarak 657 sayılı Kanunun disiplin hükümleri veya çekilmiş sayılmaya ilişkin hükümleri uygulanır. Öte yandan, hastalık raporunun fenne aykırılığına yetkili sağlık kurulu tarafından karar verilmesi öncesinde bu rapora istinaden göreve gidilmeyen sürelerin, memurun izinsiz veya özürsüz olarak görevini terk ettiği süreler olarak değerlendirilemeyeceğini memurunyeri.com olarak düşünmekteyiz.

Ancak, (mülga) Devlet Personel Başkanlığı tarafından konuya ilişkin verilen görüşlerde; memur hakkında düzenlenen hastalık raporunun fenne aykırı olduğuna hakem hastane tarafından karar verildiği durumlarda, ilgili memurun söz konusu rapora istinaden göreve gelmediği sürelerin izinsiz ve özürsüz görevin terkedilmesi kapsamında değerlendirilmesi gerekeceği ifade edilmiştir.  Mütalaa için tıklayınız...

DPB görüşüne göre hareket edilmesi durumunda, hakkında düzenlenen hastalık raporunun fenne aykırı olduğu tespit edilen memura, hastalık raporunun düzenlendiği tarihten itibaren göreve gelmediği gün sayısının;

-Bir veya iki gün olması durumunda, aylıktan kesme cezası verilmesi,

-3, 4, 5, 6, 7, 8 veya 9 gün olması durumunda, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesi,

-10 gün ve daha fazla olması durumunda ise Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilmesi

durumu ortaya çıkabilecektir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.