logo yeni

calisanlar2 copy

MÜRACAAT VE ŞİKAYETLERDE AMİRLERİN SORUMLULUKLARI NELERDİR?

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

amirDevlet memurlarının şikayet ve müracaatları belli bir usule tabi tutulmuş ve bu usule uygun yapılmayan şikayetlerle ilgili olarak çeşitli yaptırımlar da düzenlenmiştir. Memurların şikayet ve müracaat hakkının kullanılmasına dair hususlara ilişkin memurunyeri.com olarak hazırladığımız yazıya buradan ulaşabilirsiniz.

Yapılacak şikayetlerde memurların uyması gereken kurallar bulunduğu gibi amirlerin de uyması gereken bazı kurallar bulunmaktadır.

Amirlerin şikayet ve müracaatlarda gerekli kurallara uymamasının cezası var mıdır?

Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre Yönetmelikçe belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yapılmış bulunan şikayet ve müracaatlar hakkında, Yönetmelikte öngörülen görevlerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmeyen amirlere durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 125 nci maddesinde sayılan disiplin cezalarından birisi verilir.

Amirlerin sorumlulukları nelerdir?

Görüldüğü üzere Devlet memurlarının yaptığı şikayet ve müracaat başvurularında amirlerin de yerine getirmesi gereken bazı sorumlulukları bulunmakta olup, bunları ihmal etmeleri halinde haklarında disiplin uygulaması söz konusu olacaktır. Bu sorumlulukları şöyle sıralayabiliriz:

1.Şikayet hakkında karar verme yetkisi şikayet edilenin ilk disiplin amirine aittir.

Şikayeti kabul eden ancak karar verme yetkisi bulunmayan amirler bunları silsile yolu ile ve kendi görüşlerini de ilave etmek suretiyle yetkili amirlere 3 gün içinde intikal ettirirler. Şikayet edene de durum hakkında bilgi verirler.

Müracaatı kabul eden ancak sorunu çözümleme yetkisi bulunmayan amirler de bunları silsile yolu ile yetkili mercilere 3 gün içinde intikal ettirir.

2.Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılan şikayetler karar vermeye yetkili amirlerce incelenir ve karara bağlanır. Kararlar şikayet sahiplerine ve lüzum görülürse şikayet edilene yazı ile bildirilir.

3.Şikayetlerin incelenmesi ve bir karara bağlanarak şikayet sahiplerine tebliğ edilmesi ile ilgili bütün işlemlerin en geç şikayet dilekçesinin karar merciine intikal ettiği tarihi izleyen 30 gün içinde tamamlanması zorunludur.

Adli ve idari tahkikata konu olacak nitelikteki şikayetler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.