logo yeni

calisanlar2 copy

MEMURLARIN YILLIK İZİNLERİNE İLİŞKİN 10 SORU VE CEVABI

Aktif . Yayınlanma İzin

memurDevlet memurlarına, belli süre ve şartlarla kullanabilecekleri yıllık izin hakkı da tanınmış olmakla birlikte, bu iznin alınması ve kullanılması konularında uygulamada bazı tereddütler görülebilmektedir.

Memurların yıllık izin haklarıyla ilgili bazı soruları, memurunyeri.com olarak 10 başlık altında özetle aşağıda cevaplandırdık.

1-Memurların yıllık izin süresi kaç gündür ve ne kadarı birleştirilir?

Hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olan memurların 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olan memurların ise 30 gün yıllık izin kullanma hakkı vardır. Yıllık izin süreleri iş günü olarak hesaplanmamaktadır.

Öğretmenler (idari görevleri yürütenler hariç) yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayıldıklarından, ayrıca yıllık izin kullanma hakları yoktur.

Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. İçinde bulunulan takvim yılı ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer. Birleştirilmiş izinleri olan memur izin aldığında, ilk olarak önceki yıldan kalan izinler düşülür.

2-Yıllık izin kullanan memura yol izni verilir mi?

Yıllık izin kullanan memurlara, zorunlu hallerde gidiş ve dönüşleri için en çok ikişer gün (toplam 4 gün) yol izni verilebilir.

Yıllık izin haklarını kullanan memurlara, kullanacakları yıllık izin süresine ilave olarak ve zorunlu hallerde verilmesi hükme bağlanan ve en fazla 4 gün için verilebilen yol izninin, hangi zorunlu hallerde verileceği açıkça belirtilmediğinden, bu iznin verilmesinde kurumlara ve amirlere göre değişen uygulamalar söz konusu olabilmektedir.

Ancak yıllık izinlerini memuriyet mahalli içerisinde kullanan memurlara verilemeyeceğini; aynı takvim yılı içerisinde bölümler halinde yıllık izin kullanılması durumunda, sadece bir defa için yıllık izne yol izninin ilave edilebileceğini; toplam 4 gün verilebilecek olan yol izninin tamamının, yıllık iznin başlangıç tarihinden önce ya da iznin bitiş tarihinden sonra kullanılacak şekilde verilemeyeceğini; gidiş ve dönüş için verilebilecek 2’şer günlük yol izninin en çok süreler olduğu, normal koşullarda birkaç saatte gidilip dönülebilecek bir yere gidip dönmek için 2’şer gün yol izin verilemeyeceğini değerlendirmekteyiz.

Ayrıntılı yazımız için tıklayınız …

3-Aday memur yıllık izne ne zaman hak kazanır?

Yıllık izin kullanımında aday/asil memur ayrımına gidilmemiştir. Öte yandan, 1 yıl hizmeti olmayan memurun yıllık izin kullanması ise mümkün değildir.

Memuriyete yeni girenlerin, kamu kurum ve kuruluşlarında başka statülerde geçmiş hizmetleri veya kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilebilecek süreleri varsa (örneğin askerlik, avukatlık stajı, bazı memurlar için özel sektör hizmeti vs) ve bu süre 1 yıldan fazla ise aday memur göreve başladığı yıl içerisinde yıllık izin kullanabilir.

Aday memurun yıllık izin hesabında değerlendirilebilecek başka bir hizmeti yok ise, yıllık izin hakkına göreve başladığı tarihten bir yıl sonra (aylıksız izin süreleri hariç) hak kazanacaktır. 1 yıllık hizmet süresinin dolduğu tarih hangi takvim yılında ise o yıla ait 20 gün izin hakkı olacak ve izleyen yıl başından itibaren yeniden 20 gün izin yıllık izin kullanma hakkına kavuşacaktır.

Ayrıntılı yazımız için tıklayınız …

4-Yıllık izin kaç parça halinde kullanılabilir?

Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılması mümkün olmakla birlikte, yıl içerisinde en çok kaç parça halinde izin kullanılabileceği konusunda herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

Yıllık izin hakkının tek parça ya da parça parça kullanılmasının mümkün olması nedeniyle, hizmet gereklerinden kaynaklı zorunluluklar dışında, memurun yıllık iznini parça parça kullanımına sayı sınırlaması getirilmesinin uygun olmayacağını ve memurun ihtiyaç duyması durumunda aynı takvim yıl içerisinde iznini birden fazla parça halinde (2, 3, 4, 5, … parça gibi) kullanılabileceğini düşünmekteyiz.

Ayrıntılı yazımız için tıklayınız …

5-Yıllık izin süresinin hesabı hangi hizmetlere göre yapılır?

Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun (memur, işçi, sözleşmeli, 4/B, 4/C gibi) kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınır. (Avukatlık stajında geçen süreler, teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında görev yapanların özel sektör hizmetlerinin bir kısmı, avukatlık hizmetleri sınıfında görev yapanların özel sektör hizmetlerinin bir kısmı, basın hizmetlerinde çalışanların özel sektör hizmetlerinin bir kısmı, eğitim hizmetlerinde çalışanların özel sektör hizmetlerinin bir kısmı, askerlikte geçen sürelerin tamamı)

Ayrıntılı yazımız için tıklayınız …

6-Yıllık izinde iken hastalık izni kullanan memur kullanamadığı izinleri ne zaman kullanır?

Yıllık iznini kullanmakta iken hakkında düzenlenen hastalık raporuna istinaden hastalık izni kullanmaya başlayan memurun yıllık izni rapor tarihinden itibaren kesintiye uğrayacaktır.

Memur; kalan izin süresinden daha kısa süre hastalık izni kullanması durumunda, hastalık izni bitiğinde değil yıllık iznini alırken belirttiği dönüş tarihinde görevine başlayacaktır. Kalan yıllık izin süresiyle aynı süre kadar ya da daha fazla süreyle hastalık izni kullanması durumunda ise hastalık izni bitiminde görevine başlayacaktır. Hastalık izni nedeniyle kullanılmayan izin süreleri için ise yıllık izin alma usulüne göre yeniden izin alınabilecektir.

Ayrıntılı yazımız için tıklayınız …

7-Hafta sonu günleri yıllık izin süresine dahil edilir mi?

Devlet memurlarına tanınan yıllık izin hakkı iş günü olarak belirlenmediğinden, yıllık izin kullanılan süreler içerisine denk gelen hafta sonu sürelerinin yıllık izin süresine dahil edilmesi gerekecektir. Öte yandan, yılık izin süresinin başlangıcının öncesine ya da yıllık izin süresinin bittiği günün sonrasına denk gelen ve yıllık izin süresi içerisinde kalmayan haftasonu (cumartesi-pazar) günlerinin ise yıllık izin süresine dahil edilmesinin uygun olmayacağını düşünmekteyiz.

Ayrıntılı yazımız için tıklayınız …

8-Yıllık izni başka yerde geçirmek için izin almaya gerek var mı?

Yıllık izni kullanan memurun kurumuna ya da amirlerine haber vermeden, ikamet ettiği veya görev yaptığı yerden ayrılarak bu iznini başka yerde geçirmesi mümkündür.

Devlet Memurları Kanununun “ikamet mecburiyeti” başlıklı maddesinin 25.02.2011 tarihinde yürürlükten kaldırılmasıyla, kanuni veya idari izinlerini kullanan memurların ikamet ettikleri yerin ya da görev yerinin dışına çıkabilmek için ayrıca izin almaları gereği ortadan kalmıştır.

Ayrıntılı yazımız için tıklayınız …

9-Gün içerisinde alınan saatlik izinler toplanarak yıllık izinden düşülür mü?

Devlet memurlarının yıllık ve mazeret izinlerini düzenleyen 657 sayılı Kanunda, zorunlu hallerde memurlara (öğretmenler hariç olmak üzere) ikinci defa 10 güne kadar mazeret izni verilebileceğini ve bu izin yıllık izinden düşüleceği belirtilmiş olup, bu uygulama dışında yıllık izinden başka bir sürenin düşürülmesine imkan tanınmamıştır. Öte yandan, saatlik izin düzenlemesi ise sadece süt izni kullanımında söz konusu olabilmektedir.

Bu nedenle, memura tanınan bir hak olmayan saatlik (idari) izinlerin toplanarak yıllık izinden ya da mazeret izninden düşülmesi mümkün görünmemektedir.

Ayrıntılı yazımız için tıklayınız …

10-Yıllık izin talebini amir reddedebilir mi?

Devlet memurlarına tanınan yıllık izin hakkının kullanımında amirlere kısmen de olsa bir takdir yetkisi verilmiştir. Memurlar yıllık izinlerini amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanmaları mümkün olabilirken, amirin maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranması ise bir zorunluluktur.

Bu nedenle, amirin somut bir gerekçe göstermeden yıllık izin kullanımına izin vermediği durumlarda ilgili memurun manevi zarar görmesi söz konusu olabileceği gibi, takdir yetkisinin keyfi olarak ya da kin ve garez ile memur aleyhine olacak şekilde kullanılması veya memurun yıllık izin hakkından yararlandırılmaması sonucunu doğuracak şekilde kullanıldığı durumlarda, amir hakkında adli ve idari yaptırımlar uygulanması gündeme gelebilecektir.

Ayrıntılı yazımız için tıklayınız …

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.