logo yeni

calisanlar2 copy

MEMUR ALDIĞI HASTALIK RAPORUNU KURUMUNA NE ZAMAN VERMELİ?

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

hasta3Hastalıkları sebebiyle haklarında tek hekim ya da sağlık kurulları tarafından usulüne uygun şekilde düzenlenmiş raporlara istinaden Devlet memurlarının hastalık izni kullanmaları mümkün olmakla birlikte, hastalık raporunun belli bir süre içerisinde memurun bağlı olduğu disiplin amirine iletilmesi de zorunludur.

Memurlar hakkında hangi hâllerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından hastalık raporu düzenleneceği ve bu raporların süreleri ile hastalık iznine ilişkin usul ve esaslar “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile düzenlenmiştir.

Alınan hastalık raporu memurun kurumuna iletilmesi

Mezkur Yönetmeliğe göre;

-Kamu hizmetlerinde aksamalara yol açılmaması ve raporun usul ve esaslara uygunluğunun tespit edilebilmesi için, hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine ulaştırılması

-Raporun örneğinin gönderilmesi durumunda ise, hastalık izni süresi sonunda raporun aslının ilgili disiplin amirine verilmesi,

-Yıllık iznini yurtdışında geçirirken hastalık raporu alan memurların bu raporu dış temsilciliklerde onaylatmış olmaları şartıyla, en geç izin bitim tarihinde disiplin amirlerine intikal ettirmeleri

gerekmektedir.

Raporun süresi içerisinde sunulmaması ceza gerektirir mi?

Devlet Memurları Kanunu, kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre belirlenmiş olan disiplin cezalarından birisinin verilebileceğini belirtmiştir.

Disiplin hükümleri çerçevesinde konuyu memurunyeri.com olarak değerlendirdiğimizde, hastalık raporu usulüne uygun alınmış ve hastalık iznine dönüştürülmüş olsa bile, yukarıda belirtilen süreler içerisinde raporun ilgili disiplin amirine intikal ettirilmediği durumlarda, memur hakkında başlatılacak disiplin soruşturması neticesinde tespit edilecek durumlara göre;

-Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak fiilini işlediği gerekçesiyle uyarma,

-Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde kusurlu davranmak fiilini işlediği gerekçesiyle kınama,

-Kasıtlı olarak verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek fiilini işlediği gerekçesiyle aylıktan kesme

disiplin cezalarından birinin verilmesinin söz konusu olabileceğini düşünmekteyiz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.