logo yeni

calisanlar2 copy

HASTA OLAN MEMURUN MAAŞINDAN KESİNTİ YAPILIRKEN AMİRDEN KESİNTİ YAPILMIYOR

Aktif . Yayınlanma İzin

hastaBir takvim yılı içerisinde tek hekim raporuna istinaden kullandıkları hastalık izni süreleri toplamı 7 günü aşan Devlet memurlarından; düşük maaş alan ve ast konumunda olanların maaşından kesinti yapılırken, genellikle amir konumunda olan ve yüksek maaş alanların maaşından ise kesinti yapılmamaktadır.

Hastalık izni nedeniyle maaş kesintisine ilişikin düzenleme

Konuya ilişkin düzenleme 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Zam ve Tazminatlar” başlıklı 152 nci maddesinde yer almaktadır.

Bu düzenlemeye göre, Devlet memurlarının bir takvim yılı içinde kullandıkları hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde (sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri, kanser verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri ile hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gördükleri tedavi süreleri hariç), aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlarının %25 eksik ödenmesi gerekiyor.

657 sayılı Kanundaki bu düzenleme, Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatların belirlendiği Bakanlar Kurulu Kararında da aynı şekilde yer almıştır.

Bu düzenlemelere istinaden, aylık ücretlerini oluşturan unsurlar içerisinde zam ve tazminat olan Devlet memurları hastalık izni kullandıklarında, maaşlarından kesinti yapılması konusu gündeme gelebilmektedir.

Üst düzey memurların durumu

Aylık ücretleri 657 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenmeyip ücret ve tazminat göstergeleri esas alınarak belirlenen ve genellikle amir konumunda olan Devlet memurları hakkında ise, hastalık sebebiyle maaştan kesinti yapılması durumu söz konusu değildir.

Kariyer mesleklerde (merkez personeli sayılan) bulunanlar ile il müdürü ve daha üst seviyedeki kadro unvanlarında bulunan Devlet memurları, aylıklarını “ücret göstergesi” ve tazminat göstergesi” rakamlarına göre aldıklarından, bu personele ayrıca zam ve tazminat ödemesi yapılmamaktadır.

Öte yandan, söz konusu personelin bir takvim yılı içerisinde tek hekim tarafından düzenlenen hastalık raporlarına dayalı olarak 7 günden fazla izin kullanması durumunda, aşan süreler için ücretinden kesinti yapılmasına imkan veren herhangi bir düzenleme de bulunmamaktadır.

Bu nedenle, aylık ücret unsurları arasında zam ve tazminatın olmaması nedeniyle, ücret ve tazminat göstergesine göre aylık alan Devlet memurlarının ücretinden, hastalık izni sebebiyle herhangi bir kesinti yapılması yoluna gidilmemektedir.

Memur ve amire göre değişen uygulama

Hastalık izni kullanımına bağlı olarak yapılan ücret kesintisi uygulamasının, farklı ücret sistemine tabi personele göre değişiyor olması, adeta amire farklı memura farklı uygulama şeklinde görülmektedir.

Bu durum, hastalık izni kullanmasından dolayı, sadece bazı memurların maaşlarından kesinti yapılıyor olması, memurlar arasında aynı sebebe (hastalık izni) dayalı uygulama eşitsizliği yaratmaktadır. Ayrıca, hastalık izni alan memurları cezalandırma anlamına da gelebilecek olan bu uygulama, memurlar arasında çeşitli açılardan mevcut olan eşitsizliklerin farklı bir örneği olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu nedenle hastalık izin hakkının kullanımı konusunda, aynı Kanuna tabi personel arasında farklı uygulamalara gidilecek şekilde düzenlemeler yapılmış olmasının eşitliğe aykırı olduğunu ve hastalık izni nedeniyle maaştan kesinti yapılması uygulamasının kaldırılması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.