logo yeni

calisanlar2 copy

ÇOCUĞU EVLENDİĞİ İÇİN MEMURUN MAZERET İZNİ KULLANMASI NASIL OLUR?

Aktif . Yayınlanma İzin

emekli2Bazı mazeretlerinden dolayı talepleri halinde ve belirli süreleri aşmamak şartıyla Devlet memurlarına izin verilen haller arasında, memurun çocuğunun evlenmesi hali de yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda, “çocuğunun evlenmesi halinde” memura talebi üzerine 7 günü aşmayacak şekilde mazeret (evlilik) izni verileceğini hükme bağlanmıştır. Ancak, bu iznin memur tarafından ne zaman kullanılabileceği konusu açıkça düzenlenmemiş olduğundan uygulamada tereddüt yaşanabilmektedir.

Evlilik iznine hak kazanma

657 sayılı Kanun, çocuğunun evlilik mazeretine istinaden memura mazeret izni verilmesini, çocuğunun (çocuklarının) evlenmesi olayının gerçekleşmesi şartına bağlamıştır.  Bu nedenle, çocuğu evlenen memur, bu evlilik mazeretine ilişkin izin hakkına çocuğunun evlenmesi ile birlikte hak kazanmaktadır.

Öte yandan evlilik işlemi, Medeni Kanunu hükümlerine göre, evlendirme memurunun ve ayırt etme gücüne sahip ergin iki tanığın önünde gerçekleşmektedir. Buna göre, resmi nikahın yapılmasına ilişkin imzaların atılması ve evlilik cüzdanının eşlere verilmesiyle birlikte evlilik işlemi gerçekleşmiş olmaktadır.

Çocuğu evlenen memur da, resmi nikah gününden itibaren bu evlilikten kaynaklı mazeret iznine hak kazanmaktadır. Memurun resmi nikah öncesinde bu izni kullanabilmesi söz konusu değildir. Zira herhangi bir sebeple evliliğin geç gerçekleşmesi ya da hiç gerçekleşmemesi halinde, hukuki dayanağı olmayan bir izin kullanılmış olacaktır.

Evlilik izni süresi

Çocuğu evlenen memur, evliliğe ilişkin resmi nikahın yapılmasından itibaren 7 günü geçemeyecek şekilde evlilik mazeretine ilişkin izin kullanabilir. Memur, bu izni 7 günden daha kısa süre kullanmak da isteyebilir.

Resmi nikahın yapılmasından itibaren 7 gün geçtikten sonra bu evlilik mazeretine istinaden izin kullanılması mümkün olamayacağından, resmi nikahtan itibaren 5 gün geçtikten sonra bu evlilik nedeniyle mazeret izni kullanmak isteyen memura ise en çok 2 gün mazeret izni verilebilmektedir.

Ayrıca, evlilik sebebiyle mazeret izni kullanımında; evlenecek çocuklara veya boşandıktan sonra yeniden yapılan evliliklere ilişkin herhangi bir sayı sınırlaması bulunmamaktadır. Yapılacak her evlilikte bu izin kullanılabilir. Ancak, aynı tarihte birden fazla çocuğunun resmi nikâhının yapılması durumunda, memura buradaki her evlilik için ayrı ayrı 7 gün süreli mazeret izini verilmezken, örneğin 3 gün arayla iki çocuğunun resmi nikahının yapılması durumunda bu evlilik olaylarından dolayı memurun toplam 10 gün mazeret izni kullanması mümkün olabilmektedir.

Evlilik izninin kullanılması

Evlilik izni memur kurumuna yazılı olarak müracaat ederek, evlilik cüzdanı örneğini ya da evlendirme memurluğundan alınmış olan düğün tarihini gösterir bir belgeyi ibraz etmek suretiyle mazeret izni isteyebilir.  Evlilik gerçekleşmeden istenen ve evlilik tarihinden itibaren kullanılmak üzere verilen mazeret izni, belirtilen tarihte herhangi bir sebeple evliliğin gerçekleşmemesi durumunda kullanılamayacaktır.

Uygulamada, evliliğe dayalı mazeret izni verilirken kurumların bazen evlilik olayının gerçekleşmesi şartını aradığı, bazen de memurun beyanının yeterli sayıldığı görülmektedir.

Öte yandan, memurlara tanınan evlilik izni kullanma hakkına ilişkin düzenlemede yer alan, “evlenmesi hâllerinde izin verilir” şeklindeki ifadeden, evlilik işleminin gerçekleşmesiyle memurun evlilik iznine hak kazanılacağı anlaşılmakla birlikte, bu iznin evlilik işlemi sonrası hangi süre içerisinde kullanılması gerektiği konusunda farklı değerlendirmeler söz konusu olabilmektedir.

Konuyla ilgili olarak Devlet Personel Başkanlığı tarafından verilen bir görüşte; “Evlilik sebebine dayalı olarak verilen mazeret izninin, resmi nikahın gerçekleştiği tarihten, ancak nikah ve düğünün farklı tarihlerde yapılması durumunda, memurun tercihi de göz önünde bulundurularak resmi nikah yahut düğün tarihinden, itibaren başlamak suretiyle kullandırılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.” denilmiştir. DPB görüşü için tıklayınız …

Bu çerçevede, çocuğu evlenen memurun;

**Resmi nikâhın yapıldığı tarihte mazeret iznine hak kazanılacağını,

**Resmi nikah öncesinde mazeret iznini kullanamayacağını,

**İzin süresinin, resmi nikahın yapıldığı günden başlayacağını, ancak nikahın mesai saati dışında ya da tatil gününde yapılması halinde, izleyen çalışma gününden itibaren başlayacağını,

**Düğünün nikahtan sonraki bir tarihte yapılması halinde, memurun isteği üzerine (mevzuatta düzenlenen bir husus olmamakla birlikte, Devlet Personel Başkanlığı görüşü çerçevesinde) mazeret izninin düğün tarihinde kullanılmasının mümkün olabileceğini

değerlendirmekteyiz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.