logo yeni

calisanlar2 copy

MEMUR KAÇ DEFA HASTALIK İZNİ (RAPOR) ALABİLİYOR?

Aktif . Yayınlanma İzin

personel 5Devlet memurlarının kullanabilecekleri hastalık izni sürelerine ilişkin bazı belirlemeler bulunmakla birlikte, bir takvim yılında en fazla kaç defa rapora dayalı hastalık izni kullanabilecekleri hususunda ise mevzuatta herhangi bir belirleme yer almamaktadır.

Haklarında düzenlenen hastalık raporlarına istinaden, aylık ve özlük hakları korunmak suretiyle memurlara hastalık izni verilmesi hususu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinde düzenlenirken, hastalık raporlarının hangi hallerde kimler tarafından ve hangi sürelerle verilebileceği ise “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile belirlenmiştir.

Tek hekim raporlarına ilişkin sayı ve süre sınırlaması

Devlet memurları hakkında, tek hekim tarafından bir takvim yılında her defasında en fazla 10 gün olmak üzere toplam 40 gün hastalık raporu düzenlenebilir. Öte yandan, tek hekim tarafından düzenlenip sağlık kurulu tarafından onaylanmış olan raporların süresi, söz konusu 40 günlük süreye dahil değildir.

Buna göre;

**Tek hekim tarafından düzenlenecek raporlara istinaden her defasında en çok 10 gün hastalık izni kullanılabilir.

**Tek hekim tarafından düzenlenecek raporlara istinaden bir takvim yılında en çok 40 gün hastalık izni kullanılabilir.

**Tek hekim tarafından düzenlenen raporların süresinin her defasında 10 gün olması durumunda, bir takvim yılında en fazla 4 defa hastalık izni kullanılabilir.

**Tek hekim, bazı hallerde ardı ardına 10’ar günlük raporlar düzenleyebilir. Raporda kontrol muayenesi öngörülmüş ise kontrol muayenesi sonrasında tek hekim en çok 10 gün daha rapor düzenleyebilir. Kontrol muayenesi sonrasında 10 günden fazla süre ile rapor verilmesi gerektiği hallerde o yerde SGK ile sözleşmesi olup da sağlık kurulu bulunan bir sağlık hizmet sunucusu yoksa ve hastanın tıbbî sebeplerle sağlık kurulu bulunan SGK ile sözleşmeli sağlık hizmet sunucusuna nakline imkân bulunmuyorsa, tek hekim en çok 10 gün daha hastalık raporu düzenleyebilir. Ancak bu raporun geçerli olabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği bir sağlık kurullarınca onaylanması gerekir. Sağlık kurulu tarafından onaylanan raporun süresi 40 günlük azami süreye dahil değildir.

**Bir takvim yılında, 10 günden daha az sürelerle ve toplamı 40 günü aşmayacak şekilde hastalık izni kullanılmasında, verilen rapor sayısına ilişkin herhangi sınırlama söz konusu değildir.

Sağlık kurulu raporlarına ilişkin sayı ve süre sınırlaması

Devlet memurları, sağlık kurulu tarafından düzenlenen ya da onaylanan raporlara dayalı olarak bir takvim yılında, (aynı ya da farklı hastalık sebebiyle) rapor sayısına ve raporda belirtilen süreye ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmaksızın hastalık izni kullanabilirler. (Hastalık sebebiyle verilebilen azami izin sürelerinden kaynaklı uygulamalar hariç)

Yurt dışında düzenlenen raporlara ilişkin sayı ve süre sınırlaması

Yurt dışında bulundukları sırada hastalıkları sebebiyle Devlet memurları haklarında tek hekim ya da sağlık kurulu tarafından düzenlenecek raporların sayı ve süresine ilişkim sınırlamalar, ilgili ülke mevzuatında belirtilen sınırlamalara tabi tutulmaktadır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.