logo yeni

calisanlar2 copy

HASTALIK İZNİNDEKİ MEMUR BAŞKA YERE GİDEBİLİR Mİ VE GİTTİĞİ YERDE RAPOR ALABİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma İzin

hasta3Haklarında düzenlenmiş raporlara istinaden hastalık izni kullanmakta olan Devlet memurlarının, memuriyet mahalli dışına çıktıkları ya da memuriyet mahalli dışındaki sağlık hizmeti sunucularından yeniden hastalık raporu aldıkları durumlar da söz konusudur.

Ancak, hastalık izni kullanmakta olan memurun memuriyet mahalli dışına izinsiz çıkması veya memuriyet mahalli dışından yeniden hastalık raporu alması konularında uygulamada tereddüt yaşayabilmektedir.

İzinde memuriyet mahalli dışına çıkış

2011 yılında çıkarılan 6111 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce 657 sayılı Kanunda yer alan düzenlemede, izin kullanmakta olan Devlet memurunun ikamet ettiği il sınırları dışına çıkabilmesi yetkili amirin iznine bağlanmış ve izin almadan başka yere giden memura “aylıktan kesme cezası” verilmesine hükmedilmişti.

Ayrıca, yine 2011 yılında yürürlükten kaldırılan Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelikte; "Memurlar hastalık izinlerini ancak hastalık raporlarında gösterilecek tıbbi zorunluluk üzerine veya merkezde kurum amirinin, illerde mülki amirin, yurt dışında misyon şefinin onayı ile … görev yerinden başka bir yerde geçirebilirler. Geçici görevle bulundukları yerlerde hastalanan memurların hastalık izinlerini geçici görev mahalli dışında geçirebilmeleri geçici görevi veren makamın onayına bağlıdır." denilmişti. Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik yerine aynı tarihte çıkarılan “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te ise, hastalık iznindeki memurun bulunduğu yer dışına çıkması için izin alması şartı getirilmemiştir.

2011 yılında yapılan bu değişikliklerden sonra, memurun (mesai saatleri dışında) ikamet ettiği ya da görev yaptığı yerden izin almadan ayrılmasını engelleyen herhangi bir mevzuat hükmü kalmamıştır.

Bu itibarla, hastalık izni kullanmakta olan memurun, hastalık raporundan kaynaklanan tıbbi bir zorunluluk olsun ya da olmasın, kurumuna ya da amirlerine haber vermeden hastalık izni kullanmakta olduğu yerden ayrılması ve hatalık iznini başka yerlerde geçirmesi mümkündür.

Hastalık izni kullanan memurun başka yerden rapor alması

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu; haklarında düzenlenecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, aylık ve özlük hakları korunarak memurlara izin verileceğini ve hastalık izinlerinin en çok olabileceği süreleri düzenlemiş, ayrıca hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ile bu konuya ilişkin diğer hususların ise yönetmelikle belirleneceğini hüküm altına almıştır.

Bu çerçevede çıkarılan Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte ise; "Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanunî izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur." hükmü de yer almıştır. 

Bu itibarla, yasal izinlerden olan hastalık iznini kullanmakta olan Devlet memurunun, resmi ya da özel sağlık hizmeti sunucularından usulüne uygun olarak alınan hastalık raporlarına dayanılarak yeniden hastalık izni kullanması mümkün olabilmektedir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.