logo yeni

calisanlar2 copy

20 GÜN HASTALIK İZNİ KULLANMAK MAAŞI NASIL ETKİLER?

Aktif . Yayınlanma İzin

hastaTek hekim tarafından düzenlenen raporlara istinaden hastalık izni kullanan Devlet memurlarından bazılarının maaşından, bu şekilde kullandıkları izin süreleri toplamının bir takvim yılında 7 günü aştığı durumlarda, kesinti yapılmaktadır.

Hastalık izni kullanılmasından dolayı maaştan kesinti yapılması uygulaması, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanun hükümlerine göre alan memurlar hakkında geçerli olurken, ücret ve tazminat göstergesine göre aylık alan memurların maaşından ise böyle bir kesinti yapılmamaktadır.

Hastalık izni nedeniyle maaştan kesinti yapılması

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; sağlık kurulu raporu üzerine kullanılan hastalık izni süreleri, kanser verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıklar nedeniyle kullanılan hastalık izin süreleri ile hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi görülen süreler hariç olmak üzere,  Devlet memurunun bir takvim yılında kullandığı hastalık izin süreleri toplamı 7 günü aştığında, aşan süreler için zam ve tazminatlar %25 eksik ödenir.

Ayrıca benzer bir düzenleme, Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin usul ve esasları belirleyen Bakanlar Kurulu Kararında da yer almıştır.

Bu düzenlemelere göre, maaşlarını 657 sayılı Kanun hükümlerine göre alan memurların, tek hekim tarafından düzenlenmiş raporlara istinaden bir takvim yılı içinde kullanacakları hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması durumunda, aşan günlere isabet eden zam ve tazminatlarını %25 eksik alacaklardır.

Öte yandan, aylık maaşlarının hesabında “yan ödeme puanı ve tazminat oranı” kullanılmayan Devlet memurları ise, tek hekim raporuna istinaden bir takvim yılında 7 günden fazla hastalık izni kullanmış olsalar bile maaşlarından herhangi bir kesinti yapılmaz. (İdari hizmet sözleşmesi ile çalışan Devlet memurlarından bazıları için, ilgili kurumların özel düzenlemelerinde yer alan hükümlere istinaden, 7 günü aşan hastalık izinlerinden dolayı sözleşme ücretinden kesinti yapılması yoluna gidilebilmektedir)

Hastalık izni nedeniyle kesintiye konu edilen maaş unsurları

Tek hekim raporuna istinaden bir takvim yılında kullanılan hastalık izni sürelerinin 7 günü aştığı durumlarda, aşan günler için maaşın; 

-Yan ödeme unsurları (iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zammı) üzerinden kesinti yapılır.

-Özel Hizmet Tazminatı ve bu tazminat yerine ödenen diğer tazminat unsurları (Eğitim Öğretim Tazminatı, Din Hizmetleri Tazminatı, Emniyet Hizmetleri Tazminatı, Mülki İdare Amirliği Özel Hizmet Tazminatı, Denetim Tazminatı, Adalet Hizmetleri Tazminatı, tazminat öngörülmeyenlere verilen tazminat) üzerinden kesinti yapılır.

-Teknik Hizmetler Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri Sınıfı personeline; görev yaptıkları yerlerden ve çalışmalardan dolayı ödenen ek ve ilave tazminatlar ile yan ödeme unsurları üzerinden kesinti yapılır.

-Branşlarından dolayı bazı öğretmenlere ödenmekte olan ilave eğitim öğretim tazminatı unsuru üzerinden kesinti yapılır.

Öte yandan, hastalık izni kullanılmasından dolayı maaştan yapılacak kesintiye dahil edilecek unsurlar, ilgili Devlet memurunun hizmet sınıfı, kadro unvanı, aylık/kadro derecesi ve görev yeri gibi hususlara bağlı olarak değişebilmektedir.

Kullanılan 20 gün hastalık izninin maaşa etkisi

Devlet memurlarının, bir takvim yılı içinde tek hekim raporuna istinaden kullandıkları hastalık izni süresi 7 günü aştığında, 7 günü aşan sürelere ilişkin maaş hesabı yapılırken, zam ve tazminatlar %25 eksik hesaplanır.

Buna göre, 2017 yılının ilk altı aylık döneminde tek hekim raporuna istinaden 20 gün hastalık izni kullandığını varsaydığımız bazı memurların (ek ve ilave tazminat almayan), 7 gün dışında kalan 13 günlük hastalık izni nedeniyle eksik alacakları toplam net maaş miktarı şöyle olur:

UNVANI

D/K

Hastalık izni kesintisi  (13 gün karşılığı net)

Genel Müdür

1/4

0 TL

Uzman (merkez-kariyer)

1/4

0 TL

Gelir Uzmanı (kariyer)

1/4

151 TL

Mühendis

1/4

163 TL

Polis Memuru

1/4

149 TL

Avukat

1/4

137 TL

Şube Müdürü

1/4

136 TL

Vaiz

1/4

134 TL

Öğretmen

1/4

120 TL

Hemşire

1/4

99 TL

Şef

1/4

68 TL

Memur

1/4

49 TL

Hizmetli

1/4

46 TL

Not: Ek ve ilave tazminat alanlar için yukarıda belirtilen kesinti tutarları daha fazla olacaktır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.