logo yeni

calisanlar2 copy

MEMURUN ALDIĞI HASTALIK RAPORU FENNE AYKIRI İSE NE OLUR?

Aktif . Yayınlanma İzin

hastaHastalıkları sebebiyle haklarında düzenlenen raporlara istinaden hastalık izni kullanan memurların, almış oldukları raporların fen yönüyle incelenmesi için hakem hastaneye sevk edilmeleri söz konusu olabileceği gibi, bu raporların fenne aykırı olduğunun tespiti halinde ise derhal görevlerine başlamaları gerekecektir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, haklarında düzenlenen raporlara istinaden aylık ve özlük hakları korunmak suretiyle Devlet memurlarına izin verileceğini hükme bağlamıştır. Devlet memurları hakkında hangi hâllerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından hastalık raporu düzenleneceği ve raporların süreleri ile hastalık iznine ilişkin usul ve esaslar ise “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”de düzenlenmiştir.

Memurun, aldığı hastalık raporunu kurumuna iletmesi

Kamu hizmetlerinde aksamalara yol açılmaması ve raporun usul ve esaslara uygunluğunun tespit edilebilmesi için, hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine ulaştırılması gerekmektedir. Örneği gönderilen raporun aslı ise hastalık izni bitiminde ilgili disiplin amirine verilir.

Öte yandan, yıllık izin kullanırken yurtdışına çıkan ve burada hastalık raporu alan memurların ise sağlık raporlarını dış temsilciliklerde onaylatarak rapor süresi içerisinde disiplin amirlerine intikal ettirmeleri gerekmektedir.

Sağlık raporunun fenne uygunluğu konusunda tereddüt oluşması

Yönetmelik hükümlerine göre, memurun kurumuna süresi içerisinde verdiği hastalık raporunun fenne aykırı olduğu konusunda ilgili kurumlarda tereddüt oluşması durumunda;

-Sağlık raporu hastalık iznine çevrilmez.

-Memur kurumu tarafından, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan ve memurun bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye sevk edilir.

-Memur bu süre içerisinde hastalık izni kullanıyor sayılır.

-Hakem hastaneye sevk edilen memurun, hastalık raporunda belirtilen süre bitmeden önce hastaneye gitmesi gerekir.

Sağlık raporunun fenne aykırı bulunması

Devlet memuru hakkında düzenlenen hastalık raporunun fenne aykırı olduğunun hakem hastane sağlık kurulunca belirlenmesi durumunda, memurun görevine derhal (en geç izleyen gün) başlaması gerekecektir.

Raporun fenne aykırı olduğuna karar verilmiş olmasına rağmen memurun görevine başlamaması durumunda, kararı izleyen günden itibaren göreve gelmediği sürelere göre hakkında 657 sayılı Kanunun disiplin veya çekilmiş sayılmaya ilişkin hükümlerinin uygulanması gerekecektir.

Öte yandan, sağlık raporunun fenne aykırılığına karar verilmeden önce bu sağlık raporuna istinaden memurun görevine gelmediği sürelerin, izinsiz veya özürsüz görevi terk etme şeklinde değerlendirilemeyeceğini memurunyeri.com olarak düşünmekteyiz.

Konuya ilişkin DPB değerlendirmesi

Devlet Personel Başkanlığı (DPB) tarafından konuya ilişkin verilen bir mütalaada, memurunyeri.com olarak yukarıda yaptığımız değerlendirmelerden farklı bir yaklaşım ortaya konulmuştur.

DPB tarafından verilen bir mütalaada; memur hakkında düzenlenen hastalık raporunun fenne aykırı olduğuna hakem hastane tarafından karar verildiği durumlarda, ilgili memurun söz konusu rapora istinaden göreve gelmediği sürelerin izinsiz ve özürsüz görevin terkedilmesi kapsamında değerlendirilmesi gerekeceği ifade edilmiştir. Mütalaa için tıklayınız...

Bu mütalaa, hastalık raporu alacak memurların dikkatli olmaları gerektiğini ortaya koymaktadır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.