logo yeni

calisanlar2 copy

MEMURUN KULLANDIĞI HASTALIK İZNİ NE KADAR OLURSA EMEKLİYE SEVKEDİLİR?

Aktif . Yayınlanma İzin

emekli 2Devlet memurlarının, kullandıkları hastalık izinlerinin belli bir süreyi aşmasına rağmen iyileşememiş olmaları durumunda haklarında emekliliğe ilişkin mevzuat hükümleri uygulanmaktadır.

Memurların kullandığı hastalık izinlerinin, hangi hallerde haklarında emeklilik hükümlerinin uygulanmasına neden olacağı; hastalığın türüne, kullanılan hastalık izni süresine ve hastalık izni sonrasında iyileşip iyileşmeme durumuna göre değişmektedir.

Hastalık izni süreleri

Devlet memurlarının, hastalıkları nedeniyle haklarında tek hekim veya sağlık kurulu tarafından düzenlenen raporlara istinaden hastalık izni kullanabilecekleri hususu 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiştir.

Kanunda ayrıca, aylık ve özlük hakları korunmak suretiyle memurlara;

-Kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren bir hastalık nedeniyle 18 aya kadar,

-Bu hastalıklar dışındaki bir hastalık nedeniyle de 12 aya kadar

hastalık izni verilebileceği hüküm altına alınmıştır. Öte yandan, bu 18 ve 12 ay süreli izinlerin bitiminde, memurun hastalığının devam ettiğinin resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilmesi durumunda bu izinlerin aynı süreler kadar uzatılacağı ve bu süre sonunda da iyileşmeyen memur hakkında emeklilik hükümlerinin uygulanacağı yine Kanunda belirtilmiştir.

Uzun süreli hastalık izni sonrası göreve başlama

Kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren bir hastalık sebebiyle en çok 18 ay hastalık izni kullanan ya da bu hastalıklar dışındaki bir hastalık sebebiyle en çok 12 aya kadar hastalık izni kullanan memurun, bu izinlerin bitiminde görevine başlayabilmesi için iyileştiğine dair rapor sunması gerekir.

Bu izin süreleri sonunda, hakkında iyileştiğine dair rapor düzenlenemeyen ve hastalığının devam ettiğine resmî sağlık kurulu raporuyla karar verilen memur, düzenlenecek raporlara istinaden aynı hastalık için aynı azami süre kadar yeniden izin kullanabilecektir. Bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.

Memur hakkında emeklilik hükümlerinin uygulanmasını gerektirecek hastalık izinleri

Memurlara verilen azami izin sürelerinin sonunda memur hakkında emeklilik hükümlerinin uygulanabilmesi için, hastalığın iyileşmediğinin sağlık kurulu raporuyla kesin olarak saptanmış olması gerekmektedir.

Öte yandan, memurun kullandığı hastalık izinlerinin süresinin hesaplanması da, hakkında emeklilik hükümlerinin uygulanması aşamasında önem taşımaktadır.

“Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te, hastalık izin sürelerinin hesaplanmasına ilişkin bazı hükümler de yer almaktadır.

Yönetmeliğe göre; azamî izin sürelerinin hesaplanmasında, aynı hastalık nedeniyle aralıklı olarak hastalık izni kullanılması durumunda, iki izin arasında kalan sürenin bir yıldan az olması durumunda, söz konusu izin sürelerinin birlikte değerlendirilmeyeceği, ancak yataklı tedavi kurumlarında yatarak görülen tedavi sürelerinin ilgili hastalık izni süresinin hesabında dikkate alınacağı ifade edilmiştir.

Bu çerçevede konuyu değerlendirdiğimizde, memurun uzun süre hastalık izni kullandığı gerekçesiyle emekliye sevk edilebilmesi için;

-Kullanılan hastalık izni süresinin, aynı hastalık sebebiyle kullanılan izin süreleri toplamından oluşacağı,

-Aynı hastalık sebebiyle kullanılan izin süresi toplamına, bu hastalıktan dolayı yataklı tedavi kurumlarında yatarak geçirilen sürelerin dahil edileceği,

-Aynı hastalık sebebiyle kullanılan izin süresi toplamına, bir yıl ve daha fazla süre öncesinde kullanılmış olan hastalık izinlerinin dahil edilmeyeceği,

-Aynı hastalık sebebiyle memurun en çok süre (kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren bir hastalıkta 36 ay, diğer hastalıklarda 24 ay) kadar kullandığı hastalık izni sonrasında, iyileşmediğinin resmi sağlık kurulu tarafından tespit edilmiş olması gerekeceği

sonucuna ulaşmaktayız.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.