logo yeni

calisanlar2 copy

DEVLET MEMURLARININ HAKEM HASTANEYE GÖNDERİLDİĞİ HALLER

Aktif . Yayınlanma İzin

personel 7Haklarında tek hekim veya sağlık kurulları tarafından düzenlenmiş olan hastalık raporlarının fenne uygunluğuyla ilgili tereddüt yaşanması durumunda, ilgili memurların hakem hastaneye gönderilmesi söz konusu olabilmektedir.

Memurlar hakkında hastalıkları dışındaki sebeplerle sağlık kurullarınca düzenlenmiş raporların teyit amacıyla hakem hastaneye gönderildiği durumlarla da karşılaşılmakla birlikte, bu yazımızda sadece hastalık izni için kullanılan raporların hakem hastaneye sevkine değinilecektir.

Raporun fenne aykırılığı konusunda tereddüt oluşması

Hastalıklarından dolayı haklarında usulüne göre düzenlenmiş rapora istinaden, aylık ve özlük hakları korunmak suretiyle Devlet memurlarına hastalık izni verilmekte, ancak bu raporların fenne aykırı olduğunun anlaşılması durumunda, memurun hakem hastaneye sevki gündeme gelebilmektedir.

Devlet memurlarının hastalık izinleri ve bu izinlerin verilmesine esas hastalık raporlarına ilişkin hususlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”de yer verilmiştir.

Konuya ilişkin düzenlemelere göre;

**Memur hakkında düzenlenen hastalık raporlarının (tek hekim veya sağlık kurulu raporu) aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine ulaştırılması gerekir.

**Süresi içinde ilgili kuruma ulaştırılan hastalık raporun usule ve fenne aykırılığı konusunda bir tereddüt bulunmazsa, memurun ilgili amirleri tarafından hastalık iznine çevrilir.

**Memurun ibraz ettiği hastalık raporunun fenne aykırı olduğu (raporda belirtilen hastalığın olmadığı) konusunda ilgili amirlerde tereddüt oluşması halinde, söz konusu rapor hastalık iznine çevrilmez.

**İbraz ettiği hastalık raporu fenne aykırı bulunan memur, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan hakem hastanelerden yakın yerde olanlardan birine sevk edilir.

**Hakem hastaneye sev edilen memurun, hastalık raporuna ilişkin süre bitmeden önce hakem hastaneye gitmesi gerekir.

Fenne aykırı hastalık raporu

Hakem hastanenin sağlık kurulu, memurun ibraz etmiş olduğu hastalık raporunun fenne aykırı olduğuna karar verirse;

**Memurun derhal (en geç izleyen mesai günü) görevine başlaması gerekir. Derhal görevine başlamayan memur hakkında 657 sayılı Kanunun disiplin veya çekilmiş sayılmaya ilişkin hükümlerinin uygulanması söz konusu olabilir.

**Raporun amire ilk ulaştırılma tarihi ile hakem hastanenin raporun fenne aykırı olduğuna karar verme tarihi arasında kalan sürede ise memur hastalık izni kullanıyor sayılır. Ancak, Devlet Personel Başkanlığı (DPB) tarafından konuya ilişkin verilen bir mütalaada, değerlendirmelerimizden farklı olarak; memur hakkında düzenlenen hastalık raporunun fenne aykırı olduğuna hakem hastane tarafından karar verildiği durumlarda, ilgili memurun söz konusu rapora istinaden göreve gelmediği sürelerin izinsiz ve özürsüz görevin terkedilmesi kapsamında değerlendirileceği ifade edilmiştir.  Mütalaa için tıklayınız...

Her amirin aynı şekilde hareket etmemesi

Hastalık raporlarının izne çevrilmesi veya hakem hastaneye gönderilmesi konusunda, uygulamada kurumlar arasında ve/veya memurlar arasında farklı uygulamalara gidilebilmektedir.

Memurlardan bazılarının aldığı hastalık raporlarının fenne uygunluğu tartışılmazken, bazı memurların aldığı raporlara ise kuşkuyla bakılarak hakem hastaneye gönderme yoluna gidilebilmektedir.

Raporların hastalık iznine çevrilmesinde çeşitli sebeplerle memurlar arasında farklı uygulamalara gidilmesi veya mevzuatın uygulanmaması suretiyle amirler tarafından eşitliğe aykırı davranılması, çalışma huzurunun bozulmasına da neden olabilmektedir. Ancak, amirin bu yönde davranışları olması durumunda, memur mevzuat hükümlerinin eşitliğe uygun olarak uygulanmasını isteyebileceği gibi, hakkında yapılan hakem hastaneye sevk işleminden dolayı amirini şikâyet de edebilir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.