logo yeni

calisanlar2 copy

YILLIK İZİN KULLANIMI, AMİR TARAFINDAN SINIRLANABİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma İzin

disiplin 5657 sayılı Kanunla tanınan yıllık izin haklarını kullanmak isteyen memurlara, amirleri tarafından sınırlama getirilmesi mümkün olmakla birlikte, bu sınırlamaya ancak belli hallerde gidilmesi gerekmektedir.

Amirler, yıllık izin kullanımı konusunda kendilerine tanınmış olan takdir hakkını, uygulamada bazen keyfi değerlendirmelerle kullanmak suretiyle memurların istedikleri tarihlerde izinli olmalarını engellemektedirler.

Memurun yıllık izin hakkı

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda;

*Memurların yıllık izin süresinin; hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için ise 30 gün olduğu ve zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebileceği,

*Birbirini izleyen iki yılın izninin bir arada kullanılabileceği, ancak cari yıl ve bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin haklarının düşeceği,

*Yıllık izinlerin, amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabileceği,

hükme bağlanmıştır.

Memurun yıllık izin kullanımına amirin müdahale hakkı

657 sayılı Kanun; memurun yıllık izin hakkının, amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabileceğine ve birbirini izleyen iki yılın izninin bir arada verilebileceğine hükmederken, amirlere yıllık izin kullanımına müdahale konusunda takdir yetkisi tanımıştır. Ancak, aynı Kanun, amirleri maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranması gerektiğini de zorunlu tutmuştur.

Bu itibarla;

*Memurun yıllık izin kullanma zamanının belirlenmesi konusunda amirin takdir yetkisinin bulunduğunu, ancak bu yetkinin sınırının olduğunu,

*Takdir yetkisinin, izin talebinden bulunan memur tarafından yürütülen görevler yönüyle ilgili kurumun sunduğu hizmetlerde kesintinin meydana gelmemesi ve kamu yararının gözetilmesi amacıyla kullanılabileceğini,

*Amirin, memurların yıllık izin kullanımı konusunda adalet ve eşitlik ilkelerine uygun hareket etmesi gerektiğini,

*Memurun, yıllık izin hakkını bir defada kullanmaya zorlanamayacağını ve kısım kısım kullanma konusundaki taleplerinin de değerlendirilmesi gerekeceğini,

*Memurun izin hakkını kullanamaması durumun doğuracak bir yola gidilemeyeceğini,

*Somut bir gerekçe göstermeden, memurun yıllık izin talebinin amir tarafından reddedilemeyeceğini,

*Memurun yıllık izin talebinin, amir tarafından keyfi olarak ya da kin ve garez ile memur aleyhine olacak şekilde karşılanmamasının, amir hakkında adli ve idari yaptırımlar uygulanmasını gerektireceğini

değerlendirmekteyiz.

Örnek Karar için tıklayınız…

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.