logo yeni

calisanlar2 copy

ÖĞRETMENLER, YAZ TATİLİNE DENK GELEN DOĞUM ÖNCESİ İZİN SÜRELERİNİ SONRADAN KULLANABİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma İzin

ogretmen14Doğumun erken gerçekleştiği veya memurun sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunun tabip raporuyla belgelendirilmesi üzerine doğumdan önceki üç haftaya kadar çalışmaya devam ettiği durumlarda, doğum öncesinde kullanılmayan analık izni süreleri doğum sonrası analık izni süresine eklenebilmektedir.

Ancak bu durum, doğum yapan öğretmenlerin doğum öncesi analık izni süresinin yaz tatiline denk geldiği hallerde değişebilmektedir.

657 sayılı Kanunda izin ve analık izni düzenlemesi

-Kanunun “İzin” başlıklı 23 üncü maddesinde, “Devlet memurları, bu Kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler.” denilmiştir.

-Kanunun “Mazeret izni” başlıklı 104 üncü maddesinin (A) bendinde, analık izni hakkı da düzenlemiştir. Kanundaki düzenlemeye göre;

Kadın memura;

Doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir.

Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir.

Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir.

Öğretmenlerin doğum öncesi analık izni süresinin doğum sonrasına aktarılması

657 sayılı Kanun, öğretmenlerin yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılacağını hüküm altına almıştır.

Öte yandan, (2) Seri No'lu "Kamu Personeli Genel Tebliği"nin "Devlet Memurlarına Doğum Sebebiyle Verilecek İzinler" başlıklı kısmının "Doğum Sebebiyle Verilecek Analık İzni" başlıklı bölümünde; “Doğumdan önceki üç haftaya kadar Kurumunda çalışabileceği tabip raporuyla onaylanan ve doğum sonrası analık iznine eklenmesi gereken azami beş haftalık süre içerisinde kanuni izinlerini kullanan kadın memurun, doğum sonrası analık iznine sadece doğum öncesi analık izni içerisinde Kurumunda fiilen çalışarak geçirdiği sürelerin eklenmesi gerekmekte olup, bu süre içerisinde alınan kanuni izinler doğum sonrası analık iznine ilave edilemeyecektir.”  hükmüne yer verilmektedir.

Buna göre, doğum yapan öğretmenin doğum öncesinde kullanmadığı analık izni sürelerinin doğum sonrası analık izni süresi ile birleştirilebilmesi için, doğum öncesine ait söz konusu sürelerin öğretmenin yasal izinlerini kullandığı sürelere denk gelmemesi gerekmektedir.

Örneğin; Ağustos ayının ikinci haftasında doğum yapan bir öğretmen, doğum öncesi analık izninin 5 haftalık kısmını kullanmayacağına ilişkin olarak rapor ibraz etmiş olsa bile, söz konusu 5 haftalık sürenin öğretmenin yaz tatilinde olduğu döneme denk gelmesinden dolayı, bu sürenin doğum sonrası analık izni ile birleştirilmesi mümkün olamayacaktır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.