logo yeni

calisanlar2 copy

MEMURİYETE GİRENLER YILLIK İZİN KULLANMA HAKKINI NE ZAMAN KAZANIR?

Aktif . Yayınlanma İzin

izinMemuriyete girenler, bazı hallerde göreve başladıkları gün yıllık izne hak kazanırken bazı hallerde ise en 1 yıl çalıştıktan sonra yıllık izin kullanmaya hak kazanmaktadırlar.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memurlara “yıllık izin” kullanma hakkı da tanımış ve hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar (on yıl dahil) olanların 20 gün, hizmeti 10 yıldan fazla olanların ise 30 gün süre ile yıllık izin kullanabileceklerine hükmetmiştir.

Kanundaki düzenlemeye göre, yıllık izne hak kazanılmasında ve kullanılabilecek yıllık izin süresinin belirlenmesinde, ilgili memurun memuriyete başlangıç tarihi değil, yıllık izin süresinin hesaplanmasında esas alınabilecek hizmet sürelerine bakılmaktadır.

Bu düzenlemeye göre, Devlet memuriyetine girenlerin ilk günden itibaren yıllık izin kullanmaları söz konusu olabileceği gibi, yıllık izne hak kazanabilmek için en az 1 yıl çalışmaları da gerekebilir.

Yıllık izne hak kazanmada esas alınan hizmet süreleri

Devlet memurlarının yıllık izne hak kazanmasında ve yıllık izin sürelerinin 20 veya 30 gün olarak belirlenmesinde; memuriyette geçen hizmetler ile memuriyet dışında geçmekle birlikte memurların kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen süreler esas alınmaktadır.

Buna göre, Devlet memuriyetine girmiş olanların;

-Kamu kurum ve kuruluşlarında, hangi statüde olursa olsun (memur, işçi, sözleşmeli, 4/B, 4/C gibi) geçen hizmet sürelerinin tamamı, (bu hizmetler sırasında yarım zamanlı çalışılan sürelerin yarısı ile aylıksız veya ücretsiz izin kullanılan süreler hariç)

-Avukatlık stajında geçmiş olan sürelerin (ilgili mevzuatta belirlenen süre) tamamı,

-Muvazzaf askerlikte geçirilen sürelerin (okul devresi ve yedek subaylıkta geçirilen süreler dahil) tamamı, (askerlik borçlanması şartı aranmaz)

-Teknik hizmetler sınıfında görev almaları şartıyla, memuriyet dışında yurt için veya yurt dışında teknik hizmetlerde mesleklerini serbest olarak veya özel iş yerlerinde yapmış olanların bu hizmetlerinin (en çok 16 yılın) 3/4’ü,

-Sağlık hizmetleri sınıfında görev almaları şartıyla, memuriyet dışında yurt için veya yurt dışında sağlık hizmetlerinde mesleklerini serbest olarak veya özel iş yerlerinde yapmış olanların bu hizmetlerinin (en çok 16 yılın) 3/4’ü,

-Avukatlık hizmetleri sınıfında görev almaları şartıyla, memuriyet dışında serbest avukat olarak geçirdikleri sürelerin (en çok 16 yılın) 3/4’ü,

-Basın ile ilgili alanda istihdam edilmeleri şartıyla, memuriyet dışında Basın Kartları Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olarak fiilen gazetecilik yapmış oldukları sürelerin (en çok 16 yılın) 3/4’ü,

-Milli Eğitim Bakanlığı emrinde memuriyete girmiş olmaları şartıyla, memuriyet dışında özel okullarda öğretmenlik veya yönetici olarak geçirdikleri hizmet sürelerinin (en çok 18 yılın) 2/3’ü

yıllık izin hesaplamalarında değerlendirilir.

Aday memurun yıllık izni

Yıllık izne hak kazanmada ve yıllık izin süresinin hesaplanmasında değerlendirilecek hizmet süreleri bakımından, aday memur ile asil memur arasında herhangi bir farklılık yoktur.

Bu nedenle, yıllık izin hesabına dahil edilecek hizmet süresine (yukarıda sayılan hizmet süreler) sahip olan ve bu sürelerin toplamı en az1 yıl olan aday memur, yıllık izin kullanmaya hak kazanır. Bu memurun yıllık izin kullanabilmesi için, adaylığının kalkmış olup olmamasına veya memuriyette 1 yıl çalışmış olup olmamasına bakılmaz.

Öte yandan, aday memurun yıllık izin süresinin hesabında değerlendirilecek hizmet süresi toplamının 10 yıldan fazla olması halinde ise 30 gün yıllık izin kullanması da mümkün olabilecektir.

Ayrıca, Devlet memuriyetine ilk defa giren ve memuriyet dışında başka hizmeti olmayan aday memurlar ise, bir yıllık hizmet sürelerinin dolduğu tarihte (adaylıkları kalksın ya da kalkmasın), içinde bulunulan yıla ait (takvim yılı) yıllık izin hakkını kazanırlar. Bir önceki takvim yılı içerisinde göreve başlamış olsalar bile, o yıla (önceki yıla) ait izin hakları bulunmaz.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.