logo yeni

calisanlar2 copy

HASTALIK İZNİNE DÖNÜŞTÜRÜLMEMİŞ RAPOR MEMURU SIKINTIYA SOKABİLİR?

Aktif . Yayınlanma İzin

hastaDevlet memurlarının, hastalıkları sebebiyle almış oldukları raporlara istinaden hastalık izni kullanabilmeleri, bazı usul ve esaslara uygun hareket etmeleri halinde mümkün olabilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, haklarında düzenlenen raporlara istinaden aylık ve özlük hakları korunmak suretiyle memurlara hastalık izni verileceğine; hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususların ise Yönetmelikle belirleneceğine hükmetmiştir.

Bu çerçevede çıkarılan “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”de ise; hastalık raporlarının kimler (hekim/sağlık kurulu) tarafından ve hangi sürelerle düzenlenebileceği ile bu raporların hastalık iznine dönüştürülmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bu Yönetmeliğe göre, Devlet memurlarına almış oldukları raporlara istinaden hastalık izni kullanabilmeleri, bu raporların hastalık iznine dönüştürülmesi halinde mümkün olabilmektedir.

Alınan hastalık raporunun kuruma iletilmesi

Kurumlar tarafından yürütülen hizmetlerde aksama olmaması ve alınan raporun usul ve esaslara uygun olup olmadığının belirlenebilmesi için, raporun aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden gün mesai saati sonuna kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla memurun bağlı olduğu disiplin amirine ulaştırılması gerekir.

Hastalık izninin verilmesi

Memur hakkında düzenlenen rapora istinaden, memurun görev yaptığı kurumun izin vermeye yetkili kıldığı birim amirleri tarafından hastalık izni verilir.

Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uyulmadan alınan raporlarına dayanılarak hastalık izni verilmez.  Alınan raporlarının usul ve esaslara uygun olmadığı anlaşıldığında, durum yazılı olarak memura bildirilir. Memur, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün göreve gelmek zorundadır. Bu süre içerisinde görevine başlamayan memur, izinsiz ve mazeretsiz olarak görevini terk etmiş sayılır.

İzinsiz ve özürsüz göreve gelmeyenler hakkında yapılacak işlem

Hakkında düzenlenen hastalık raporunu kurumuna iletmeyerek göreve gelmeyen veya kurumuna ilettiği raporun usul ve esaslara uygun olmadığı kendisine yazılı olarak bildirilmesine rağmen görevine başlamayan memur, izinsiz ve mazeretsiz olarak görevini terk etmiş sayılarak, hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çeşitli yaptırımların uygulanması söz konusu olabilecektir.

Bu konuda 657 sayılı Kanunda yer alan düzenlemelere göre;

**Mazeretsiz veya izinsiz olarak 1 veya 2 gün göreve gelmeyen memura, brüt aylığının 1/30 - 1/8 arasında kesilmesi suretiyle AYLIKTAN KESME cezası verilir.

**Mazeretsiz veya izinsiz olarak kesintisiz şekilde 3, 4, 5, 6, 7, 8 veya 9 gün göreve gelmeyen memura, fiilin ağırlık derecesine göre; bulunduğu kademedeki ilerlemesinin 1 - 3 yıl durdurulması suretiyle KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI cezası verilir.

**Mazeretsiz veya izinsiz olarak kesintisiz şekilde 10 gün göreve gelmeyen memur, yazılı müracaatı aranmaksızın ÇEKİLME isteğinde bulunmuş sayılır.

**Mazeretsiz veya izinsiz olarak bir takvim yılında toplam 20 gün göreve gelmeyen memura, bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA cezası verilir.

Aldığı raporu kuruma bildirmeyen memur müstafi sayılmış

Hakkında düzenlenen 15 gün süreli raporu kurumuna bildirmeyen ve bu raporu hastalık iznine çevrilmemiş olmasına rağmen görevine gitmeyen bir memur hakkında kurumu tarafından “çekilmiş sayılma” (müstafi) işlemi tesis edilmiş ve bu işleme karşı açılan davaya temyiz aşamasında bakan Danıştay 12. Dairesi de, hastalık izni verilmeden görevine gelmeyen memurun görevine son verilmesinde mevzuata aykırı bir durum olmadığına Karar vermiştir. KARAR için tıklayınız …

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.