logo yeni

calisanlar2 copy

MEMUR KADROLARINA AÇIKTAN VEKİL OLARAK ATANANLAR HANGİ İZİNLERİ KULLANABİLİR?

Aktif . Yayınlanma İzin

vekaletGeçici bir süre için boşalmış olan veya boş olan memur kadrolarına açıktan atananlara izin hakkı da tanınmış olmakla birlikte, bu hak memurların izin hakkıyla aynı değildir.

Devlet memurlarına izin hakkı kapsamında; yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, aylıksız izin, yarım zamanlı çalışma izni, süt izni, sağlık izni gibi haklar tanınmış iken, memuriyete ilişkin kadrolara açıktan vekil olarak atanmış olanlara tanınan izin hakları farklıdır.

Açıktan vekil

Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine açıktan vekil atanabiliyor.

Öte yandan, ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, vaizlik, Kur’an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlığa ait boş kadrolara Maliye Bakanlığının izni (mahallî idarelerde izin şartı aranmaz) ile açıktan vekil atanması mümkündür.

Bir göreve vekaleten açıktan atananlara, vekalet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademesinin (köy ve kasaba imamlığı kadrolarına atananlara asgari ücret aylık tutarından aşağı olmamak üzere) üçte ikisi verilir. Bu şekilde atananlara, göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir ve vekalet aylığının hesabına memuriyet taban aylığı da dahil edilir. Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda memurlara tanınan sosyal haklardan yararlandırılırlar.

Açıktan vekil olarak atananların izin hakları

657 sayılı Kanun, açıktan vekil olarak atananlara, bir yılda 20 günü geçmemek üzere çalıştıkları her ay için iki gün yıllık izin verileceğine ve bu iznin kullanımının, bir sonraki yıla devir hali dışında Devlet memurlarının kullanımı gibi olacağına hükmetmiştir. Ayrıca, memurlara tanınan sosyal haklardan, açıktan vekil olarak atananların da aynı şekilde yararlandırılacağı da Kanunda belirtilmiştir.

Devlet memurlarına tanınan izin hakları, 657 sayılı Kanunda sosyal haklar arasında değil genel haklar arasında düzenlenmiştir.

657 sayılı Kanun, açıktan vekil olarak atananların yıllık izin konusunu belirlerken, diğer izin haklarına ilişkin herhangi bir düzenleme ise yapmamıştır. Öte yandan, açıktan vekil olarak atananların memurlara tanınan sosyal haklardan yararlanabileceklerinin Kanunda öngörülmüş olması ise, genel haklar arasında yer alan izin haklarından yararlanabilecekleri anlamına gelmemektedir.

Bu itibarla, açıktan vekaleten atama amacının boş kadrolara ilişkin hizmetlerin aksamaması olacağı ve vekalet aylığının ödenebilmesinin vekalet görevinin fiilen yapılmasına bağlı olacağı hususlarını da göz önünde bulundurarak konuyu değerlendirdiğimizde, açıktan vekil olarak atananların;

-Bir takvim yılında 20 günü geçmemek üzere, çalıştıkları her ay için iki gün yıllık izin hakkına sahip olacaklarını (bu izinlerin birleştirilerek kullanılabileceğini ancak izleyen yıla devredilemeyeceğini),

-Hastalık izni kullanabileceklerini (hastalık izin sürelerine ilişkin olarak kurumlar tarafından yapılacak belirlemelere göre, hastalık izin süreleri toplamının yıl içinde belli bir süreyi aşması durumunda ilgilinin vekalet görevine son verilebileceğini),

-Doğum öncesi ve doğum sonrası için memurlara tanınan analık izni sürelerinden aynı şekilde yararlanacaklarını,

-Süt izni kullanabileceklerini

-Devlet memurlarının kullanabildiği; aylıksız izin, mazeret izni, refakat izni, sağlık izni, yarım zamanlı çalışma izni gibi izinleri ise kullanamayacaklarını

değerlendirmekteyiz.

Konuya ilişkin örnek karar için tıklayınız …

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.