logo yeni

calisanlar2 copy

HASTALIK İZNİ KULLANIRKEN GÖREVİ DEĞİŞEN MEMURUN MAAŞI

Aktif . Yayınlanma İzin

maas22Hakkında düzenlenen raporlara istinaden kendisine hastalık izni verilen Devlet memurunun, hastalık izni kullanmakta olduğu süreler içinde görevinde de değişiklik olabilmektedir.

Hastalık izni kullanırken görevi değişen memura, yeni görevine başlayıncaya kadar geçecek sürede maaş ödemesinin nasıl yapılacağı hususunda tereddüt yaşanabilmektedir.

Hastalık izni

Devlet memurlarının, hastalıkları nedeniyle haklarında tek hekim veya sağlık kurulu tarafından düzenlenen raporlara istinaden hastalık izni kullanabilecekleri hususu 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiş bulunmaktadır.

Hastalık izni kullanan memurun aylık ve özlük hakları izin süresince korunmaktadır.

Hastalık iznindeki memurun görevinin değişmesi

Hastalık izni kullanan memurun aylık ve özlük haklarının izin süresince korunması yasal zorunluluk olmakla birlikte, hastalık iznindeki memurun; görevinden alınarak daha alt bir unvana atanması, daha üst bir göreve atanması ya da yer değiştirme suretiyle atanması da mümkün olabilmektedir.

Konuyu tüm yönleriyle değerlendirebilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bazı hükümlerine baktığımızda;

-Aynı yerdeki göreve atanan memurun atama emrini tebellüğ ettiği günü izleyen iş gününde, başka yerdeki göreve atanan memurun ise atama emrini tebellüğ ettiği günden itibaren 15 gün içinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş gününde işe başlamasının zorunlu olduğunu,

-Başka göreve atandığında izinli olan memura atama tebligatının yapılmasının mümkün olduğunu, memurun yeni görevine başlaması için gerekli sürenin ise iznin bitiminden itibaren başlayacağını,

-Başka yerdeki bir göreve atanarak süresi içerisinde görevine başlayan memurun aylığının, işe başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren yeni görev yerinde ödeneceğini,

-Yasal izinlerini kullanırken asıl görevi değişen memurun aylığının, izin süresi sonuna kadar eski görev yerinde kadro tasarrufundan ödeneceğini,

-Aylığın, memura hizmetlerinin karşılığında kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen para olduğu; ek göstergenin ise ilgili sınıf ve görevlerde bulunduğu sürece memura yapılan ödemelerde esas alınacağını

görmekteyiz.

Öte yandan, 160 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde; torba kadrolara atananların aylık ve diğer haklarının, yeni göreve başlama tarihinden itibaren ödeneceği belirtilmiştir.

Hastalık izni kullanırken görevi değişen memurun maaşı

Hastalık izni, göreve başlama ve mali haklara ilişkin mevzuat hükümlerine birlikte bakıldığında;

**Hastalık izni süresince, memurun aylık ve özlük haklarının korunacağı,

**Hastalık izni kullanan memurun, izinli olduğu sürede görevinin değişebileceği,

**Hastalık izni kullanmakta olan memura, atama işleminin tebliğ edilebileceği,

**Hastalık izni kullanırken başka bir göreve atanan memurun yeni görevine başlaması için gerekli sürenin, izin bitim tarihinden itibaren başlayacağı,

**Daha alt veya daha üst bir göreve atanan memurun aylığının, hastalık izni süresince eski görevi esas alınarak ödeneceği,

**Hastalık izni bitiminde mehil müddeti kullanılması durumunda, mehil müddeti süresince memura eski görevinin mali hakları esas alınarak kadro tasarrufundan ödeme yapılacağı,

**Hastalık izni kullanırken başka bir göreve atanan memurun, yeni görevinin mali haklarına, yeni görevine başlayacağı tarihte itibaren hak kazanacağı

anlaşılmaktadır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.