logo yeni

calisanlar2 copy

DOĞUM YAPAN MEMURUN HAKLARI NELERDİR?

Aktif . Yayınlanma İzin

dogum-yardimiDoğum yapan memurlar, doğuma bağlı bazı haklar elde etmektedirler. Bu haklardan bazılarının kazanılması doğum olayının gerçekleşmiş olmasına bağlı olmakla birlikte, doğum öncesinde yararlanılabilecek ...

 

 

MEMURUN YILLIK İZNİ VERİLMEZSE NE OLUR?

Aktif . Yayınlanma İzin

izin2Somut herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin memurun yıllık izin talebinin reddedilerek yasal hakkı olan iznin kullandırılmaması, memurun üzüntü ve ıstırap duymasına ve böylelikle manevi zarara uğramasına neden olacağından, bu işlemler nedeniyle memura …

 

 

FAZLA ÇALIŞMA KARŞILIĞI İZİN NASIL KULLANILIR?

Aktif . Yayınlanma İzin

fazla-calisma2Kamu kurum ve kuruluşlarında günlük çalışma saatleri dışında çalıştırılan personel, bu çalışmalar karşılığında (fazla çalışma ücreti ödenen süreler hariç) izin ...

 

 

 

KADIN VE ERKEK MEMURUN DOĞUMA BAĞLI AYLIKSIZ İZİN HAKKI

Aktif . Yayınlanma İzin

hamileDoğum yapan memurlar ile eşleri doğum yapan memurların, 24 ay süre ile aylıksız izin kullanma hakları bulunmakla birlikte, bu izin süresinin başlangıç tarihi kadın ve erkek memurlar için farklı belirlenmişti.

 

 

TATİL VE İZİN GÜNLERİNDE HASTALIK RAPORU NASIL ALINIR?

Aktif . Yayınlanma İzin

hasta3Hafta sonu tatili, ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile genel tatil günlerinde ve izin kullanmakta iken memuriyet mahalli dışındaki yerlerde alınan hastalık raporlarına dayalı olarak hastalık izni verilmesi konusunda ...

 

 

YILLIK İZİN SÜRESİNİ ARTIRAN KANUN TEKLİFİ MECLİSTE

Aktif . Yayınlanma İzin

izinHakim ve Savcılar ile Türk Silahlı Kuvvetleri personeline tanınan izin hakkının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele de tanınması amacıyla hazırlanan ve Devlet memurlarının yıllık izin süresinin …

 

 

BİR YILDA KAÇ KERE HASTALIK İZNİ (RAPOR) KULLANILABİLİR?

Aktif . Yayınlanma İzin

hasta2Yıl içinde kullanılacak hastalık izni sayısına ilişkin bir düzenleme mevzuatta yer almamaktadır. Tek hekim tarafından düzenlenebilecek azami hastalık raporları süresine istinaden (10 gün) en fazla 4 defa hastalık izni kullanılabilirken, sağlık kurulu tarafından düzenlenen...

 

MEB İZİN YÖNERGESİNDE NELER DEĞİŞTİ?

Aktif . Yayınlanma İzin

tatilMilli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesinde yapılan değişiklikle, merkez teşkilatında görevli birim amirlerinin izin alacağı makam değiştirilirken, geçici personelin kullanabileceği ...

 

 

MEMURLARIN SAATLİK İZİN KULLANMASI

Aktif . Yayınlanma İzin

saatlik izinDevlet memurlarına izin kullanma hakkı tanınmış olup, hangi izinlerin hangi şartlarda ve sürelerde kullanacağına ilişkin hususlara 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer verilmiştir.

 

 

MAZERET İZİNLERİNİ ARTIRAN KANUN TEKLİFİ MECLİSTE

Aktif . Yayınlanma İzin

dogum izni2Kadın memura doğumdan sonra verilen 8 haftalık iznin 24 haftaya, evlenme ve ölüm olaylarında  memurlara verilen 7 günlük iznin 10 güne çıkarılmasını  ve herhangi bir sebeple 10 gün süre ile mazeret izni kullanabilecek olanlar kapsamına öğretmenlerin …

 

DİSİPLİN AFFI VE YILLIK İZİN HABERLERİ NE KADAR GERÇEK?

Aktif . Yayınlanma İzin

disiplin4İki gündür ulusal medyada haberlerini duyduğumuz memurların yıllık izinlerinin işgünü şeklinde yeniden düzenleneceği ve böylece yıllık izin gün sayısının artacağı ile disiplin cezası bulunan memurlara disiplin affı...

 

 

HANGİ TATİLLER ÖNCESİ YARIM GÜN TATİL?

Aktif . Yayınlanma İzin

kıstatiliUlusal bayram ve genel tatil günlerinde kaç gün tatil yapılacağı ile bu tatiller öncesi günlerin yarım gün tatil olup olmadığı bazen soru konusu edilmektedir.

 

 

DOĞUM SONRASI İZİN SÜRESİ ARTIYOR

Aktif . Yayınlanma İzin

dogum izniYeni yılda Meclise sunulması beklenen Kanun Tasarısı ile, doğum sonrası ücretli izin süresi 8 haftadan 16 haftaya çıkarılıyor. 

 

 

 

MAZERET İZNİ DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

Aktif . Yayınlanma İzin

mazeret izni2Kamu çalışanlarının zaman zaman kullanmak zorunda kaldığı "mazeret izinleri" ile ilgili olarak, Sitemiz tarafından farklı mazeret hallerine ilişkin dilekçe örnekleri hazırlanmıştır. 

 

 

MESAİ SAATLERİ HER AY DEĞİŞTİRİLİYOR

Aktif . Yayınlanma İzin

yeni mesai saatiKamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatları ile merkezdeki bağlı ve ilgili kuruluşlarının "Günlük Çalışma Saatleri" yeniden tespit edildi. Merkezde günlük çalışma saatleri Ekim ayı içerisinde de değiştirilmişti.  

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.