logo yeni

calisanlar2 copy

3 AŞAĞI VEYA 3 YUKARI DERECEYE ATANAN MEMURLARIN HAKLARI

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

memur-3Kazanılmış hak aylık derecelerinin 3 altındaki ya da 3 üstündeki derecelerdeki kadrolara atanan Devlet memurlarının özlük haklarının etkilenip etkilenmeyeceği, memurlar arasında sıklıkla tartışılan konulardan birisidir.

Devlet memurları, kendi kurumlarında ya da başka kurumlarda, kazanılmış hak aylık derecelerinin altındaki ya da üstündeki derecelerde bulunan kadrolara, bazı şartlar dahilinde atanabilmektedirler.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 45 inci maddesinde“Hiç bir memur … derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz.” denilmiş olmakla birlikte, aynı maddede memurun 3 üst derecedeki kadrolara ve Kanunun 74 üncü maddesinde ise 3 alt derecelerdeki kadrolara atamasına imkan tanıyan hükümlere yer verilmiştir.

Öte yandan, Kanunun 68/B maddesinde ilk 4 dereceli kadrolara derece yükselmesindeki süre şartına uyulmadan atanma hususu düzenlenirken, 69 uncu maddesinde ise kurumların Teknik, Sağlık, Eğim ve Öğretim Hizmetleri sınıflarına dahil memurların kariyerlerinden yararlanmak istemeleri durumunda ilgilileri kazanılmış hak aylık derecelerinin iki altındaki (2, 3, 4 üncü derecelerdeki) kadrolara atayabileceklerine hükmedilmiştir.

Bu yazımızda sadece kazanılmış hak aylık derecelerinin 3 aşağı veya 3 yukarı derecelerindeki (5-15 derecelerdeki) kadrolara atanmadan söz edilecektir.

-68/B uygulamasına ilişkin ayrıntılar için tıklayınız …

-İdari görevlere atanma konusundaki ayrıntılar için tıklayınız …

3 üst derecelerdeki kadrolara atanma

Kurumların 5 ve altındaki (5-15) derecelerdeki kadrolarına, kazanılmış hak aylık derecelerinin üç üst derecesinden fazla olmaması şartıyla, memurların atanması mümkündür. Örneğin, kazanılmış hak aylığı 8/2 olan memurun 5 inci derecedeki bir kadroya atanması durumu.

Bu şekilde yapılan atamalarda;

-Memurlar, kazanılmış hak aylık derecelerine denk gelen kadro derecesinin aylığını almaya devam ederler.

-İlgililerin kazanılmış hak aylıklarındaki kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi genel esaslara göre yapılır.

-Atandıkları kadro dereceleri ilgililer için kazanılmış hak teşkil etmez.

-Atama yapılacak kadro derecesi, ilgililerin öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri dereceyi aşamaz.

3 alt derelerdeki kadrolara atanma

Kurumların 5 ve altındaki (5-15) derecelerdeki kadrolarına, kazanılmış hak aylık derecelerinin üç alt derecesinden fazla olmaması şartıyla, memurların atanması mümkündür. Örneğin, kazanılmış hak aylığı 6/2 olan memurun 9 uncu derecedeki bir kadroya atanması durumu.

Bu şekilde yapılan atamalarda;

-Memurun isteği şarttır.

-Memur istese dahi, kazanılmış hak aylığının 3 dereceden daha alt derecedeki bir kadroya atanamaz.

-Memur, eski derecesine her zaman atanabilir.

-Atandıkları derecede kazanılmış hak aylık kademelerine isabet eden gösterge aylığını alırlar. Atandıkları derecelerde eşit kademe göstergesi olmaması halinde ise kazanılmış hak aylık kademe göstergelerine en yakın kademenin göstergesi üzerinden aylık alırlar.

-Gösterge aylığı dışındaki ödemelerden; kadro derecesinin esas alındığı ödeme unsurları için memurun atanmış olduğu kadro derecesine göre, kazanılmış hak aylık derecesinin esas alındığı ödeme unsurları için ise memurun kazanılmış hak aylık derecesine göre ödeme yapılır.

-Memurun atandığı derecede geçireceği süreler (kadro derecesine ait ödemelerden kaynaklı kesenek ve karşılık farkları kendisi tarafından her ay SGK’ya yatırılmak kaydıyla) emeklilik yönünden eski derecesinde değerlendirilir.

Konuya ilişkin örnek yargı kararları

Daha düşük dereceli kadroya atama yapılmasına ilişkin Karar örneği için tıklayınız ...

Atamalarda kazanılmış hak aylık derecesinin gözetilmemesine ilişkin Karar örneği için tıklayınız ...

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.