logo yeni

calisanlar2 copy

RAPORLU MEMUR BAŞKA YERE İZİNSİZ GİDEBİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma İzin

hasta5Hastalıkları nedeniyle sağlık hizmeti sunucuları tarafından usulüne göre düzenlenen raporlara istinaden kurumları tarafından verilen hastalık izinlerini kullanmakta olan Devlet memurlarının, hastalık izni süresi içerisinde bulundukları yerin dışına çıkma durumları da söz konusu olabilmektedir.

Hastalık izni kullanan memur, bulunduğu il/ilçe dışındaki bir yere çıkmak istediğinde, kurumundan ya da başka bir makamdan izin alması gerekip gerekmediği konusunda tereddüt yaşayabilmektedir.

İzinde il dışına çıkmaya engel düzenlemeler

657 sayılı Kanunda 13.02.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanunla yapılan değişiklik öncesinde, Devlet memurlarının ikamet ettikleri il hudutlarını izinli ikenterk edebilmesi yetkili amirin iznine bağlı bulunuyordu. İzin almadan başka yere giden memurlar hakkında ise “aylıktan kesme cezası” veriliyordu.

Öte yandan, 29.10.2011 tarihinde yürürlükten kaldırılan Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelikte; "Memurlar hastalık izinlerini ancak hastalık raporlarında gösterilecek tıbbi zorunluluk üzerine veya merkezde kurum amirinin, illerde mülki amirin, yurt dışında misyon şefinin onayı ile; Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurlar hastalık izinlerini ancak raporlarında gösterilecek tıbbi zorunluluk üzerine veya izin vermeye yetkili amirin, yurt dışında kıdemli askeri ataşenin onayı ile görev yerinden başka bir yerde geçirebilirler. Geçici görevle bulundukları yerlerde hastalanan memurların hastalık izinlerini geçici görev mahalli dışında geçirebilmeleri geçici görevi veren makamın onayına bağlıdır." hükmü yer almaktaydı.

Yürürlükte olan düzenlemelerdeki durum

Devlet Memurları Kanununda, ikamet edilen ya da görev yapılan yerin izinsiz terkedilmesini(mesai saatleri dışında) engelleyen bir hüküm yer almamaktadır

Öte yandan, 29.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” de, hastalık iznindeki memurunbulunduğuyer dışına çıkmak için izin alması gerekeceğine ilişkin herhangi bir şart getirmemiştir.

Bu itibarla, 657 sayılı Kanunda yapılan değişikliğin yanı sıra Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmeliğin kaldırılmasıyla, kanuni veya idari izinli olunan günlerde memurun ikamet ettiği yerin ya da görev yerinin dışına çıkarken ayrıca izin alması zorunluluğu ortadan kalkmış durumdadır.

Mevcut düzenlemelere göre, hastalık izni kullanan memurun, hastalık raporundan kaynaklanan tıbbi bir zorunluluk olsun ya da olmasın, kurumuna ya da amirlerine haber vermeden, hastalık izni kullanmakta olduğu yerden ayrılarak bu iznini başka yerde geçirmesi mümkündür.

Hastalık izni kullanırken gittiği yerde hastalanan Devlet memuru hakkında, bu yerlerdeki sağlık hizmeti sunucuları tarafından hastalık raporu düzenlenmesi de mümkündür.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.