logo yeni

calisanlar2 copy

KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASI ALAN MEMURA NE OLUR?

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

disiplinKademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan memurlar, cezanın uygulanmasında farklı yaptırımlarla karşılaşabilirler.

İşledikleri fiil veya haller nedeniyle haklarında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilen Devlet memurları, bu cezanın uygulanmasından kaynaklı olarak çeşitli durumlarla karşılaşabilmektedirler.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memurlara verilecek disiplin cezalarını, işlenen fiil veya halin niteliğine ve ağırlık derecesine göre beş grupta düzenlemiş ve ağırlık bakımından dördüncü sırada kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına yer vermiştir.

İşlediği fiil veya halin ağırlık derecesine göre memurun bulunduğu kademedeki ilerlemesinin en az 1 yıl ve en çok 3 yıl durdurulması şeklinde tanımlanan kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının, ağır bir ceza olması nedeniyle memur üzerindeki etkileri de önem taşımaktadır.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının memur üzerindeki etkilerinden bazılarını memurunyeri.com olarak şu şekilde ifade edebiliriz.

Aylığından kesinti yapılabilir

Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu bulunan ve ödül veya başarı belgesi almış olan memurlara verilen disiplin cezaları bir derece hafif ceza şeklinde uygulanabilmektedir.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesini gerektiren bir fiil veya hali işlemiş olan memurlar hakkında bir derece hafif ceza uygulamasına gidilmesi durumunda, memur hakkında aylıktan kesme cezası uygulanacak ve aylığından (brüt aylıklarının 1/30 – 1/8 oranı sınırları içerisinde) kesinti yapılacaktır.

Bazı görevlere atanamayabilir ve bu görevlerde kalamayabilir

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan memurlar, izleyen 10 yıl içerisinde; daire başkanlığına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü görevlere, bölge ve il teşkilatlarının en üst yöneticiliğine, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, valilik ve büyükelçiliklere atanamazlar.

Bu görevleri yürütmekte iken kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilen memurların da görevlerinden alınması gerekir.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına alınmayabilir

“Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik”, kurumların görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapacakları kadrolar için başvuranlarda disiplin şartı da arayabileceğini düzenlemiş ve bu yönde aranacak şartların çıkaracakları özel yönetmeliklerde belirtilmesine hükmetmiştir.

Bu çerçevede, kurumlar çıkardıkları özel yönetmeliklerle, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacak olanlarda “kademe ilerlemesinin durdurulması” cezası almamış olma şartını da arayabilmektedirler.

Örneğin, “Başbakanlık Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği”ne göre; Başbakanlık merkez teşkilâtı ve Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girebilmesi için “kademe ilerlemesinin durdurulması” cezası almamış olmaları gerekecek.

Memurluktan çıkarılabilir

**Tekerrür uygulaması halinde

Disiplin cezasını gerektiren bir fiil veya halin cezaların özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanırken, aynı derecede cezayı gerektiren farklı fiil veya haller nedeniyle disiplin cezası verildiğinde cezanın üçüncü uygulaması da bir derece ağır ceza şeklinde olmaktadır.

Buna göre;

  -Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren aynı fiil veya halin 10 yıl içerisinde ikinci defa işlenmesi halinde, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının ikinci uygulaması Devlet memurluğundan çıkarma şeklinde yapılır.

  -Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren farklı fiil veya halin 10 yıl içerisinde üçüncü defa işlenmesi halinde, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının üçüncü uygulaması Devlet memurluğundan çıkarma şeklinde yapılır.

**İlerlenebilecek son kademede olma halinde

Eğitimleri itibariyle yükselebilecekleri derecelerin son kademesine ulaşmış olan memurlara kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verildiğinde, bu ceza aylıklarından (brüt aylıklarının ¼ - ½ oranı sınırları içerisinde) kesinti yapılmak suretiyle uygulanmaktadır.

Eğitimleri nedeniyle yükselebilecekleri derecenin son kademesinde oldukları için, haklarında verilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası aylıklarından kesinti yapılmak suretiyle uygulanan memurlar, yeniden kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren bir fiil veya hali işlediklerinde Devlet memurluğundan çıkarılırlar.

 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.