logo yeni

calisanlar2 copy

DOĞUM YAPAN BAZI MEMURLAR SÜT İZNİ KULLANAMIYOR

Aktif . Yayınlanma İzin

dogumDevlet memurlarına tanınan mazeret izin hakları arasında süt izni de yer alırken, doğum yapan memurlar bazı hallerde bu izin hakkından kısmen veya tamamen yararlanamıyor.

Kadın memurlara çocuklarının dünyaya gelmesine ve yaşıyor olmasına bağlı olarak tanınan süt izni hakkından, süt izni kullanılabilecek dönemlerde ilgili memurun diğer bazı izin haklarını kullanıyor olması durumunda, kısmen ya da tamamen yararlanılamaması durumu ortaya çıkabilmektedir.

Süt izni hakkı ve süt izni kullanımını etkileyen diğer izin hakları

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre;

*Kadın memura; doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine 2 hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir.

*Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren (doğum öncesi analık izni süresinden aktarılan süreler dahil) ilk altı ayda günde 3 saat, ikinci altı ayda günde 1,5 saat süt izni verilir.

*Doğum yapan memura, doğum sonrası analık izninin bitiminden itibaren (doğum öncesi analık izni süresinden aktarılan süreler dahil) 24 aya kadar aylıksız izin kullanabilmektedir.

*Doğum sonrası analık izni süresi sonunda (doğum öncesi analık izni süresinden aktarılan süreler dahil)  kadın memur, isteği hâlinde çocuğun hayatta olması kaydıyla, analık izni bitiminde başlamak üzere birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilir. Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki on iki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hâllerinde bu süreler on iki ay olarak uygulanır.

*Doğum sonrası analık izni (doğum öncesi analık izni süresinden aktarılan süreler dahil) süresi sonunda (bu sürenin sonunda ücretli yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanılması halinde bu sürenin sonunda), çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar olan dönemde, doğum yapan memur haftalık çalışma saatlerinin yarısında (yarım ücretle) çalışabilir.

*Devlet memurlarının, 657 sayılı Kanunda belirtilen şartlarda yıllık izin, aylıksız izin, hastalık izni, refakat izni, mazeret izni, şua izni gibi izin hakları vardır.

Süt izni hakkından yararlanılamayan durumlar

Doğum yapan memurlara çocuklarını emzirmeleri amacıyla tanın süt izni hakkı, süt izni döneminde başka izin haklarından yararlanılması durumunda, kısmen ya da tamamen kullanılamamaktadır.

Bu itibarla, doğum sonrası analık izni süresinin (doğum öncesi analık izni süresinden aktarılan süreler dahil) bitiminden itibaren geçecek 1 yıllık süre içerisinde, ilgili memurun diğer izin haklarından yararlanması durumunda, süt izni hakkını kısmen ya da tamamen kullanamaması durumu ortaya çıkacaktır.

Bu çerçevede, doğum sonrası analık izninin bitimini (doğum öncesi analık izni süresinden aktarılan süreler dahil) izleyen 12 ay içinde;

**Aylıksız izin kullanılması durumunda, izinli olunan sürelerde süt izni hakkından yararlanılamayacaktır. Kullanılan aylıksız izin süresi 12 aydan fazla olursa süt izni hiç kullanılamayacak, aylıksız izin süresi 12 aydan az olursa süt izni kısmen kullanılabilecektir.

**Yıllık izin, şua izni, çeşitli mazeret izinleri kullanılması durumunda, kullanılan bu izin günlerinde süt izni hakkından yararlanılamayacağından, süt izni kullanılan süre azalmış olacaktır.

**Hastalık izni veya refakat izni kullanılması durumunda, bu izinlerin kullanıldığı sürelerde süt izni hakkından yararlanılamayacaktır. Kullanılan bu izin sürelerinin 12 aydan fazla olması durumunda süt izni hiç kullanılamayacak, 12 aydan (birleşik toplamının) az olması durumunda ise süt izni kısmen kullanılabilecektir.

**Yarım zamanlı (ücretli veya yarım ücretli) çalışılması durumunda, bu şekilde çalışılan sürelerde süt izni kullanılamayacaktır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.