logo yeni

calisanlar2 copy

FENNE AYKIRI HASTALIK RAPORUNUN MEMURA ETKİSİ

Aktif . Yayınlanma İzin

hasta3Haklarında usulüne göre düzenlenmiş hastalık raporlarına istinaden, aylık ve özlük hakları korunmak suretiyle Devlet memurlarına hastalık izni verilmekle birlikte, bu raporların fenne aykırı olduğunun anlaşıldığı durumlarda ise ilgili memuru etkileyen bazı sonuçlar doğabilmektedir.

Devlet memurlarına hastalık izni verilmesine ilişkin hususlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiş ve hangi hâllerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından hastalık raporu düzenleneceğine ve raporların süreleri ile hastalık iznine ilişkin usul ve esaslara ise “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”deyer verilmiştir.

Hastalık raporunun fenne aykırılığı

Memur hakkında düzenlenen hastalık raporlarının (tek hekim veya sağlık kurulu raporu) aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine ulaştırılması gerekir. Örneği gönderilen raporun aslı ise hastalık izni bitiminde ilgili disiplin amirine verilir.

Süresi içinde ilgili kuruma ulaştırılan hastalık raporu, usule ve fenne aykırılığı konusunda bir tereddüt bulunmaması durumunda, memurun ilgili amirleri tarafından hastalık iznine çevrilir.

Ancak, hastalık raporunun fenne aykırı olduğu (raporda belirtilen hastalığın olmadığı) konusunda ilgili kurumlarda tereddüt oluşması da mümkündür.

 Bu durumda;

-Sağlık raporu hastalık iznine çevrilmez.

-Memur kurumu tarafından, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan ve memurun bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye sevk edilir.

-Memur bu süre içerisinde hastalık izni kullanıyor sayılır.

-Hakem hastaneye sevk edilen memurun, hastalık raporunda belirtilen süre bitmeden önce hastaneye gitmesi gerekir.

Raporunun fenne aykırı olduğunun ortaya çıkması

Memur hakkında düzenlenmiş olan hastalık raporunun fenne aykırı olduğunun hakem hastane sağlık kurulu tarafından tespit edilmesi durumunda, memurderhal (en geç izleyen gün) görevine başlar. (başlaması gerekir)

Raporun fenne aykırı olduğuna karar verilmesine rağmen, görevine başlamayan memur hakkında, kararı izleyen günden itibaren göreve gelmediği süreler dikkate alınarak 657 sayılı Kanunun disiplin hükümleri veya çekilmiş sayılmaya ilişkin hükümleri uygulanır.

Öte yandan, hastalık raporunun fenne aykırılığına yetkili sağlık kurulu tarafından karar verilmesi öncesinde bu rapora istinaden göreve gidilmeyen sürelerin, memurun izinsiz veya özürsüz olarak görevini terk ettiği süreler olarak değerlendirilemeyeceğini düşünmekteyiz.

Ancak, Devlet Personel Başkanlığı (DPB) tarafından konuya ilişkin verilen bir mütalaada, memurunyeri.com olarak yukarıda yaptığımız değerlendirmeden farklı bir yaklaşımla; memur hakkında düzenlenen hastalık raporunun fenne aykırı olduğuna hakem hastane tarafından karar verildiği durumlarda, ilgili memurun söz konusu rapora istinaden göreve gelmediği sürelerin izinsiz ve özürsüz görevin terkedilmesi kapsamında değerlendirilmesi gerekeceği ifade edilmiştir. Mütalaa için tıklayınız...

DPB’nin bu mütalaası, hastalık raporu alacak memurların dikkatli olmaları gerektiğini ortaya koymaktadır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.