logo yeni

calisanlar2 copy

MEMURUN YILLIK İZİN TALEBİ REDDEDİLEBİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma İzin

izin 3Kanunla kendilerine tanınmış yıllık izin hakkını kullanmak isteyen Devlet memurlarının, bazen amirlerinin keyfi değerlendirmelerinden dolayı, istedikleri tarihlerde izin kullanmaları mümkün olamamaktadır.

Dinlenmenin çalışanların hakkı olduğu hususu Anayasada düzenlenmiş olup, 657 sayılı Devlet Memurlar Kanunu da memurların bu Kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahip olduklarını hükme bağlamıştır. Ancak, yıllık izinlerin kullanımıyla ilgili olarak amirlere takdir hakkı da tanınmıştır.

657 sayılı Kanunun yıllık izin düzenlemesi

Devlet Memurları Kanunu;

-Memurların yıllık izin süresinin; hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için ise 30 gün olduğunu ve zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebileceğini,

-Yıllık izinlerin, amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabileceğini,

-Birbirini izleyen iki yılın izninin bir arada kullanılabileceğini, ancak cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin haklarının düşeceğini

hükme bağlamıştır.

İzin kullanımında amirin takdir hakkı

Devlet memurlarına tanınan yıllık izin hakkının, amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabileceğine ve birbirini izleyen iki yılın izninin bir arada verilebileceğine hükmeden 657 sayılı Kanun; amirin, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranması gerektiğini de hüküm altına almıştır. 

657 sayılı Kamun hükümlerini memurunyeri.com olarak değerlendirdiğimizde;

-Memurun yıllık izin kullanma zamanıyla ilgili olarak amirlerinin sınırlı bir takdir yetkisinin bulunduğunu,

-Takdir yetkisinin, hizmetlerin kesintisiz yürütülmesinin sağlanması ve kamu yararının gözetilmesi amacıyla kullanması gerekeceğini,

-Yıllık izin kullanımı konusunda amirin adalet ve eşitlik ilkelerine uygun hareket etmesi gerektiğini,

-İzin hakkının hiç kullandırılmaması gibi bir yola gidilemeyeceğini,

-Yıllık izin hakkının bir defada kullanılmasının zorunda olmadığını ve farklı zamanlarda kısım kısım da kullanabileceğini,

-Amirin, somut bir gerekçe göstermeden yıllık izin kullanımına izin vermediği durumlarda, ilgili memurun manevi zarar görebileceğini,

-Takdir yetkisinin, keyfi olarak ya da kin ve garez ile memur aleyhine olacak şekilde kullanılması veya memurun yıllık izin hakkından yararlandırılmaması sonucunu doğuracak şekilde kullanıldığı durumlarda, amir hakkında adli ve idari yaptırımlar uygulanabileceğini

düşünmekteyiz.

Yıllık izin talebini reddeden amirle ilgili örnek bir yargı kararı

Memurun yıllık izin talebinin reddine ilişkin bir işleme karşı açılan davada, davaya bakan İdare Mahkemesi yıllık izin kullandırılmayan memura manevi tazminat ödenmesine hükmederken, temyiz aşamasında konuyu değerlendiren Danıştay 12. Dairesi de bu Kararı onamıştır.

somut herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin memurun Yasal hakkı olan izinin kullandırılmaması işlemleri nedeniyle duyduğu üzüntü ve ıstıraptan dolayı manevi zarara uğradığına ve bu manevi zarar karşılığı bir miktar tazminatın ödenmesi gerektiğine karar vermiştir.

İdare Mahkemesi, Kararında; somut herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin memurun yıllık izin talebinin reddedilerek yasal hakkı olan iznin kullandırılmamasının, memurun üzüntü ve ıstırap duymasına ve böylelikle manevi zarara uğramasına neden olacağından hareketle, memura tazminat ödenmesi gerektiğine hükmedilmiştir.

Karar için tıklayınız…

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.