logo yeni

calisanlar2 copy

AYLIKSIZ İZİN TALEBİNİN REDDİ UYGUN BULUNDU

Aktif . Yayınlanma İzin

polisKamu Denetçiliği Kurumu, aylıksız izin talebinde bulunan bir emniyet hizmetleri sınıfı personelin, talebinin Emniyet Genel Müdürlüğü'nce reddedilmesini uygun buldu.

Olayda şikayetçi, İl Emniyet Müdürlüğünde görev yaptığı sırada 2014 tarihinde 3 aylık süre için aylıksız izine ayrılmak için talepte bulunduğunu ve talebinin kabul edildiğini, ancak olumlu cevabın kendisine henüz tebliği gerçekleşmeden ... İl Emniyet Müdürlüğüne tayininin yapıldığını, yeni görev yerinde aylıksız izin hakkını kullanmak için müracaat ettiğinde Personel Şube Müdürlüğü tarafından il değişikliği sebebiyle aylıksız izin talebini yinelemesi gerektiğinin söylendiğini, dolayısıyla 2015 tarihinde ... İl Emniyet Müdürlüğünden yeniden aylıksız izin talebinde bulunduğunu, ancak bu talebinin uygun görülmediğini, sonrasında 2015 tarihi itibariyle yeni bir başvuru yaptığını, fakat bu talebinin de kabul edilmediğini belirterek 3 aylık süre için aylıksız izin hakkını kullanmayı talep ettiğini belirtmişti.

Takdir yetkisi ve talebin reddedilmesinin gerekçesinin belirtilmesi

Kurum kararında şu gerekçelere yer verdi:

“Danıştay Kararlarında açıklandığı üzere, Anayasa ile idarenin takdir yetkisini kullanmasına ilişkin bazı genel ölçü ve ilkeler getirilmiştir. Ayrıca öğretide idarenin takdir yetkisini kullanırken yasaların koyduğu sınırlar ve eşitlik içerisinde hareket etmesi, bu yetkiyi kamu yararı ve hizmetine uygun kullanması, gerekçeli olması gibi ilkelere uygun şekilde işlem tesisinin hukuk devleti açısından zorunlu olduğu belirtilmiştir. Şikâyet konusu olayda; 657 sayılı Kanunun 108 inci maddesi (e) bendi uyarınca talep edilen aylıksız izinin idarece uygun görülmemesine ilişkin olup ilgili madde uyarınca idareye şikâyetçiye aylıksız izin verilip verilmemesi konusunda takdir hakkı tanınmıştır. Şüphesiz ki idarenin takdir hakkını kullanırken kamu yararı ve hizmetin gereklerini dikkate alarak hareket etmesi gerektiği yukarıda ifade edilen yargı kararları gereğince de açıktır.

Şikâyet konusu olayda, şikâyetçinin aylıksız izin taleplerinin milletvekilleri genel seçimleri nedeniyle alınan tedbirlerin aksamaması, şikâyetçinin vekâleten yürüttüğü ilçe emniyet müdürlüğü görevini yerine getirebilecek yeterli sayıda amir sınıfı personelin bulunmadığı nedenleriyle kabul edilmediği anlaşıldığından İdarenin takdir hakkını kamu yararı ve hizmetin gereklerine aykırı kullandığına dair bilgi, belge ve delil elde edilemediğinden bu itibarla İdarenin işleminde herhangi bir hukuka ve hakkaniyete aykırılık tespit edilememiştir.”

Kamu Denetçiliği Kurumu bu gerekçeler ve dosya kapsamına göre, aylıksız izin talebinin reddine ilişkin başvuruyu içeren ŞİKAYETİN REDDİNE karar verdi.

 

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.