logo yeni

calisanlar2 copy

MEMUR, ÇOCUĞUNDAN DOLAYI NE KADAR REFAKAT İZNİ KULLANABİLİYOR?

Aktif . Yayınlanma İzin

babaDevlet memurlarına, hastalanan veya ağır bir kaza geçiren çocuklarına refakat etmeleri amacıyla belli sürelerle ücretli izin verilebilmektedir.

Refakat izni ve bu iznin memurlar tarafından kullanımına ilişkin hususlar, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu” ile “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te düzenlenmiştir.

Refakat izni düzenlemesinde, memura çocuklarından dolayı refakat izni kullanabilme hakkı da tanınmıştır.

Konuya ilişkin hükümler  

Devlet Memurları Kanunu; memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek çocuklarından birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, memura üç aya kadar izin verileceğine ve gerektiğinde bu sürenin bir katına kadar uzatılacağına hükmetmiştir.

Öte yandan, memurlara verilebilecek refakat iznine ilişkin esasları da düzenleyen “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”; refakat izni konusunda Kanunda yer alan bilgilerin yanı sıra refakat izni kullanımına esas olacak raporun nasıl düzenlenmesi gerekeceği ve raporda hangi hususların yer alması gerekeceği konusunu düzenlemiştir.  

Aynı çocuk için kullanabilecek refakat izni süresi

Usulüne göre düzenlenmiş sağlık kurulu raporuna istinaden, çocuğundan dolayı refakat izni talep eden memura bu iznin verilmesi zorunludur.

657 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmeliğin refakat izni konusundaki hükümlerine göre;

-Çocuğuna refakat etmesi için 3 ay süre ile refakat izni kullanan memur, aynı çocuğun aynı rahatsızlığından dolayı yeniden 3 ay refakat izni kullanabilir.

-Aynı çocuğun aynı rahatsızlığından (refakat iznine esas teşkil eden sağlık kurulu raporunda belirtilen sebep aynı ise) dolayı, memur en çok 6 ay süre ile refakat izni kullanabilir.

-Aynı çocuğun başka bir rahatsızlığından (daha önce kullanılan refakat iznine esas teşkil eden sağlık kurulu raporunda belirtilen sebep farklı ise) dolayı, memur yeniden 6 aya kadar refakat izni kullanabilir.

-Başka çocuğunun bir rahatsızlığından dolayı, memur 6 aya kadar refakat izni kullanabilir.

-Refakat iznine esas teşkil eden sebebin farklı olması durumunda, aynı çocuk için memura verilecek refakat izni sayısında herhangi bir sınırlama olmadığı gibi, refakat izni kullanılacak çocuk sayısı bakımından da herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.