logo yeni

calisanlar2 copy

AYLIKSIZ İZİNLİ MEMURUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ VAR MIDIR?

Aktif . Yayınlanma İzin

izin 2Aylıksız izin kullanan Devlet memurunun, izin süresince memuriyetle olan bağının tümüyle kesilmemesi nedeniyle, izin süresine ilişkin çeşitli hak ve yükümlülükleri söz konusudur.

Aylıksız izin alan memurun statüsü

Aylıksız izin hakkı, memura tanınan izin haklarından biridir. Diğer izinleri kullanan (yılık izin, mazeret izni, hastalık izni, refakat izni, sağlık izni, yarım zamanlı izin) memurun, izin süresince memuriyetle olan bağı nasıl ki devam etmekte ise, aylıksız izin kullanan memurun da memuriyetle olan bağı devam etmektedir. Aradaki en belirgin fark, diğer izin hallerinde memura aylık ödenirken, aylıksız izin kullananlara aylık ödenmemesidir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memurlara hangi hallerde ve ne kadar süre ile aylıksız izin verileceğini düzenlemiş olup; doğum nedeniyle, evlatlık edinme nedeniyle, refakat izni kullanıldığı halde refakate ihtiyacı bulunan yakınlar nedeniyle, askerlik hizmeti nedeniyle, eşinin görevi nedeniyle, özel kanunlarda öngörülen düzenlemelerden kaynaklanan nedenlerle, hizmet süresinin 5 yıldan fazla olduğu durumlarda ve 657 sayılı Kanunda belirtilen diğer bazı nedenlerle memurun aylıksız izin kullanması mümkün olabilmektedir.

Aylıksız izindeki memura yararlanabildiği bazı haklar, aylıksız izin düresi içerisinde memuriyete ilişkin bazı yükümlülüklerinin de devam ettiğini göstermektedir.

Aylıksız izindeki memurun sahip olduğu bazı haklar

*İzin sonrası memuriyete dönme hakkı

Belli bir mazeretten dolayı aylıksız izin verilen memur, bu mazeret ortadan kalktığında, diğer hallerde ise mazeret izni bitiminde süresi içinde görevine dönmediğinde, hakkında memuriyetten çekilmiş sayılma hükümleri işletilmektedir.

Öte yandan, aylıksız izne ayrılan memur, aylıksız izin süresi bitmeden veya aylıksız izne sebep mazeret ortadan kalkmadan da iznini keserek görevine dönmesi mümkün olabilmektedir.

*Aylıksız izin süresinin memuriyetten sayılması hakkı

Aylıksız izin kullanıp görevine başlayan memurların, kullandıkları izin sürelerinin bazıları memuriyet hizmetlerinde değerlendirilebilmektedir.

Askerlik hizmeti nedeniyle kullanılan aylıksız izin süreleri; kendisi veya eşi doğum yapması nedeniyle kullanılan aylıksız izin süreleri; yer değiştirme suretiyle atanan eşinden dolayı kullanılan aylıksız izin süreleri; yabancı devletlerin resmî kurumlarında ya da uluslararası kuruluşlarda görevlendirilme nedeniyle kullanılan aylıksız izin süreleri; yasal düzenlemeler kapsamında başka kurumlarda sözleşmeli olarak görevlendirilmeye ilişkin aylıksız izin süreleri memuriyette değerlendiriliyor.

*Aylıksız izinde sağlık yardımından yararlanma

Yasal düzenlemeler kapsamında çeşitli sebeplerle aylıksız izin kullanan Devlet memurlarının,  izinli oldukları sürelerde kendilerinin ve/veya bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık yardımından yararlanabilmesi için, bu sürelere ilişkin “genel sağlık sigortası primi”nin  de ödenmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede, aylıksız izindeki memurların genel sağlık sigortası primleri,  aylıksız izne ayrılma sebeplerine bağlı olarak;  izne ayrıldıkları kurumlar tarafından veya görev aldıkları kurumlar  (veya görevli oldukları sendikalar) tarafından ödenmektedir. Ancak, 1/10/2008 sonrasında ilk defa işe girenlerden personel kanunlarına göre aylıksız izin kullananların genel sağlık sigortası primleri en çok 1 yıl süre ile ödenmekte olup, 1 yıldan fazla olan sürelere ilişkin primlerin ilgililer tarafından ödenmesi gerekmektedir.

Aylıksız izindeki memurun yükümlülükleri

Yukarıda belirtilen hususlardan da anlaşılacağı üzere, Devlet memurunun aylıksız izin kullanmasının, izin süresince memuriyetle olan bağını kesmemekte, sadece izin süresince memurun göreve gitmemesi ve mali haklar ile bazı sosyal haklardan yararlanamaması sonucunu doğurmaktadır. İzin süresince memurun Devlet memuriyetine ilişkin yükümlülükleri de devam etmektedir.

Örneğin, aylıksız izindeki memur, ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunamaz. Çünkü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memuriyet sıfatlarının devamı süresince memurların ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmalarını yasaklanmıştır.

Öte yandan, aylıksız izindeki memurun, tacir veya esnaf sayılmasını gerektirmeyecek türden diğer bazı görevleri yapmaları ve ticari kazanç sayılmayacak türden gelirler elde etmeleri ise mümkündür. Hisse senedi alım-satımı, bilirkişilik ve hakemlik, menkul ve gayrimenkul geliri elde etme, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde görev alma, sosyal ve mesleki nitelikteki kuruluşların organlarında görev alma, zirai kazanç sağlama gibi faaliyetleri aylıksız izinde iken yapmalarına engel bir husus bulunmamaktadır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.