logo yeni

calisanlar2 copy

AYLIKSIZ İZİNDEKİ MEMURUN SAĞLIK SİGORTASI PRİMİNİ KİM ÖDER?

Aktif . Yayınlanma İzin

maas2Yasal düzenlemeler kapsamında çeşitli sebeplerle aylıksız izin kullanan Devlet memurlarının, izinli oldukları sürelerde kendilerinin ve/veya bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık yardımının karşılanması amacıyla, bu sürelere ilişkin “genel sağlık sigortası primi”nin de ödenmesi gerekmektedir.

Aylıksız izindeki memurun genel sağlık sigortası priminin kim tarafından ve hangi sürelerle ödeneceği; aylıksız izin sebebine ve işe ilk giriş tarihine göre farklı olabilmektedir.

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca aylıksız izinli sayılanlar

657 sayılı Kanun, memurlara aylıksız izin kullanma hakkı da tanımış olup, memurların aylıksız izin kullanabileceği halleri ve süreleri de belirlemiştir. Bu kapsamda aylıksız izin kullananların, izinli oldukları sürelerde genel sağlık sigortası primlerinin ödenmesi şu şekillerde olmaktadır:

**1.10.2008 öncesi işe başlayanlar (5434 sayılı TC. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tabi olanlar)

-657 sayılı Kanun uyarınca aylıksız izinli olanların genel sağlık sigortası primleri, bakmakla yükümlü oldukları kişilerin olup olmadığına bakılmaksızın, aylıksız izinli oldukları süreler ile bu sürelerin sonunda göreve başlamaları için tanınan yasal sürelerde, izne ayrıldıkları kurumlar tarafından SGK’ya ödenir.

-Muvazzaf askerlik görevi nedeniyle aylıksız izinli sayılanların yedek subay okulu öğrencilik süreleri de dâhil olmak üzere, bakmakla yükümlü oldukları kişilerin bulunması halinde, aylıksız izinli oldukları süreler ile bu sürelerin sonunda göreve başlamaları için tanınan yasal sürelerde, genel sağlık sigortası primleri izne ayrıldıkları kurumlar tarafından SGK’ya ödenir.

-Muvazzaf askerlik görevini er veya erbaş olarak yapanların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin bulunmaması durumunda, göreve başlamaları için tanınan yasal süreler dikkate alınmak suretiyle terhis oldukları tarih ile göreve başladıkları tarih arasında geçen süreye ilişkin genel sağlık sigortası primleri, izne ayrıldıkları kurumlar tarafından SGK’ya ödenir.

Bu şekillerde aylıksız izinde olanların genel sağlık sigortası primleri, aylıksız izne ayrıldıkları tarihteki emeklilik keseneğine esas derece, kademe, ek gösterge ve kıdem hizmet süresi ve primin ait olduğu ayda geçerli olan kamu personelinin maaşlarının hesabında esas tutulan katsayı rakamı ve taban aylık tutarına göre hesap edilecek emeklilik keseneğine esas aylık tutarı üzerinden % 12 oranında tahakkuk ettirilir.

**1.10.2008 sonrası işe başlayanlar

-657 sayılı Kanun uyarınca aylıksız izinli olanların genel sağlık sigortası primleri, bakmakla yükümlü oldukları kişilerin olup olmadığına bakılmaksızın, sadece bir yıl süreyle sınırlı olmak üzere, aylıksız izinli oldukları süreler ile bu sürelerin sonunda göreve başlamaları için tanınan yasal sürelerde, izne ayrıldıkları kurumlar tarafından SGK’ya ödenir. Aylıksız iznin 1 yıldan fazla olan sürelerine ilişkin genel sağlık sigortası primleri ise izinli olan kişi tarafından SGK’ya ödenir.

-Muvazzaf askerlik görevi nedeniyle aylıksız izinli sayılanların yedek subay okulu öğrencilik süreleri de dâhil olmak üzere, bakmakla yükümlü oldukları kişilerin bulunması halinde, aylıksız izinli oldukları süreler ile bu sürelerin sonunda göreve başlamaları için tanınan yasal sürelerde, genel sağlık sigortası primleri izne ayrıldıkları kurumlar tarafından SGK’ya ödenir.

-Muvazzaf askerlik görevini er veya erbaş olarak yapanların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin bulunmaması durumunda, göreve başlamaları için tanınan yasal süreler dikkate alınmak suretiyle terhis oldukları tarih ile göreve başladıkları tarih arasında geçen süreye ilişkin genel sağlık sigortası primleri, izne ayrıldıkları kurumlar tarafından SGK’ya ödenir.

Bu şekillerde aylıksız izinde olanların genel sağlık sigortası primleri, 5510 sayılı Kanunun kanunda belirtilen prime esas kazanç alt sınırının (brüt asgari ücret) altında olmamak kaydıyla, primin ilişkin olduğu aydaki kamu personelinin maaşlarının hesabında esas tutulan katsayı rakamı ve taban aylık tutarına göre aylıksız izne ayrıldıkları tarihteki tespit edilecek prime esas kazançları üzerinden %12 oranında tahakkuk ettirilir.

2- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu uyarınca aylıksız izinli sayılanlar

Kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenlerden aylıksız izne ayrılanlar, aylıksız izinli sayıldıkları bu sürelerde;

**1.10.2008 öncesi işe başlayanlar (5434 sayılı TC. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tabi olanlar) için; %12 oranındaki genel sağlık sigorta primi aylıksız izinli sayıldıkları kamu kurumu tarafından SGK’ya ödenir. Ödenecek prim tutarı, sendikalar ve konfederasyonlarca emeklilik keseneği ve kurum karşılıkları ödenen süreler de dahil edilmek suretiyle bulunacak emeklilik keseneğine esas aylık tutarları üzerinden belirlenir.

**1.10.2008 sonrası göreve başlayanlar için; %5 sigortalı ve %7,5 işveren hissesi olmak üzere toplam %12,5 oranındaki genel sağlık sigortası primi, görev yaptıkları kamu görevlileri sendikaları veya konfederasyonlarınca SGK’ya ödenir. Ödenecek prim tutarı, sendikalar ve konfederasyonlarca prim ödenen süreler de kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilmek suretiyle, aylıksız izne ayrıldıkları tarihteki kendi kadrosunun veya emsali kadronun prime esas kazanca göre belirlenir.

3-Başka kamu kurumlarında görev almak üzere, özel kanunlar uyarınca aylıksız izinli sayılanlar

Görevli oldukları kurumlardan aylıksız izinli sayılmak suretiyle, kuruluş kanunları kapsamında başka bir kamu kurum ve kuruluşunda görev yapanların genel sağlık sigortası primleri, aylıksız izinli oldukları süre içinde aylıklarını ödeyen (fiilen görev yaptıkları) kamu kurum ve kuruluşu tarafından SGK’ya ödenir.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.