logo yeni

calisanlar2 copy

UZUN SÜRELİ HASTALIK NEDENİYLE EMEKLİYE AYIRMADA HASTALIK İZNİ SÜRESİNİN HESABI

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

hasta4Hastalıkları nedeniyle 657 sayılı Kanunda belirtilen en çok süreler kadar hastalık izni kullandıkları halde iyileşmeyen memurlar, aynı süreler kadar kullanabilecekleri hastalık izinleri sonrasında da iyileşmediklerinde, haklarında emeklilik hükümleri uygulanmaktadır.

Memurların kullandığı hastalık izinlerinin, haklarında emeklilik hükümlerinin uygulanmasına sebep olup olmayacağı, hastalık izinlerinin azami süresinin nasıl hesaplandığı ve hangi aralıklarla alınmış hastalık izinlerinin hesaplamaya dahi edildiği gibi hususlarda memurunyeri.com’a sorular iletilmektedir. Aşağıda yer vereceğimiz bilgilerin, bu sorulara cevap oluşturacağını düşünmekteyiz.

Hastalık izni kullanılabilecek en çok süreler

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, aylık ve özlük hakları korunmak suretiyle memurlara;

**Kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren bir hastalıktan dolayı 18 aya kadar,

**Başka bir hastalıktan dolayı ise 12 aya kadar

hastalık izni verilebileceğini ve bu izinlerin bitiminde hastalıklarının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilenlerin hastalık izinlerinin aynı süreler kadar uzatılacağı ile bu süre sonunda da iyileşmeyen memurlar hakkında emeklilik hükümlerinin uygulanacağını hükme bağlamıştır.

Öte yandan, “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te; azamî izin sürelerinin hesaplanmasında, aynı hastalığa bağlı olarak aralıklı olarak kullanılan hastalık izinlerinin, iki izin arasında geçen sürenin bir yıldan az olması halinde dikkate alınacağı belirtilmiştir.

Ayrıca, söz konusu Kanun ve Yönetmelikte, yataklı tedavi kurumlarında yatarak görülen tedavi sürelerinin, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınacağı ifade edilmiştir.

Memurun hastalık izni kullanması sebebiyle emekliye sevki

Memurun uzun süre hastalık izni kullandığı gerekçesiyle emekliye sevk edilebilmesi için;

**Kanunda belirtilen ve memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanmasını gerektiren hastalık izni süresinin, aynı hastalık sebebiyle kullanılan izin süreleri toplamından oluşması,

**Aynı hastalık sebebiyle kullanılan izin süresi toplamına, bu hastalıktan dolayı yataklı tedavi kurumlarında yatarak geçirilen sürelerin dahil edilmesi,

**Aynı hastalık sebebiyle kullanılan izin süresi toplamına, aralıklı kullanılan iki izin arasında bir yıldan az süre bulunan hastalık izinlerinin dahil edilmesi,

**Hastalık izini bitiminden itibaren 1 yıl geçtikten sonra aynı hastalık sebebiyle alınan hastalık izinlerinin, izin süresi toplamına dahil edilmemesi,

**Aynı hastalık sebebiyle memurun en çok süreyle kullanabildiği izin süresi (uzatılan süre dahil) sonunda halen iyileşmediğinin resmi sağlık kurulu tarafından tespit edilmesi

gerekecektir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.