logo yeni

calisanlar2 copy

YILLIK İZİN SÜRESİNİN 20 VEYA 30 GÜN OLMASINDA HANGİ SÜRELER ESAS ALINIYOR?

Aktif . Yayınlanma İzin

memur2Devlet memurlarına tanınan yıllık izin hakkı, ilgililerin hizmet sürelerine bağlı olarak 20 ya da 30 gün olmaktadır. Ancak, burada sözü edilen hizmet süresinin hesabında hangi sürelerin esas alınacağı konusunda memurlar arasında tereddüt yaşanabilmektedir.

Yıllık izin hakkı ve süresi

657 sayılı Kanunda belirtilen süre ve şartlarla izin hakkına sahip olan Devlet memurlarına yıllık izin kullanma hakkı da tanınmıştır.

Devlet Memurları Kanunu; hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar (on yıl dahil) olanlara 20 gün, hizmeti 10 yıldan fazla olanlara ise 30 gün süre ile yıllık izin kullanma hakkı tanımıştır.

Yıllık izin süresi belirlenirken, memuriyette geçen sürelerin yanı sıra memuriyet dışında geçirilen bazı süreler de hizmet süresi hesabına dahil edilmektedir.

Yıllık izin süresinin belirlenmesinde esas alınan süreler

Hizmet süresine göre yıllık izin süresi belirleyen 657 sayılı Kanun, hangi sürelerin yıllık izin süresine esas hizmet süresinden sayılacağına ise açıklık getirmemiştir. Uygulamada, Devlet Personel Başkanlığı tarafından verilen görüşler ve çıkarılan Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğleriyle bu konuya açıklık getirilmeye çalışılmaktadır.

657 sayılı Kanun, Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğleri ve Devlet Personel Başkanlığının konuya ilişkin görüşlerine bakıldığında, aşağıda belirteceğimiz sürelerin memurların yıllık izin süresinin belirlenmesine esas hizmet hesabına dahi edileceğini görmekteyiz. Buna göre, yıllık izne esas hizmet süresine;

-Kamu kurum ve kuruluşlarında hangi statüde olursa olsun (memur, işçi, sözleşmeli, 4/B, 4/C gibi) geçen sürelerin tamamı dahil edilir.

-Memuriyete girmeden önce ya da memuriyette iken aylıksız izin kullanarak askerlik görevini yapanların, muvazzaf askerlikte geçirdikleri sürelerin (okul devresi ve yedek subaylıkta geçirilen süreler dahil) tamamı dahil edilir. Bu sürelerin yıllık izin süresi hesabında değerlendirilmesi için askerlik borçlanması yapılmasına gerek yoktur. Ayrıca, hazarda ve seferde silahaltına alınan memurların silahaltında geçirdikleri sürelerin tamamı da yıllık izin hesabında esas alınan sürelere dahil edilir.

-Görev yaptıkları sınıf veya kadroya bakılmaksızın, avukatlık stajını yapmış olan memurların staj süresinin (ilgili mevzuatta belirlenen sürenin) tamamı dahil edilir.

-Teknik Hizmetler Sınıfında görev yapanlardan, memuriyete girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya özel iş yerlerinde yapanlar ile memuriyetten ayrılıp bu işlerde çalıştıktan sonra yeniden memuriyete girenlerin, teknik hizmetler alanında geçirdikleri sürenin (en çok 16 yılın) 3/4’ü dahil edilir.

-Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapanlardan, memuriyete girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya özel iş yerlerinde yapanlar ile memuriyetten ayrılıp bu işlerde çalıştıktan sonra yeniden memuriyete girenlerin, sağlık hizmetleri alanında geçirdikleri sürenin (en çok 16 yılın) 3/4’ü dahil edilir.

-Avukatlık Hizmetleri Sınıfında görev yapanlardan, memuriyete girmeden önce serbest avukatlık yapanlar ile memuriyetten ayrılıp serbest avukatlık yaptıktan sonra yeniden memuriyete girenlerin, serbest avukat olarak geçirdikleri sürelerin (en çok 16 yılın) 3/4’ü dahil edilir.

-Memuriyete girmeden önce Basın Kartları Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olarak gazetecilik yapmış olanlar ile memuriyetten ayrılıp bu şekilde gazetecilik yaptıktan sonra yeniden memuriyete girenlerin, meslekleriyle ilgili görevlerde çalışmaları kaydıyla, memuriyet dışında fiilen gazetecilik yapmış oldukları sürelerin (en çok 16 yılın) 3/4’ü dahil edilir.

-Memuriyete girmeden önce özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra veya memuriyetten ayrılarak bu şekilde çalıştıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrinde memuriyete girenlerin, özel okullarda geçirdikleri hizmet sürelerinin (en çok 18 yılın) 2/3’ü dahil edilir.

-Yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, refakat (ücretli) izni, sağlık izni ve süt izni kullanılarak geçirilen sürelerin tamamı dahil edilir. (Askerlikte geçen aylıksız izin süreleri hariç olmak üzere aylıksız izinde geçen süreler dahil edilmez)

Aday memurun yıllık izni

Yıllık izin süresinin belirlenmesine esas hizmet sürelerinin hesaplanmasında, aday memur ile asil memur arasında herhangi fark bulunmamaktadır.

Aday memurlar için de, yukarıda belirtilen hizmet süreleri toplamı esas alınarak yıllık izin kullanma süreleri belirlenmektedir. Söz konusu süreler toplamının bir yıldan fazla olması halinde, adaylığının kalkmış olup olmamasına veya adaylıkta geçirdiği süreye bakılmaksızın, aday memur 20 gün süre ile yıllık izin kullanma hakkına kavuşur.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.