logo yeni

calisanlar2 copy

YILLIK İZİN İSTEYEN MEMURA İZİN VERİLMESİ ZORUNLU MU?

Aktif . Yayınlanma İzin

memur4Devlet memurları, bazen hizmet gerekleri ve bazen de amirlerinin keyfi değerlendirmelerinden dolayı, yıllık izin haklarını istedikleri tarihlerde kullanamayabiliyorlar.

Anayasa dinlenmenin çalışanların hakkı olduğunu hükme bağlarken, 657 sayılı Devlet Memurlar Kanunu da memurlara belli süre ve şartlarla yıllık izin hakkı tanımıştır. Öte yandan, memurların yıllık izin kullanma zamanı konusunda amirlerine takdir hakkı da verilmiştir.

Kanundaki yıllık izin düzenlemesi

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre;

**Memurların yıllık izin süresi; hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için ise 30 gündür ve zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.

**Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir.

**Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada kullanılabilir, ancak cari yıl ile bir önceki yıl hariç olmak üzere önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

Memurun yıllık izin kullanmasına amirin müdahalesi

657 sayılı Kanun, memurlara tanınan yıllık izin hakkının amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabileceğini ve birbirini izleyen iki yılın izninin bir arada verilebileceğini düzenlemiş olmakla birlikte, amirlerin maiyetlerindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranması gerektiğine de hükmetmiştir. 

Bu çerçevede konuyu memurunyeri.com olarak değerlendirdiğimizde;

-Yıllık izin hakkının memur tarafından bir defada kullanılmasının zorunda olmadığını, farklı zamanlarda kısım kısım da kullanabileceğini, iznin tamamının veya bir kısmının izleyen yılda da kullanılabileceğini,

-Memurun yıllık izin kullanma zamanı konusunda amirlerin takdir yetkisi bulunduğunu, ancak bu yetkinin sınırlı olduğunu,

-Memura izin hakkını hiç kullandırmama gibi bir yola gidilemeyeceğini,

-Yıllık izin kullanımına amirin müdahalesinin, kamu yararı ve hizmetlerin kesintisiz yürütülmesinin sağlanması amacıyla olabileceğini,

-Yıllık izin kullanımına müdahalede, amirin adalet ve eşitlik ilkelerine uygun hareket etmesi gerektiğini,

-Amirin, somut bir gerekçe göstermeden memurun yıllık izin kullanmasına izin vermediği durumlarda, ilgili memurun manevi zararının oluşabileceğini,

-Takdir yetkisinin memur aleyhine olacak şekilde, keyfi olarak ya da kin ve garez ile kullanıldığı veya memurun yıllık izin hakkından yararlandırılmaması sonucunu doğuracak şekilde kullanıldığı durumlarda, amirin idari ve/veya adli yaptırımlarla karşılaşabileceğini

düşünmekteyiz.

Yıllık izin talebini reddeden amir hakkında verilen örnek bir karar için tıklayınız…

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.