logo yeni

calisanlar2 copy

5 YIL HİZMET ŞARTINA BAĞLI AYLIKSIZ İZİN İÇİN MEMURUN HANGİ HİZMETİNE BAKILIR?

Aktif . Yayınlanma İzin

personelDevlet memurlarına bazı hallerde aylıksız izin kullanabilme imkanı tanınmış olup, en az 5 hizmet yılı bulunanların da belli şartlar dâhilinde aylıksız izin kullanabilmeleri mümkün olabilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, “Aylıksız izin” başlıklı 108 inci maddesinin (E) bendinde “Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir.” demek suretiyle, memurun hizmet süresi şartına bağlı aylıksız izin hakkını düzenlemiş bulunmaktadır.

Hizmet süresi şartına bağlı aylıksız izin kullanımı

Devlet memurlarının, hizmet süresi şartına bağlı aylıksız izin kullanabilmesi için;

**5 yıllık hizmet süresini doldurmuş olmaları gerekir.

**Aylıksız izin kullanma talebinde bulunmaları gerekir.

**Memuriyetleri süresince bu kapsamda kullanmış oldukları aylıksız izin süresi toplamının 1 yıldan fazla olmaması gerekir.

**Memuriyetleri süresince bu kapsamda bir defadan çok aylıksız izin süresi kullanmamış olmaları gerekir.

5 yıllık hizmet süresinin hesabı

Aylıksız izin kullanımında esas alınan hizmet süresi, yıllık izin süresinin hesabında dikkate alınan hizmet süreleri ile aynıdır.

Yıllık izin süresinin hesabında dikkate alınan hizmet süreleri konusunda ise 154 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde, “Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet dikkate alınması” gerektiği belirtilmiştir.

Bu itibarla, yıllık izin süresinin tespitinde esas alınan hizmet süresi toplamı 5 yıldan fazla olan Devlet memurlarının, talepte bulunmaları ve kurumları tarafından da uygun görmesi halinde aylıksız izin kullanabilmeleri söz konusu olabilmektedir. 

5 yıllık hizmete dahil olan süreler

Memurların hizmet süresi şartına bağlı olarak aylıksız izin kullanabilmeleri için, 5 yıllık hizmet sürelerinin hesabına;

**Kamu kurum ve kuruluşlarında hangi statüde olursa olsun (memur, işçi, sözleşmeli, 4/B, 4/C gibi) geçen sürelerin tamamı dahil edilir. (bu hizmetler sırasında çalışılan yarım zamanlı  sürelerin sadece yarısı dahil edilirken, aylıksız/ücretsiz izin kullanılan süreler ise dahil edilmez)

**Muvazzaf askerlikte geçirilen sürelerin (okul devresi ve yedek subaylıkta geçirilen süreler dahil) tamamı dahil edilir.(askerlik borçlanması şartı aranmaz)

**Memur iken hazarda veya seferde silahaltında geçirilen sürelerin tamamı dahil edilir.

**Avukatlık staj süresinin (ilgili mevzuatta belirlenen sürenin) tamamı dahil edilir.

**Teknik hizmetler sınıfında görevli olanlar için, memuriyet dışında yurt için veya yurt dışında teknik hizmetlerde mesleklerini serbest olarak veya özel iş yerlerinde yürüttükleri sürelerin 3/4’ü dahil edilir.

**Sağlık hizmetleri sınıfında görevli olanlar için, memuriyet dışında yurt için veya yurt dışında sağlık hizmetlerinde mesleklerini serbest olarak veya özel iş yerlerinde yürüttükleri sürelerin 3/4’ü dahil edilir.

**Avukatlık hizmetleri sınıfında görevli olanlar için, memuriyet dışında serbest avukat olarak geçirdikleri sürelerin 3/4’ü dahil edilir.

**Basın ile ilgili alanda görevli olanlar için, memuriyet dışında Basın Kartları Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olarak fiilen gazetecilik yapmış oldukları sürelerin 3/4’ü dahil edilir.

**Milli Eğitim Bakanlığı emrinde memuriyete girenler için, memuriyet dışında özel okullarda öğretmenlik veya yönetici olarak geçirdikleri sürelerin 2/3’ü dahil edilir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.