logo yeni

calisanlar2 copy

HİÇBİR MAZERETİ OLMAYAN MEMURA MAZERET İZNİ VERİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma İzin

mazeret izniBazı mazeretlerine istinaden memurlara mazeret izni verilmekle birlikte, hiçbir mazereti olmayan memura da mazeret izni verilmesi mümkün olabilmektedir.

Devlet memurlarına, fiili çalışmaya bağlı ödemeler dışındaki malî haklarına ve sosyal yardımlarına dokunulmaksızın, mazeret izni verilebilecek haller ve izin süreleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirlenmiştir.

Kanunda, mazeret izni verilebilecek haller sayma yoluyla belirtilirken, herhangi bir mazereti olmayan memurların mazeret izni kullanabilmesine de imkan tanınmıştır.

657 sayılı Kanun; hamilelik, doğum, çocuk, evlenme ve ölüm mazeretlerine istinaden memurun mazeret izni talep etmesi halinde bu iznin verilmesini zorunlu tutmuş ve belli bir mazereti olmaksızın mazeret izni talep eden memura izin verilmesi konusunda ise amirlere takdir hakkı tanımıştır. Mazeret izni kullanılabilecek haller ve süreleri konusundaki ayrıntılar için tıklayınız ...

Mazeret olmadan mazeret izni verilmesi

Memurların, 657 sayılı Kanunda sayılan mazeretlere dayanmayan mazeret izni talepleri; merkezde atamaya yetkili amir, illerde vali, ilçelerde kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati de alınarak değerlendirilir.

Bu şekildeki mazeret izni talebinin uygun görülmesi durumunda, memura bir takvim yılı içinde 10 güne kadar mazeret izni verilebilir. Bu izin, bir defada kullandırılabileceği gibi bölümler halinde de verilebilir. Ancak, iznin bölümler halinde verilmesi durumunda, daha önce bir kısmı kullanılan 10 günlük izin süresinden artan kısımların, talep edilmesi durumunda mutlaka verilmesi zorunluluğu da bulunmamaktadır.

Kanunda sayılan mazeretler dışından 10 gün mazeret izni kullanan memur, aynı takvim yılı içerisinde ve aynı şekilde yeniden mazeret izni talep edebilir. Bu durumda, memura en çok 10 gün süre ile yeniden mazeret izni verilebilir. Ancak, ikinci defa talep edilen 10 gün süreli mazeret izni;

-Öğretmen kadrolarında görev yapanlara verilmez.

-İzin verecek amirde, izin talebinin zorunluluktan kaynaklandığı yönünde kanaat oluşması halinde verilebilir.

-Memurun yıllık izin sürelerinden düşülür.

Yıllık izin hakkı olan memurun, mazeretsiz mazeret izni talebi

Memurlara tanınan yıllık ve mazeret izni hakları ve bunların kullanımı konusunda, mevzuatta herhangi bir bağ kurulmamıştır. (mazeretsiz olarak yıl içinde ikinci defa 10 gün mazeret izni kullanılması durumu hariç)

Bu itibarla;

-Yıllık izin kullanma hakkı olan memura, talep etmesi ve amirlerinin uygun görmesi durumunda, bir takvim yılında 10 güne kadar mazeretsiz mazeret izni verilmesinin mümkün olacağını,

-İzin talebinin amirler tarafından değerlendirilmesi aşamasında, memurun kullanabileceği yıllık izin hakkının bulunup bulunmadığına bakılabileceği ve yıllık izin hakkı olan memurun mazeretsiz mazeret izni talebinin uygun görülmeyebileceğini,

-İçinde bulunulan yıla ait yıllık izin kullanma hakkı bulunan memura, ikinci defa 10 güne kadar mazeretsiz mazeret izni verilmesinin uygun olmayacağını,

-İkinci defa 10 güne kadar süre ile verilen mazeretsiz mazeret izninin, izleyen yıl iznine hak kazanılmasıyla birlikte bu izinden düşüleceğini

değerlendirmekteyiz. 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.