logo yeni

calisanlar2 copy

RAPOR ALAN MEMURUN MAAŞINDAN KESİNTİ YAPILMAMASI TEKLİF EDİLDİ

Aktif . Yayınlanma İzin

maas 15Bir yıl içinde tek hekim raporuyla toplam 7 günden fazla hastalık izni kullanan memurların sadece bazılarından (düşük maaş aklanlardan) maaş kesintisi yapılmasına ilişkin Kanun hükmünün kaldırılması için hazırlanan Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin III-Ortak Hükümler bölümünün üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinin kaldırılmasını öngören Kanun Teklifi, MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk AKSU tarafından hazırlandı.

Kanun Teklifinin kabul edilmesi durumunda, yüksek ücret alan memurlar hakkında değil de sadece düşük maaş alan memurlar hakkında geçerli olan, rapor nedeniyle maaş kesintisi uygulaması kalkmış olacak. Böylelikle, Devlet memurları arasında hastalık raporu kullanımından kaynaklı eşitsizlik durumuna d son verilmiş olacak.

Kanun Teklifinin gerekçesinde özetle şöyle denildi:

Halen eşitliğe aykırı olarak, bir takvim yılında tek hekim tarafından düzenlenen raporlara istinaden toplam 7 günden fazla hastalık izni kullandıkları için sadece bazı memurların maaşından kesinti yapılması uygulaması bulunmaktadır. Bu kesinti, il müdürü ve üstü görevlerde olanlar ile merkez kariyer mesleklerde bulunanlar hakkında ise uygulanmamaktadır. Bu durum eşitliğe aykırı bir durum yaratmaktadır.

657 sayılı Kanunda, bu Kanun hükümlerine göre aylık alan memurların; (sağlık kurulu raporu üzerine kullanıldıkları hastalık izni süreleri, kanser verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıklar nedeniyle kullandıkları hastalık izin süreleri ile resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gördükleri tedavi süreleri hariç olmak üzere) bir takvim yılı içinde kullandıkları hastalık izin süreleri toplamı 7 günü aştığında, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlarının %25 eksik ödenmesine hükmetmektedir.

Devlet memurları hakkında uygulanan ücret sistemi zaman içerisinde farklılaşmış ve bazı memurların aylıkları 657 sayılı Kanun hükümleri dışında ödenmeye başlanmıştır. Halen Devlet memurlarının bazılarının maaşı 657 sayılı Kanuna göre, bazılarının maaşları kadro karşılığı sözleşmeye dayalı olarak, bazılarının maaşı ücret ve mali haklar bakımından 657 sayılı Kanuna tabi olmadan, bazılarının maaşları da ücret ve tazminat göstergeleri esas alınarak ödenmektedir.

Ancak, aylıkları 657 sayılı Kanuna göre ödenmeyen memurların maaş unsurları arasında zam ve tazminatlar yer almadığından, bu memurların maaşından657 sayılı Kanuna göre zam ve tazminat kesintisi yapılamamaktadır. Bu memurların, tek hekim raporuna istinaden bir takvim yılı içinde kullandıkları hastalık izin süreleri toplamı 7 günden fazla olsa bile, maaşlarından herhangi bir kesinti yapılamamaktadır. Örneğin, bir takvim yılında tek hekim raporuna istinaden 7 günden fazlahastalık izni kullanan bir Hizmetlinin maaşından kesinti yapılırken, aynı şekilde hastalık izni kullanan bir Genel Müdürün maaşından ise kesinti yapılmamaktadır.

Kanun Teklifi ile, Devlet memurlarının maaş hesaplama sistemlerinin değişmesi nedeniyle oluşan eşitliğe ve hakkaniyete aykırı bir durumun giderilmesi amacıyla, hastalık izni kullanan Devlet memurlarının aylık ücretlerinden kesinti yapılması uygulamasının, memurların tamamını kapsayacak şekilde kaldırılması sağlanmaktadır.

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin III-Ortak Hükümler bölümünün üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.