logo yeni

calisanlar2 copy

ÇOCUK NEDENİYLE YARIM ZAMANLI ÇALIŞMA NASIL OLACAK?

Aktif . Yayınlanma İzin

esnek calismaTBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilerek Genel Kurula sevk edilen “Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” çocuğu olanlara ve evlat edinenlere yarım zamanlı çalışma imkanı getiriyor.

Kanun Tasarısının yarım zamanlı çalışmaya ilişkin hükümlerinin mevcut haliyle kabul edilmesi durumunda, Devlet memurları hakkında uygulanması özetle şöyle olacak:

Tam ücret alarak yarım zamanlı çalışma nasıl olacak?

**Kadın memur, doğum sonrasında kullanabileceği analık izni (doğum öncesinden aktarılanlar dahil) sürelerinin bitiminden itibaren, çocuğun hayatta olması kaydıyla ve isteği üzerine; birinci doğumda 2 ay, ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilecek.

Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilecek

Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki oniki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hallerinde, yarım zamanlı çalışma süreleri (kaçıncı doğum olduğuna bakılmaksızın) 12 ay olarak uygulanacak.

Tam ücret alarak yarım zamanlı çalışılan sürelerde, memura ayrıca süt izni verilmeyecek.

**Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen memur (kadın veya erkek) istemesi durumunda, çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten itibaren yarım zamanlı çalışma hakkından çocuğu olan kadın memurlar gibi yararlanabilecek.

Doğan çocuk ve evlat edinme nedeniyle yarım zamanlı çalışmak isteyecek memurların, çalışma süreleri kurumları tarafından belirlenecek.

Bu kapsamda yarım zamanlı çalışacak memurların, fiili çalışmaya bağlı her türlü ödemeleri hariç, malî haklar ile sosyal yardımlarına dokunulmayacak. Bu süreler, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi bakımından tam süre olarak değerlendirilecek.

Yarım ücret alarak yarım zamanlı çalışma nasıl olacak?

**Kadın memur, doğum sonrasında kullanabileceği analık izni (doğum öncesinden aktarılanlar dahil) ve bu iznin ardından tam ücret alarak kullanabileceği yarım zamanlı çalışma hakkı süresinin bitiminden başlayarak, çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar olan dönemde, haftalık çalışma saatlerinin, normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini isteyebilecek.

**Eşi doğum yapan memur, babalık izni süresinin bitiminden başlayarak, çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar olan dönemde, haftalık çalışma saatlerinin, normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini isteyebilecek.

**Bir çocuğu eşiyle birlikte veya kendisi evlat edinen memur ile memur olmayan eşi evlat edinen memur, istemesi durumunda, çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten başlayarak, çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar olan dönemde, haftalık çalışma saatlerinin, normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini isteyebilecek.

Çocuk nedeniyle, yarım ücretle yarım zamanlı olarak çalışmak isteyecek memurların, çalışma süreleri kurumları tarafından belirlenecek.

Bu kapsamda yarım zamanlı çalışmaya başlayan memur, çocuğun mecburi ilköğretim çağının başlama tarihinden önce, istemesi durumunda başvuru yapacağı tarihi izleyen aybaşından geçerli olarak normal zamanlı çalışmaya dönebilecek. Ancak bu şekilde normal çalışmaya başlayan memur, aynı çocuk için yeniden yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanamayacak.

Yarım zamanlı çalışmaya başlayan memura, yarım zamanlı çalışmaya başladığı tarihi izleyen aybaşından itibaren, mali haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılacak. İlgili memurlara fiili çalışmaya bağlı yapılan ödemeler ise bu ödemeye ilişkin mevzuat hükümleri uygulanmaya devam olunacak. Yarım zamanlı çalışılan süreler, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesinde yarım olarak dikkate alınacak.

Yarım zamanlı çalışılan döneme ilişkin fiili hizmet süreleri ile prim ödeme gün sayıları yarım olarak hesaplanacak ve normal zamanlı çalışılması halinde ödenmesi gereken sigorta primi veya emekli keseneğinin yarısı ödenecek. Ancak, genel sağlık sigortası primi sigorta primine esas aylık kazanç ya da emekli keseneğine esas aylık tutarının tamamı üzerinden ödenecek.

Yarım zamanlı çalışılan süreler, emeklilikte ek gösterge ile makam ve görev tazminatına hak kazanılmasında aranan süreler bakımından yarım olarak dikkate alınacak.

Yarım zamanlı çalışılan süreler, kendilerinin ya da hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları halinde, hesaplanacak prim borçlarını ödemeleri şartıyla emeklilik bakımından hizmet sürelerine eklenecek.

Yarım ücretle yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esasları belirleyecek olan Bakanlar Kurulu, bu haktan hangi memurların yararlanamayacağını; hizmet sınıfı, kadro unvanı, kurum veya teşkilat bazında birlikte veya ayrı ayrı belirleme konusunda yetkili olacak.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.