logo yeni

calisanlar2 copy

HANGİ İZİNLERİ KULLANAN MEMURUN MAAŞINDAN KESİNTİ YAPILIR?

Aktif . Yayınlanma İzin

maas3Devlet memurları, kendilerine tanınan izin haklarını kullanırken genellikle ücret ve mali haklarına dokunulmazken, bazı hallerde ise ücret ve mali haklarında kısmen ya da tamamen kesinti yapılabilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memurların; yıllık izin, hastalık izni, mazeret izni, refakat izni, süt izni, sağlık izni, aylıksız izin, aile birimini muhafaza etmek amacıyla izin ve mehil müddeti içerisinde göreve başlamama durumunda izin gibi haklardan yararlanmalarını sağlamıştır. Ayrıca, bu izinlerin bazılarının kullanımı sırasında memurların ücret ve mali haklarında kısmen veya tamamen kesinti yapılmasına hükmetmiştir.

Memurların ücret ve mali haklarının, kendilerine tanınan izin haklarının kullanımı sırasında nasıl etkilendiği konusunda bilgi olması bakımından memurunyeri.com olarak her izin haline ayrı ayrı değineceğiz.

**Yıllık izin: Yıllık izin hakkını kullanan memuru ücret ve mali haklarında, izin süresince herhangi bir azalma olmaz.

**Hastalık izni: Sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri ile uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri ve resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak görülen tedavi süreleri hariç olmak üzere, bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan günlere isabet eden zam ve tazminatlar %25 eksik ödenir. (Ücretleri farklı düzenlemelere göre ödenen memurların bazılarından böyle bir kesinti yapılmamaktadır.)

Kalkınmada öncelikli yörelerde görev yapan teknik hizmetler ve sağlık hizmetleri sınıfları kapsamındaki personelden hastalık izini kullananlara (görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı olduğunun amirlerince onaylanması şartıyla; hastalanan, yaralanan, kazaya uğrayan ve sakatlananların tedavi ve hastalık izni süreleri hariç), hastalık izni süresince ek özel hizmet tazminatı ödenmez.

**Mazeret izni: Kanunda belirtilen hallerde mazeret izni kullanan memurların ücret ve mali haklarında azalma olmaz.

Ancak, kalkınmada öncelikli yörelerde görev yapan teknik hizmetler ve sağlık hizmetlerisınıfları kapsamındaki personele, mazeret izni süresince ek özel hizmet tazminatı ödenmez.

**Refakat izni: Memurların bakmakla yükümlü oldukları veya refakat etmemeleri halinde hayatları tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığa yakalanmış olmaları hallerinde, aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın memurlara en fazla 6 aya kadar (her olay için, 3 ay ve zorunlu hallerde 3 ay daha olmak üzere) refakat izni verilir.

**Süt izni: Doğum yapan memurlara, doğum sonrası analık izin süresinin bitim tarihinden itibaren  ilk altı ay için günde üç saat, ikinci altı ay için günde birbuçuk saat süre ile süt izni verilir. Bu izin süresi için memurun aylığından kesinti yapılmaz.

**Sağlık izni: Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, yıllık izinlerine ilaveten her yıl bir ay süreyle verilen sağlık izninin kullanılmasından dolayı memurların aylığından kesinti yapılmaz.

**Aylıksız izin: Kanunda belirtilen hallerde kendilerine aylıksız izin verilenlere, izin süresi için herhangi bir ödeme yapılmaz.

**Aile birimini koruma için izin: Yeniden veya yer değiştirme suretiyle atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından memur olan eşinin de (isteği halinde) memurun atandığı yere atamasının yapılması esas olmakla birlikte, yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi olarak atanmış olan memurun atandığı yerde eşinin atanacağı teşkilatın bulunmaması ya da teşkilatı olmakla birlikte niteliğine uygun boşkadronun bulunmaması ve kendisinin de talebi halinde, bu memur eşinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere izin verilebilir.

Bu şekilde izin kullananlardan, eşleri; Olağanüstü Hal Bölgesine dahil iller ile bu illere mücavir illerde görevli olanlara aylıklarının % 60'ı, kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara aylıklarının % 50'si, kalkınmada 2 nci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara ise aylıklarının % 25'i ödenir.

**Mehil müddetinde: Aynı yerdeki bir göreve atananların tebliğ tarihini izleyen işgünü içerisinde, başka bir yerdeki göreve atananların ise 15 gün içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamaları gerekir. Bu süre içerisinde memurların aylık ve mali haklarında azalma olmaz.

Ancak, kalkınmada öncelikli yörelerde görev yapan teknik hizmetler ve sağlık hizmetleri sınıfları kapsamındaki personele, mehil müddeti süresince ek özel hizmet tazminatı ödenmez.

Başka yerdeki bir göreve atanıp da süresi içerisinde görevine başlamayanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında mehil müddetine ek olarak 10 günlük bir süre daha verilebilir. Mehil müddetine ilave olarak verilen süreler için ilgili memura herhangi bir ödeme yapılmaz.

**Öte yandan, bir görevi vekaleten yürütmesi nedeniyle vekalet ettiği göreve ilişkin bazı zam ve tazminatlardan yararlanan memur; yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni ve refakat izni nedeniyle vekalet görevine ara verdiği durumlarda, ara verdiği günlerde vekalet görevine ilişkin zam ve tazminatlardan yararlanamaz.

 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.