logo yeni

calisanlar2 copy

MEMUR OLMADAN ÖNCE KENDİSİ VEYA EŞİ DOĞUM YAPANLAR DOĞUMA BAĞLI İZİN KULLANABİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma İzin

dogumMemuriyete ilk defa veya yeniden giren memur, memuriyete girmeden önce kendisinin veya eşinin doğum yapmış olması durumunda, bu doğuma bağlı olarak; analık izni, aylıksız izin, babalık izni ve süt izni gibi izin türlerinden birini ya da birkaçını kısmen veya tamamen kullanma hakkına sahip olabilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, hangi şartlarda ve hangi sürelerle memurların hangi izinleri kullanabileceğini düzenlemiştir. İzin düzenlemeleri arasında, kendisinin ya da eşinin doğum yapmasına bağlı olarak memurun hak kazanabileceği çeşitli izinler olduğunu da görmekteyiz.

Öte yandan, doğuma bağlı olarak memurlara izin hakkı tanınırken, memurun aday veya asil olma durumuna göre bir ayrıma da gidilmemiştir.

657 sayılı Kanunun, doğum nedeniyle memurlara tanınan izin haklarına ilişkin düzenlemelerini memurunyeri.com olarak bir arada değerlendirdiğimizde, kendisi veya eşi doğum yaptıktan sonra memuriyete (ilk defa veya yeniden) girenlerin kullanabileceği izinler şu şekilde olacaktır:

Memurun kendisinin doğum yapmış olması

*Doğum yaptığı tarihi izleyen 8 hafta içerisinde memuriyete girmiş olması halinde, bu 8 haftalık sürenin sonuna kadar analık izni kullanabilecektir. Bu izin doğum olayına bağlı olduğundan, doğumun canlı ya da ölü gerçekleşmiş olması fark etmeyecek ve ölü doğum yapmış olan memur da bu şekilde izin kullanabilecektir.

*Doğum yapan memurlara, doğumdan sonraki 8 haftalık sürenin bitiminden itibaren, ilk 6 ayda günde üç saat, ikinci 6 ay ise günde birbuçuk saat süt izni verilmektedir (bu sürelerde aylıksız izinli değilse). Bu nedenle, doğum yaptıktan sonra süt izni kullanabilecek süreler içerisinde memuriyete giren memur da, belirtilen sürelerde süt izni kullanabilecektir. Ancak, kadın memurun çocuğunu emzirmesi için verilen bir izin olmasından dolayı, süt izni kullanılabilmesi için çocuğun yaşıyor olması gerekir.

*Doğum yaptıktan sonraki 8 haftalık süre içerisinde veya bu süreyi izleyen 24 aylık süre içerisinde memuriyete başlayan memur, doğum sonrasındaki sekiz haftalık süreyi izleyen 24 aylık sürenin sonuna kadar (memuriyete başlama tarihine göre kullanılabilecek izin süresi değişecektir) aylıksız izin kullanabilir. Çocuğun bakımı nedeniyle verildiğini düşündüğümüz bu izni, ölü doğum yapmış olan memurun alamayacağını değerlendirmekteyiz.

*Doğum yaptıktan sonra girilen memuriyet görevinin 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerden olması halinde, doğum tarihini izleyen iki yılın sonuna kadar bu memura gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmez. Bu izin doğum olayına bağlı olduğundan, doğumun canlı ya da ölü gerçekleşmiş olması fark etmeyecek ve ölü doğum yapmış olan memura da doğumdan sonraki iki yıl içerisinde gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmeyecektir.

Memurun eşinin doğum yapmış olması

*Eşi doğum yaptıktan sonra memuriyete girenler, doğum tarihini izleyen onuncu günün sonuna kadar babalık izni kullanabilirler. Bu izin doğum olayına bağlı olduğundan, doğumun canlı ya da ölü gerçekleşmiş olması fark etmeyecek ve eşi ölü doğum yapmış olan memur da bu izni kullanabilecektir.

*Doğum sırasında veya doğumdan sonraki 8 haftalık süre içerisinde annenin ölümü hâlinde, memur olan babaya doğumdan sonraki 8 haftalık sürenin bitimine kadar mazeret izni verilir. Bu süreler içerisinde memuriyete başlayan ve eşi ölen memur da, doğumu izleyen 8 haftalık sürenin sonuna kadar mazeret izni kullanabilir. Ancak, annesi ölmüş çocuktan dolayı veriliyor olması nedeniyle, memurun bu izni kullanabilmesi için çocuğun yaşıyor olması gerekir.

*Eşi doğum yapan memur, doğum tarihini izleyen 24 aylık sürenin sonuna kadar olan dönemin tamamı için ya da bu dönem içerisinde kalmak şartıyla parça parça aylıksız izin kullanabilirler. ölümlerinde aylık izin alabilir. Çocuğun bakımı nedeniyle verildiğini düşündüğümüz bu izni, eşi ölü doğum yapmış olan memurun alamayacağını değerlendirmekteyiz.

*Eşinin doğum yaptığı tarihi izleyen 24 ay içerisinde memuriyete başlamış olanlar da, doğumu izleyen 24 ayın bitimini geçmemek şartıyla, bir ya da birden fazla parça olarak aylıksız izin alabilirler. Ancak, çocuk nedeniyle verildiğini düşündüğümüz bu izni memurun kullanabilmesi için çocuğun yaşıyor olması gerekecektir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.