logo yeni

calisanlar2 copy

YILLIK İZİN SÜRENİZ DOĞRU HESAPLANIYOR MU?

Aktif . Yayınlanma İzin

izin 2Devlet memurunun yıllık izin kullanmaya hak kazanıp kazanmadığının ya da yıllık izin süresinin ne kadar olduğunun, hizmet süresinden hareketle hesaplamalarda tereddüt yaşanabilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memurlara “yıllık izin” kullanma hakkı tanırken, bu izne ne zaman hak kazanılacağını ve kullanılacak iznin süresini ise hizmet sürelerine göre belirlemiştir.

Yıllık izne hak kazılan ilk tarih

Devlet memurları, hizmet süreleri 1 yıl oluncaya kadar geçecek sürede yıllık izin kullanamazlar.

Ancak, memurun yıllık izne hak kazanıp kazanmadığı (1 yıllık hizmetinin olup olmadığı) hesaplanırken, memuriyet başlangıç tarihine veya aday/asil memur olma durumuna bakılmaz; yıllık izin süresi hesabında değerlendirilebilecek hizmet sürelerine bakılır.

Bu nedenle, Devlet memuriyetine girenler ilk günden itibaren yıllık izin kullanma hakkına kavuşabilecekleri gibi, yıllık izne hak kazanabilmek için 1 yıl çalışmaları da gerekebilir.

1 yıllık hizmet süresinin dolduğu tarihte, memur o takvim yılına ait yıllık izin süresine (20 gün) hak kazanır. Bu memurun daha önceki takvim yılına ait izin hakkı olmaz. Yıllık ine hak kazanılan takvim yılını izleyen yılbaşından itibaren de bir sonraki yılın iznine hak kazanır.

Yıllık izin süresi hakkının 30 gün olacağı ilk tarih

Hizmet süresi 1-10 yıl olan memurların 20 gün, 10 yıldan fazla olan memurların ise 30 gün yıllık izin kullanma hakları vardır.

Memurun yıllık izin süresinin ne kadar (20 veya 30 gün) olacağı belirlenirken, sadece memuriyet hizmetine bakılmaz ve memurun yıllık izin süresi hesabında değerlendirilebilecek hizmet sürelerine göre hesaplama yapılır.

Memur, yıllık izne esas hizmet süreleri toplamı bakımından 10 yılı doldurduğunda, 10 yıllık hizmetin tamamlandığı takvim yılı için 10 günlük izin hakkına daha (toplam 30 gün olur) sahip olur. İzleyen takvim yıllarında ise hep 30 gün izin hakkı olur.

Öte yandan, memuriyete yeni başlayan kişinin, yıllık izin süresi hesabında değerlendirilecek hizmet sürelerinin 10 yıldan fazla olması durumunda, memuriyete girdiği gün itibariyle 30 gün yıllık izin hakkı da olabilecektir.

Yıllık izin süresinin belirlenmesinde esas alınan hizmet süreleri

Yıllık izin hakkını hizmet süresine bağlayan 657 sayılı Kanun, hangi hizmet sürelerinin yıllık izin süresi hesabında değerlendirileceğini düzenlememiştir. Uygulamada, Devlet Personel Başkanlığı görüşleri ve Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğleriyle konuya açıklık getirilmeye çalışılmaktadır.

Söz konusu tebliğ ve görüşlerden, memurların yıllık izin süresinin belirlenmesine esas hizmet hesabına;

**Kamu kurum ve kuruluşlarında hangi statüde olursa olsun (memur, işçi, sözleşmeli, 4/B, 4/C gibi) geçen sürelerin tamamının dahil edileceği, (bu hizmetler sırasında yarım zamanlı çalışılan sürelerin yarısı ile aylıksız veya ücretsiz izin kullanılan süreler hariç)

**Avukatlık stajını yapmış olan memurların, görev yaptıkları sınıf veya kadroya bakılmaksızın, staj sürelerinin (ilgili mevzuatta belirlenen sürenin) tamamının dahil edileceği,

**Muvazzaf askerlikte geçirilen sürelerin (okul devresi ve yedek subaylıkta geçirilen süreler dahil) tamamının dahil edileceği, (askerlik borçlanması yapılmış olması şart değil)

**Hazarda ve seferde silahaltına alınan memurların silahaltında geçirdikleri sürelerin tamamının dahil edileceği,

**Teknik hizmetler sınıfında görev alanların, memuriyet dışında yurt için veya yurt dışında teknik hizmetlerde mesleklerini serbest olarak veya özel iş yerlerinde yürüttükleri sürelerin (en çok 16 yılın) 3/4’ünün dahil edileceği,

**Sağlık hizmetleri sınıfında görev alanların, memuriyet dışında yurt için veya yurt dışında sağlık hizmetlerinde mesleklerini serbest olarak veya özel iş yerlerinde yürüttükleri sürelerin (en çok 16 yılın) 3/4’ünün dahil edileceği,

**Avukatlık hizmetleri sınıfında görev alanların, memuriyet dışında serbest avukat olarak geçirdikleri sürelerin (en çok 16 yılın) 3/4’ünün dahil edileceği,

**Basın ile ilgili alanda istihdam edilenlerin, memuriyet dışında Basın Kartları Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olarak fiilen gazetecilik yapmış oldukları sürelerin (en çok 16 yılın) 3/4’ünün dahil edileceği,

**Milli Eğitim Bakanlığı emrinde memuriyete girenlerin, memuriyet dışında özel okullarda öğretmenlik veya yönetici olarak geçirdikleri sürelerin (en çok 18 yılın) 2/3’ünün dahil edileceği

anlaşılmaktadır.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.