logo yeni

calisanlar2 copy

DEVLET MEMURU HASTALIK RAPORU ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

Aktif . Yayınlanma İzin

hastaHastalıkları sebebiyle haklarında düzenlenen raporlara istinaden hastalık izni kullanabilen memurların aldıkları raporların bazı usul ve esaslara uygun olması gerekir.

Alınacak raporlara ilişkin bazı hususlar şöyle:

**Raporun alınabileceği yerler

Kurum tabipliğinden, aile hekimliğinden veya SGK ile sözleşmesi bulunan sağlık hizmeti sunucularından hastalık raporu alınabilir. 

Öte yandan, SGK ile sözleşmesi bulunmayan sağlık hizmeti sunucularından da hastalık raporu alınması mümkün olmakla birlikte; bu raporlardan süresi 10 günü geçmeyenlerin SGK ile sözleşmesi bulunan sağlık hizmeti sunucusu hekimi tarafından onaylanması, süresi 10 günü geçenlerin ise SGK ile sözleşmesi bulunan sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulu tarafından onaylanması halinde geçerli sayılır.

**Tek hekimden alınacak rapor süresi

Tek hekimden, bir defada en çok 10 gün olmak üzere bir yılda toplam en çok 40 gün rapor alınabilir. 

Öte yandan, tek hekimden alınan raporda kontrol muayenesi öngörülmüş ise kontrol muayenesi sonrasında tek hekim yeniden en çok 10 gün daha rapor verilebilir. Kontrol muayenesi sonrası verilecek rapor süresinin 10 günü aşması halinde bu raporu sağlık kurulundan almak gerekir.  Ancak o yerde, sağlık kurulu bulunan bir sağlık hizmeti sunucusu (SGK ile sözleşmesi olan) yoksa ve hastanın tıbbî sebeplerle böyle bir sağlık hizmet sunucusuna nakline imkân bulunmuyorsa, tek hekim en çok 10 gün daha raporu düzenleyebilir ve bu rapor İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği bir sağlık kurulu tarafından onaylandığında geçerli olur.

**Uzun süreli hastalık hallerinde rapor süresi

Memurlar, hastalık raporlarına istinaden; kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıklarda 18 aya kadar, diğer hastalıklarda ise 12 aya kadar hastalık izni kullanabiliyor. Bu süreler sonunda hastalığının devam ettiği resmi sağlık kurulu raporu ile belirlenirse, ilgili memur aynı süreler kadar daha hastalık izni kullanabilir. Memur bu sürelerin sonunda da iyileşmezse hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.

**Tatil günlerinde rapor alınması

Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile haftasonu ve genel tatil günlerinde, memuriyet mahallindeki veya başka yerlerdeki resmi ya da özel sağlık hizmeti sunucularından rapor alınması mümkün olmakla birlikte, tatil günlerinde alınacak raporların sağlık sunucularının acil servisleri tarafından düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir.

**Raporun kuruma iletilmesi

Tek hekim ya da sağlık kurulu tarafından memurlar hakkında düzenlenen raporların aslının veya bir örneğinin, elektronik ortamda veya herhangi bir yolla, raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar, memurun bağlı olduğu disiplin amirine ulaştırılması gerekir.

Öte yandan, memurun yıllık izinde yurtdışında bulunurken aldığı raporun, dış temsilciliklerce onaylandıktan sonra en geç yıllık izin bitim tarihine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla ilgili disiplin amirine ulaştırılması gerekir.

Aldığı raporu süresinde disiplin amirine ulaştırmayan memur hakkında, bu rapora istinaden hastalık izni kullanma durumuna bağlı olarak,  idari işlemler başlatılması söz konusu olabilir.

**Raporun usule aykırı görülmesi

Mevzuatta belirlenen usullere aykırı olarak alınmış olduğu değerlendirilen (hastalık iznini verecek olan kurumun değerlendirmesi) raporlar hastalık iznine çevrilmez ve memura aykırılıklar yazılı olarak bildirilerek görevine başlaması istenir. Bildirimin yapıldığı günü takip eden iş günü mesai bitimine kadar görevine başlamayan memur, izinsiz ve mazeretsiz olarak görevi terk etmiş sayılmak suretiyle hakkında ilgili mevzuat uyarınca yaptırım uygulanabilir.

**Raporun fenne aykırı bulunması

Hastalık raporunun fenne aykırı olduğu (raporda belirtilen hastalığın olmadığı) yönünde tereddüt oluşması (hastalık iznini verecek olan kurumun değerlendirmesi) durumunda, memur hastalık izni kullanıyor sayılmakla birlikte kurumu tarafından Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş bir hakem hastaneye (memurun bulunduğu yere yakın) sevk edilir.

Hakem hastanenin sağlık kurulu, söz konusu raporun fenne aykırı olduğuna karar verirse memurun  hemen görevine başlaması gerekir.  Görevine hemen başlamayan memur, izinsiz ve mazeretsiz olarak görevi terk etmiş sayılmak suretiyle hakkında ilgili mevzuat uyarınca yaptırım uygulanabilir.

**Bir takvim yılında alınabilecek rapor sayısı

Memurun bir takvim yılında alabileceği hastalık raporu sayısına ilişkin olarak mevzuatta herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

Bu nedenle memurun, tek hekim tarafından her defasında en çok 10 gün olmak üzere düzenlenebilecek raporlara istinaden bir takvim yılında en çok 40 gün hastalık izni kullanması ve sağlık kurulu tarafından düzenlenen ya da onaylanan raporlara istinaden de bir takvim yılında sayısız kere hastalık izni kullanması mümkün olabilir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.