logo yeni

calisanlar2 copy

EŞ VEYA ÇOCUĞUNUN HASTALIĞI NEDENİYLE MEMUR HANGİ İZİNLERİ KULLANABİLİR?

Aktif . Yayınlanma İzin

refakatEşi veya çocuğu hastalanan ya da kaza geçiren memurun, bu gibi durumlarda izin kullanma isteği söz konusu olabilmekte ve bazı izin haklarından yararlanmaları mümkün olabilmektedir.

Memurlar, hastalanan veya kaza geçiren eşinin ya da çocuğunun sağlık kurumlarındaki tedavileri sırasında veya sağlık kurumları dışındaki süreçte yanlarında bulunmak için izinli olmayı isteyebilmektedirler.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununu, hastalanan veya kaza geçiren eş veya çocuğunun tedavisi sırasında yanında bulunması için memurun kurumundan izinli sayılmasına imkan veren bir hüküm (refakat izni dışında) yer almamakla birlikte, bu gibi durumlarda izin ihtiyacı duyan memurun, rahatsızlığın türüne ve ihtiyaç duyulan izin süresine göre aşağıdaki yollardan birini seçmesi mümkün olabilmektedir.

Eş veya çocuğun ayakta tedavisinde izin

Ayakta tedavi sırasında eşine veya çocuğuna eşlik etmek isteyen memura izin verilmesine imkan veren bir düzenlemenin 657 sayılı Kanunda yer almıyor olması, ilgili memur için sorun oluşturabilmektedir. Öte yandan, eş veya çocuğunun ayakta tedavi olacağı gerekçesiyle izin talebinde bulunan memurlara uygulamada bazı amirlerin gerekli kolaylığı sağladığı, bazı amirlerin izin vermediği, bazı amirlerin ise memurun yıllık izin ya da mazeret izni kullanmasın istediği durumlara rastlanabilmektedir.

Hal böyle iken, Devlet Personel Başkanlığınca verilen bir mütalaada; ayakta tedavi gören yakınına refakat etmek isteyen memura ne şekilde izin verileceğine ilişkin herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı belirtilerek, bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile bakmakla yükümlü olmadığı eşi, çocukları, anne ve babasının hastalanması sebebiyle sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat ederek söz konusu kurum ve kuruluşlarca muayene edilmesi sırasında ya da muayene sonrası tetkik ve tahlillerde geçirdiği sürelerde bahsi geçen kişilere refakat eden Devlet memuruna izin verilmesi hususunda gerekli kolaylığın sağlanması gerektiği ve bu iznin suistimal edilmesinin önüne geçilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarca bahsi geçen duruma ilişkin belge istenebileceği ifade edilmiştir. Mütalaa için tıklayınız...

Eş veya çocuğun hayati tehlikesi bulunduğunda izin

Eşi veya çocuğu ağır bir kaza geçiren veya tedavisi uzun süren bir hastalığa yakalanan memur, refakat edilmediği takdirde hayati tehlikesi bulunan eş veya çocuklarına ilişkin olarak usulüne göre düzenlenmiş sağlık kurulu raporuna istinaden en çok 3 ay süreyle refakat izini kullanabilmekte ve ihtiyaç olması halinde aynı şartlarla bu izin 3 ay daha uzatılabilmektedir.

Memur aynı yakının aynı hastalığından dolayı en çok 6 ay refakat izni kullanabilirken, aynı yakınının farklı bir hastalığından dolayı da yine en çok 6 ay süreyle refakat izni kullanabilmektedir. Refakat iznine ilişkin ayrıntılar için tıklayınız…

Eş veya çocuğunun hastalığında aylıksız izin

Eş veya çocuğunun rahatsızlığı (hastalık veya kaza sonucu) nedeniyle, aynı yakınının aynı hastalığından dolayı 6 ay refakat izni kullanan memur, istemesi halinde ve sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi kaydıyla aynı yakınının aynı hastalığından dolayı, refakat izni süresinin bitiminden itibaren en çok 18 ay aylıksız izin kullanabilmektedir. Refakat izni sonrası aylıksız izne ilişkin ayrıntılar için tıklayınız …

Öte yandan, rahatsızlıklarından dolayı eş veya çocuğuna refakat etmek isteyen memurlar, başka şekilde izin alamıyorlarsa ve hizmet süreleri de beş yıldan fazla ise en çok 1 yıl süre için olmak üzere aylıksız izin alma yoluna gidebilirler. 

Eş veya çocuğunun hastalığında mazeret izni

657 sayılı Kanun, bazı hallerde memurlara mazeret izni verilmesini (hamilelik, doğum, çocuk, evlilik, ölüm) zorunlu tutarken, eş veya çocuğunun rahatsızlığından dolayı memura mazeret izni verilmesini zorunlu tutmamıştır. Ancak, bazı hallerde amir takdiriyle memura mazeret izni verilebilmesine de imkan tanımıştır.

Buna göre, eş veya çocuğunun rahatsızlığını (hastalık veya kaza dolayısıyla) gerekçe göstererek mazeret izni isteyen memura; merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında ise diplomatik misyon şefi tarafından 10 güne kadar mazeret izni verilebiliyor. Aynı takvim yılında bu izin süresinin uzatılmasının memur (öğretmen hariç) tarafından istemesi durumunda, yıllık izin hakkından düşülmesi şartıyla 10 güne kadar yeniden mazeret izni de verilebiliyor. Amir takdiriyle mazeret iznine ilişkin ayrıntılar için tıklayınız…

Engelli eş veya çocuk nedeniyle izin

Engelli eşi veya çocuğu bulunan memurlar, bu yakınlarının zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mesai saatlerinde de yanlarında bulunma ihtiyacı duyabilmektedirler.

Bu çerçevede, en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğu (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanan memura, hastalık raporuna dayalı olarak bir yılda 10 güne kadar mazeret izni veriliyor.(Anne ve babanın her ikisinin de memur olması durumunda, izin aynı anda sadece birisi tarafından kullanılabilir ve yıl içerisinde her ikisinin bu sebeple kullanacağı mazeret izni süresi toplamı 10 günü geçemez.)

Öte yandan, engelli yakınının günlük bakımı için mesai saatleri içerisinde memura izin verilmesi hususu 657 sayılı Kanunda yer almamakla birlikte, 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesinde; bakmakla yükümlü olduğu aile ferleri arasında bakıma muhtaç engelli birisinin bulunduğunu alınacak engelli sağlık kurulu raporu ile belgelendiren memura, engelli aile ferdinin günlük bakımı için mesai saatleri içerisinde izin verilmesi konusunda kurumu tarafından gerekli kolaylığın sağlanması gerekeceği belirtilerek, bu konudaki sorunun çözümü amaçlanmıştır.

Eş veya çocuğunun hastalığında yıllık izin

Rahatsızlığı olan (hatalık veya kaza) eş veya çocuğunun yanında bulunmak isteyen memur, yukarıda belirtilen yollardan biriyle izin alamıyorsa veya almak istemiyorsa, (varsa) yıllık izin hakkını kullanarak eş veya çocuğunun yanında olabiliyor.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.