logo yeni

calisanlar2 copy

ANALIK İZNİ KESİNTİLİ KULLANILABİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma İzin

cocukDoğum öncesi ve doğum sonrası için kadın memurlara ve doğum sırasında veya doğum sonrası analık izni süresi içinde doğum yapan eşi ölen memurlara analık izni kullanma hakkı tanınmıştır.

Analık izni hakkı ve bu haktan yararlanmaya ilişkin hususlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiş olup, ayrıca Devlet Personel Başkanlığı tarafından çıkarılan Tebliğ ve verile mütalaalarla uygulamaya ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Bu kapsamda, Devlet Personel Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 13 Nisan 2016 tarihinde yayımlanan Kamu Personeli Genel Tebliğinde (Seri No:6), kadın memurlara hamilelik dönemi ve doğum sonrası için tanınan analık izni ve annenin ölümü halinde aynı kapsamda babanın kullanabileceği izin hakkının kullanımına ilişkin düzenlemelere de yer verilmiştir. Tebliğ için tıklayınız …

Ancak, Tebliğde yer alan hükümleri analık izni yönüyle incelediğimizde, 657 sayılı Kanun ile tanınan analık izni haklarının kullanımına sınırlama getiren bazı ifadelerin varlığını da görmekteyiz. Bu ifadelerden biri de, analık izninin kesintisiz kullanılması gerektiğine ilişkin olandır.

657 sayılı Kanunda izin ve analık izni düzenlemesi

-Kanunun “İzin” başlıklı 23 üncü maddesinde, “Devlet memurları, bu Kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler.” denilmiştir.

-Kanunun “Mazeret izni” başlıklı 104 üncü maddesinin (A) bendinde, analık izni hakkı da düzenlemiştir. Kanundaki düzenlemeye göre;

Kadın memura;

Doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir.

Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir.

Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir.

Erkek memura;

Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.

Analık izni kesintili kullanılabilir mi?

13 Nisan 2016 tarihinde yayımlanan Kamu Personeli Genel Tebliğinde (Seri No:6), analık izninin kullanımından söz edilirken “Analık izninin kesintisiz kullanılması gerektiğinden, bu izin kısım kısım kullanılamaz.” denilmiştir.

DPB Tebliğine göre analık izni kesintili kullanılamayacaktır. Ancak, memura Kanunla tanınan ve herhangi bir sınırlama getirilmeyen bu izin hakkının kullanımına Tebliğle sınırlama getirilmesinin, memurun kısıtlanması anlamına geleceğini düşünmekteyiz.

Çünkü;

-Analık izni süreleri Kanunla belirlenmiş olup, bu iznin bazı kısımlarının doğum öncesinden doğum sonrasına aktarılmasına da imkan tanınmıştır. Öte yandan, annenin ölümü halinde memur olan babanın da anneye tanınan analık izni süresi kadar izin kullanması mümkün olabilmektedir.

-Doğum sonrasında kullanılabilecek analık izni süresi ve doğum öncesinden aktarmalarla birlikte kullanılabilecek izin süresinin en çok ne kadar olabileceği ve doğum tarihinden ne kadar süre sonra biteceği Kanunda belirtilmektedir.

-Memurun, analık izni kullanılabilecek son tarihi geçmeyecek şekilde, kendisine tanınan izin hakkını kesintili kullanmasına engel bir hüküm Kanunda yer almamaktadır.

Bu çerçevede, örneğin; memur 8 haftalık doğum öncesi analık izninin 5 haftasını kullanmayarak doğum sonrasına aktarmış ve toplam 13 haftaya ulaşan doğum sonrası analık izninin, 8 haftalık kısmını kullandıktan sonra göreve başlayıp 4 hafta çalıştıktan sonra kalan 1 haftalık sürede yeniden analık izni kullanması mümkün olabileceğini değerlendirmekteyiz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.