logo yeni

calisanlar2 copy

MAZERET İZNİNİN NE ZAMAN KULLANILACAĞINA AMİR KARIŞABİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma İzin

mazeretDevlet memurlarına tanınan izin haklarının ilgili memurlar tarafından ne zaman kullanılabileceğine, bazı izinlerde amirlerin müdahalesi olabilirken bazı izinlerde ise amirin müdahale hakkı bulunmamaktadır.

Amirlerin izin hakkına müdahalesi konusuna, bu yazımızda değineceğimiz mazeret izni yönüyle bakıldığında, bazı hallerde amir takdirinde olmadan ve söz konusu haller dışında ise amir takdiri ile mazeret izni kullanılabileceği görülmektedir.

1-Mazeret izni kullanımına amirin karışamayacağı haller

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu; hamilelik, doğum, çocuk, evlenme ve ölüm mazeretlerine istinaden Kanunda belirtilen süreleri aşmayacak şekilde “mazeret izni” kullanmak isteyen memurların bu yöndeki talepleriyle ilgili olarak amirlere müdahale hakkı tanımamıştır.

Kullanımına amir tarafından müdahale edilemeyecek olan mazeret izinleri şunlar:

**Hamilelik nedeniyle mazeret izni

Hamile memur, doğumdan önce 8 hafta (çoğul gebelikte 10 hafta) süreyle mazeret izni kullanabilir. Sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu doktor raporuyla belgeleyen memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftalık süreye kadar çalışmaya devam edebilir. Bu durumda, doğum öncesinde çalıştığı süreler, doğum sonrasında kullanılabileceği mazeret izni(analık izni) sürelerine eklenir.

**Doğum nedeniyle mazeret izni

Doğum yapan memur, doğumdan sonra 8 hafta süreyle mazeret izni kullanabilir. Sağlık durumunun uygun olması veya doğumun erken gerçekleşmesi gibi nedenlerle doğum öncesinde kullanamamış olduğu mazeret izni (analık izni) sürelerini de doğum sonrası izinleriyle birleştirerek kullanabilir.

Eşi doğum yapan memur, 10 gün süreyle mazeret (babalık) izni kullanabilir.

**Çocuk nedeniyle mazeret izni

Doğum sırasında veya doğum sonrası analık izni (mazeret izni) süresi içinde annenin ölümü hâlinde, memur olan baba (çocuğun yaşıyor olması şartıyla), doğum sonrası için anneye tanınan mazeret izinlerinin kalan kısmını kullanabilir.

Doğum sonrası mazeret izinlerini (analık izni) kullanan kadın memur (çocuğun yaşıyor olması şartıyla), bu sürenin bitiminden itibaren ilk altı ay içinde günde 3 saat, ikinci altı ay içinde ise günde 1,5 saat süt izni kullanabilir.

En az %70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğu (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az %70 oranında engelli olması şartıyla) hastalanan memur, hastalık raporuna dayalı olarak bir yılda toptan veya bölümler halinde 10 güne kadar (anne ve baba memur ise toplam 10 gün) mazeret izni kullanabilir.

3 yaşını doldurmamış bir çocuğu, eşiyle birlikte veya tek başına evlat edinen ya da memur olmayan eşinin tek başına evlat edinen memur, (çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren) 8 hafta süreyle mazeret izni kullanabilir.

Doğum yapan memur, (çocuğun hayatta olması şartıyla) analık izni süresi bitiminden itibaren; birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilir. Bu şekilde çalışmadan, yukarıda belirtilen şekilde evlatlık edinen memurlar da yararlanabilir. Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki on iki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hâllerinde se bu süreler on iki ay olarak uygulanır.

**Evlenme nedeniyle mazeret izni

Kendisi veya çocuğu evlenen memur, 7 gün süre ile mazeret izni kullanabilir.

**Ölüm nedeniyle mazeret izni

Eşi ya da çocuğu ölen memur, 7 gün süre ile mazeret izni kullanabilir.

Eşinin ya da kendisinin anne, baba veya kardeşi ölen memur, 7 gün süre ile mazeret izni kullanabilir.

2-Mazeret izni kullanımına amirin karışabileceği haller

Amirler tarafından müdahale edilemeyecek olan (yukarıda sayılan) mazeret izni kullanma halleri dışındaki bir sebeple mazeret izni isteyen memura, Kanunda belirtilen süreleri aşmamak üzere mazeret izni verilip verilmemesi ve verilecek izin süresi ilgili amirlerin takdirindedir.

Hamilelik, doğum, çocuk, evlenme ve ölüm mazeretlerine istinaden yukarıda belirtilen şekilde kullanılabilecek mazeret izinleri dışında, herhangi bir sebeple mazeret izni isteyen memura izin verilip verilmemesi; merkezde atamaya yetkili amirin, ilde valinin, ilçede kaymakamın ve yurt dışında ise diplomatik misyon şefinin takdirine bağlıdır.

Amir takdirinde verilebilecek mazeret izni talebinin uygun görülmesi halinde, memura bir takvim yılı içinde en çok 10 gün süre ile mazeret izni verilir. Bu izin, bir defada kullandırılabileceği gibi bölümler halinde de verilebilir. Ancak, 10 günden az süre ile mazeret izni kullandırılması durumunda, yıl içinde daha sonra talep edildiğinde kalan sürelere ilişkin iznin de mutlaka verilmesi zorunluluğu yoktur.

Amir takdiri ile 10 gün mazeret izni kullanan memura, talep etmesi (öğretmen kadrosunda olanlar talep edemez) halinde aynı takvim yılında yeniden en çok 10 gün süre ile mazeret izni verilmesi de ilgili amirin takdirinde olmakla birlikte, ilk 10 günü aşan mazeret izni süreleri ilgili memurun yıllık izninden düşülür. 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.