logo yeni

calisanlar2 copy

YILLIK İZİNDE HASTALIK RAPORU NASIL ALINMALI VE NASIL KULLANILMALI?

Aktif . Yayınlanma İzin

izin 2Devlet memurlarının genellikle yıllık izinlerinin bir bölümünü ya da tamamını kullanmayı tercih ettikleri yaz aylarında olmamız nedeniyle, yıllık izin kullanırken hastalıkları sebebiyle rapor alacak memurların kurumlarıyla sorun yaşamamaları için uyulması gereken hususlardan bazılarının yeniden belirtilmesinde yarar görmekteyiz.

Memurun, hastalığı sebebiyle hakkında usulüne göre düzenlenen rapora istinaden hastalık izni kullanması mümkün olmakla birlikte, yıllık izin kullanırken hastalık raporu alan memurun bazı hususlara da uyması gerekmektedir.

**Hastalık raporu nereden alınmalı

Yıllık izinde olan memur, hastalık raporunu; kurum tabipliğinden, aile hekimliğinden veya SGK ile sözleşmesi bulunan sağlık hizmeti sunucularından alabilir. Raporlar, tek hekim ya da sağlık kurulu raporu (heyet raporu) şeklinde olabilir. 

Raporun SGK ile sözleşmesi bulunmayan sağlık hizmeti sunucularından alınması durumunda, süresi 10 günden fazla olmayan raporların SGK ile sözleşmesi olan bir sağlık hizmeti sunucusunun hekimi tarafından; süresi 10 günden fazla olan raporların ise SGK ile sözleşmesi olan bir sağlık hizmeti sunucusunun sağlık kurulu tarafından onaylanması gerekir.

**Raporun disiplin amirine ulaştırılması

Hakkında, hastalığı sebebiyle tek hekim ya da sağlık kurulu tarafından rapor düzenlenen memur, raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar raporun aslını veya bir örneğini elektronik ortamda ya da herhangi bir yolla bağlı olduğu disiplin amirine ulaştırmak zorundadır. Hastalık raporunu bu süre içerisinde disiplin amirine ulaştırmayan memur hakkında disiplin işlemleri başlatılabilir.

**Hastalık raporunun usule aykırı olması

Mevzuatta belirtilen usullere aykırı olarak alınan raporlar hastalık iznine çevrilmez. Bu durumda, aykırılıklar memura yazılı olarak bildirilir ve memurun görevine başlaması istenir. Memurun en geç, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün (bulunduğu yer ile görev yeri arasında geçecek yol süresi dikkate alınarak) görevine başlaması gerekir. Görevine süresi içerisinde dönmeyen memur hakkında, Devlet Memurları Kanununun disiplin ve çekilmiş sayılmaya ilişkin hükümlerinin uygulanması gündeme gelebilir. Usule uygun olmayan rapora istinaden işe gitmeyiş konusundaki yazımız için tıklayınız…

**Hastalık raporunun fenne aykırı olması

Memur hakkında düzenlenmiş olan hastalık raporunun fenne uygunluğu konusunda, hastalık izni verecek olan amirlerde tereddüt oluşması durumunda, ilgili memur hastalık izni kullanıyor sayılmakla birlikte kurumu tarafından Sağlık Bakanlığınca belirlenen ve memurun bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye sevk edilir.

Sevk olunan hastanenin sağlık kurulu raporun fenne aykırı olduğuna karar verirse, memur derhal görevine başlamalıdır. Derhal görevine başlamayan (bulunduğu yer ile görev yeri arasında geçecek yol süresi dikkate alınarak) memur hakkında, Devlet Memurları Kanununun disiplin ve çekilmiş sayılmaya ilişkin hükümlerinin uygulanması gündeme gelebilir.

**Hastalık raporunun yıllık izne etkisi

Yıllık izinde hastalanan ve hakkında rapor düzenlenen memur, bu raporun hastalık iznine çevrilmiş olması kaydıyla, rapor süresine göre; bazen hastalık izninin bitiminde, bazen de yıllık izninin hastalık nedeniyle kullanamadığı süresinin bir kısmını hastalık izni bittikten sonra kullanarak görevine başlar.

Hastalık izninin bitiş tarihi yıllık iznin bitiş (izin alırken belirtilen dönüş tarihi) tarihinden önce ise, memur yıllık iznini kullanmaya devam eder ve yıllık izin alırken belirtilen dönüş tarihinde yıllık iznini keserek görevine başlar. Rapor nedeniyle kullanılamayan yıllık izin süreleri daha sonra kullanılabilir.

Hastalık izninin bitiş tarihi yıllık iznin bitiş (izin alırken belirtilen dönüş tarihi) tarihinden sonra ise, hastalık izni bitiminde memur görevine başlar. Rapor nedeniyle kullanılamayan yıllık izin süreleri daha sonra kullanılabilir.

Hastalık izninin bitiş tarihi yıllık iznin bitiş (izin alırken belirtilen dönüş tarihi) tarihi ile aynı ise, memur hastalık izninin bitim tarihinde görevine başlar. Rapor nedeniyle kullanılamayan yıllık izin süreleri daha sonra kullanılabilir.

**Yıllık izinde alınabilecek rapor sayısı

Memurların alabileceği hastalık raporuna herhangi bir sayı sınırlaması getirilmemiştir. Hastalık raporu alınması ve hastalık izni ile yıllık izin süreleri sonrası göreve başlamaya ilişkin yukarıda belirtilen hususlara uyulması koşuluyla, yıllık izin sırasında birden çok hastalık raporu alınması mümkün olabilecektir. Yıl içerisinde alınabilecek rapor sayısına ilişkin yazımız için tıklayınız …

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.