logo yeni

calisanlar2 copy

MEMUR YILLIK İZNİNİ KULLANIRKEN GÖREVE ÇAĞRILABİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma İzin

tatilYıllık izin kullanırken amirleri/kurumları tarafından göreve çağrılan memurların nasıl davranmaları gerektiğinin bilinmesinin önemli olacağını düşünmekteyiz.

Devlet memurlarının, yıllık izin haklarını kullandıkları süreler içerisinde amirleri tarafından göreve çağrıldıklarında izinlerini kullanmaya devam etmeleri, çeşitli yaptırımlarla karşılaşmaları sonucunu doğurabilmektedir.

Yıllık izin kullanımı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu;

-Memurların, 657 sayılı Kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahip olduklarını,

-Memurların yıllık izin süresinin, hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar (10 yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti 10 yıldan fazla olanlar için 30 gün olduğunu ve zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebileceğini, 

-Yıllık izinlerin, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabileceği ve birbirini izleyen iki yılın izninin bir arada verilebileceğini

hükme bağlarken, izinsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazeretleri olmaksızın görevini 10 gün kesintisiz terk eden memurların, yazılı müracaat şartı aranmaksızın çekilme isteğinde bulunulmuş sayılacağını belirtmiştir.

Yıllık izinde göreve çağrılma

Usulüne göre talep ettiği yıllık izni amirinin uygun gördüğü zamanlarda kullanmakta olan memurun, izinli iken hizmetine ihtiyaç duyulduğu veya kurumu tarafından yürütülen iş ve işlemlerde meydana gelebilecek aksamalar gerekçe gösterilerek, amirleri tarafından göreve çağrılmaları söz konusu olabilmektedir.

Bu çerçevede, usulüne uygun şekilde göreve çağrılan memurun, kabul edilebilir bir mazereti bulunmadığı sürece, kurumu tarafından belirtilen süre içerisinde görevine dönmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Devlet memurunun, yıllık izinli olduğunu ileri sürerek amirinin/kurumunun göreve başlama çağrısına uymaması (kabul edilebilir mazereti olmaksızın) durumunda; hakkında disiplin işlemleri başlatılarak ceza verilebileceği gibi, göreve dönmesi istenen tarihten itibaren 10 gün geçmesine rağmen iznini keserek göreve başlamaması halinde de hakkında "çekilmiş sayılma” yönünde işlem tesis edilebileceğini memurunyeri.com olarak düşünmekteyiz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.