logo yeni

calisanlar2 copy

KULLANILAN SAATLİK İZİNLER TOPLANARAK YILLIK İZİNDEN DÜŞÜLEBİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma İzin

memur 7Devlet memurlarına tanınan izin haklarının hangi hallerde ve sürelerle kullanılabileceği hususu 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiş olmakla birlikte, mesai saatleri içinde kısa süreli izin kullanımı (süt izni hariç) konusunda herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

657 sayılı Kanun, belli şartlarda ve belli sürelerle memurun izin kullanabileceğini düzenlerken,  memurun bu haller dışında mesai saatlerinde görevi başında bulunması gereğine de hükmetmiştir. Öte yandan, Kanunun izin konusundaki düzenlemelerinde, hangi iznin; ay, gün ya da saat şeklinde kullanılabileceği de açıkça belirtilmiştir.

Saatlik veya idari izin

Devlet memurlarına tanınan izin hakları arasında “saatlik izin” ya da “idari izin” diye adlandırılan bir izin türü yer almamaktadır.

Öte yandan, 657 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinden, yasal izin kullanımı halleri dışındaki mesai günlerinde memurun görevi başında olamayacağı hallerin (görev sebebiyle ayrılış halleri hariç); yarım zamanlı çalışma halleri ile süt izni kullanımı ve hastalık sebebiyle tabip ya da sağlık kuruluşuna gitmeleri hali ile sınırlı tutulduğu anlaşılmaktadır.

Ayrıca, bakmakla yükümlü olduğu aile ferleri arasında bakıma muhtaç engelli birisinin bulunduğunu alınacak engelli sağlık kurulu raporu ile belgelendiren memura, engelli aile ferdinin günlük bakımı için mesai saatleri içerisinde izin verilmesi konusunda kurumu tarafından gerekli kolaylığın sağlanması hususu 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi çözüme kavuşturulmaya çalışılmıştır.

Bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile bakmakla yükümlü olmadığı eşi, çocukları, anne ve babasının hastalanması sebebiyle sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat ederek söz konusu kurum ve kuruluşlarca muayene edilmesi sırasında ya da muayene sonrası tetkik ve tahlillerde geçirdiği sürelerde bahsi geçen kişilere refakat eden memurlara, bu süreler için izin verilmesi hususunda kurumları tarafından gerekli kolaylığın sağlanmasından ise Devlet personel Başkanlığı görüşlerinde söz edilmiştir.

Saatlik izinlerin yıllık izinden düşülmesi

657 sayılı Kanun, hizmet sürelerine göre memurların kullanabileceği yıllık izin sürelerini gün olarak belirlemiş ve memurların dinlenmesi amacıyla tanınan bu izin hakkında hangi hallerde kısmen veya tamamen yoksun bırakılabileceklerini de belirtmiştir.

Kanun;

-İçinde bulunulan yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin haklarının düşeceğini,

-Doğum, evlenme, ölüm veya emzirme mazeretleri dışındaki bir sebeple memura bir yılda toptan veya bölümler halinde, amirlerin takdiri ile 10 güne kadar mazeret izni verilebileceğini ve zorunlu hallerde aynı şekilde (öğretmenler hariç olmak üzere) 10 gün daha mazeret izni verilebileceğini, ancak aynı yıl ilk 10 gün sonrası verilecek izin sürelerinin yıllık izinden düşüleceğini

hüküm altına alırken, mesai günlerinde memura verilen saatlik izinlerin yıllık izinden düşülmesine ise imkan tanımamıştır.

Saatlik izinlerin mazeret izninden düşülmesi

Devlet memurlarına; doğum, evlenme, ölüm ve emzirme mazeretlerine istinaden mazeret izin verilebilmektedir. Ayrıca, bu haller dışındaki bir mazereti nedeniyle memura bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde amirlerin takdiri ile 10 güne kadar mazeret izni verilmesi ve zorunlu hallerde aynı yıl içinde 10 gün daha (öğretmenler hariç)  mazeret izni verilmesi mümkün olabilmektedir. Bu şekilde verilen izin süresinin, aynı takvim yılındaki 10 günden fazla olan kısmı memurun yıllık izin süresinden düşülmektedir.

Bu çerçevede, memura tanınan bir hak olmayan saatlik (idari) izinlerin toplanarak mazeret izninden düşülmesine 657 sayılı Kanunda imkan tanınmadığını değerlendirmekteyiz.

Ancak, konuya ilişkin verilen bazı yargı kararlarında, saatlik izinlerin toplanarak her 8 saatlik süre karşılığında mazeret izninden (amir takdirinde verilebilen 10 günlük mazeret izninden) 1 gün düşülebileceği yönünde hükümler yer almıştır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.