logo yeni

calisanlar2 copy

MEHİL MÜDDETİ İÇİNDE MAZERET İZNİ KULLANAN MEMURUN MALİ HAKLARI VE GÖREVE BAŞLAMASI

Aktif . Yayınlanma İzin

maas8Naklen ya da yer değiştirme suretiyle başka yerdeki bir göreve atanan memurun belli bir süre içinde (mehil müddeti) yeni görevine başlaması zorunluluğu bulunmakla birlikte, yeni görevine başlayıncaya kadar geçecek sürede memurun çeşitli mazeretlerine istinaden izin (amirlerce verilmesi zorunlu olan mazeret izinleri) kullanması durumu da söz konusu olabilmektedir.

Devlet memurlarının memuriyet mahalli dışında bir yere naklen atandıkları durumlarda, eski görevlerinden ayrılıp yeni görevlerine başlamaları için tanınan süre (mehil müddeti) içerisinde, talep edilmesi halinde 657 sayılı Kanunda belirtilen süreleri geçmeyecek şekilde amirleri tarafından verilmesi zorunlu olan analık izni, doğum izni, evlilik izni, ölüm izni gibi mazeret izinleri kullanma halleri de ortaya çıkabilmektedir.

Mehil müddeti ve yeni göreve başlama

Memuriyet mahalli dışındaki bir yere atanan memurlara, yeni görevlerine başlamaları için tanınan mehil müddeti süresi, atama emrinin kendilerine tebliğ gününü izleyen 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü mesai saati bitimine kadardır. Memurların, bu süre içerisinde yeni görevlerine başlamaları gerekir.

Öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre, mazeret izni kullanırken başka bir göreve atanan memurların mehil müddeti, izin süresinin bitiminde başlamaktadır.

Ayrıca, naklen ya da yer değiştirme suretiyle başka yerdeki (memuriyet mahalli dışındaki) bir göreve atanan memurun mehil müddeti içerisinde yeni görevine başlamaması durumunda, eski görevinden ayrılış ve yeni görevine başlayış tarihleri arasında aylıksız 10 günlük bir süre daha verilebilmektedir. Belge ile ispatlanabilecek zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da yeni görevine başlamayanlar ise memuriyetten çekilmiş sayılmaktadır.

Mazeret izni ve naklen atamada mali haklar

657 sayılı Kanun, aylık ve özlük hakları korunarak memurların mazeret izni kullanabilmesini mümkün kılmaktadır.

Kanunda ayrıca;

**Aylığın, memurlara hizmetlerinin karşılığında kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen para olduğu, ek göstergenin ise belirtilen sınıf ve görevlerde bulunulduğu sürece ödemelerde esas alınacağı,

**Başka yerdeki bir göreve atanan ve süresi içerisinde görevine başlayan memurlara, işe başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren yeni görev yerinde aylık ödeneceği,

**Yasal izinlerini kullanmakta iken asıl görevleri değişen memurların aylıklarının, izin süresin sona erinceye kadar eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödeneceği

belirtilmiştir. Ayrıca, 160 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde, 657 sayılı Kanunun 68/B maddesine göre atananların yeni kadro dereceleri için öngörülen zam ve tazminatların, göreve başlama tarihinden itibaren ödeneceği ifade edilmiştir.

Bu çerçevede konuyu değerlendirdiğimizde;

-Memurun, bir kadronun mali haklarından yararlanabilmesi için o kadroda göreve başlamış olması ve kadroyla ilişiğinin devam etmesinin gerekeceğini,

-Eski görevinden ayrılan memurun ilişik kesme tarihinin, atama emrini tebellüğ ettiği tarihten itibaren yeni görevine başlaması için geçecek süreleri de (mehil müddeti) kapsayacağını ve mehil müddeti döneminde memura eski görevine ilişkin özlük haklarının ödeneceğini,

-Mehil müddeti içerisinde alınan mazeret izninin mehil süresini keseceğini ve mazeret izni süresi bitiminden itibaren mehil süresinin kalan kısmının kullanılabileceğini,

-Yeni görevin aylığına, ancak o göreve başlamayla hak kazanılacağını,

-Atama emrini tebellüğ ederek süresi içerisinde görevine başlayan memura, yeni görevine başlama tarihine kadar geçen süre için (mehil müddeti) eski kurumu tarafından ve eski görevine ilişkin ödeme yapılacağını,

-Mehil süresi içerisinde mazeret izni kullanılması durumunda; mehil süresi dönemi için eski kadro unvanı üzerinden ve eski kurumu tarafından; mehil süresini aşan süreler için ise yeni görevi esas alınarak ve eski kurumu tarafından kadro tasarrufundan mali haklarının ödenmesi gerekeceğini

düşünmekteyiz. Ancak, konuyla ilgili olarak yargıya intikal eden hususlarda farklı kararlar verilmiş olduğu da görülebilmektedir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.