logo yeni

calisanlar2 copy

MEMURİYETE GİRİŞ SEVİYESİ BAKIMINDAN KİMLERE AYRICALIK TANINIYOR?

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

rekabetDevlet memuriyetine giriş dereceleri öğrenim düzeylerine göre belirlenmiş olmakla birlikte, eğitimin türüne ve görev alınan hizmet sınıfına göre, memuriyete daha ileri derece ve kademelerden başlanması da mümkün olabilmektedir.

Giriş derece ve kademelerinin üzerindeki seviyelerden memuriyete başlanmasına imkan veren başka haller de olmakla birlikte, memurunyeri.com olarak burada sadece eğitim ve hizmet sınıfı nedeniyle memuriyete ileri dereceden başlama hallerinin bazılarından söz etmekteyiz.

Memuriyete giriş derece ve kademeleri

Devlet memurluğuna başlangıç derece ve kademeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde öğrenin seviye ve yıllarına göre belirlenmiştir. Kanunda ayrıca, gördükleri eğitimin türüne veya görev alacakları hizmet sınıfına göre ilave derece/kademe verilmek suretiyle memuriyete başlanması hususu da düzenlenmiştir.

Eğitimlerinden dolayı memuriyete ileriden başlayanlar

Bazı memurlar, hangi hizmet sınıfında veya kadro unvanında görev alırlarsa alsınlar, eğitimlerinden dolayı memuriyete ileri derece/kademelerden başlamaktadırlar.

Örneğin;

**Çeşitli süreli yükseköğrenimleri bitirerek yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar; Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları; İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mezunları; Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları, aynı süreli yükseköğrenim mezunlarına göre göre 1 derece ileriden memuriyete başlamaktadırlar.

**Çeşitli süreli yükseköğrenimleri bitiren tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ve benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (hayvan sağlığı dahil) ile biyolog unvanına sahip akademik personel, aynı süreli yükseköğrenim mezunlarına göre göre 1 derece ileriden memuriyete başlamaktadırlar.

**Yüksek lisans (master) yapanlar ile kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisansüstü ihtisas sertifikası alanlar, lisans mezuniyetlerine göre 1 kademe daha ileriden memuriyete başlamaktadırlar.

**Lisans eğitimleriyle ilgili alanda doktora yapanlar, lisans mezuniyetlerine göre 1 derece daha ileriden memuriyete başlamaktadırlar.

**Tıpta uzmanlık belgesi alanlar ile meslekleriyle ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlar, lisans mezuniyetlerine göre 1 derece daha ileriden memuriyete başlamaktadırlar.

Görev aldıkları hizmet sınıfından dolayı memuriyete ileriden başlayanlar

Bazı memurlar, belli bir hizmet sınıfında ve kadro unvanında görev alırlarsa, eğitimlerinden dolayı memuriyete ileri derece/kademelerden başlamaktadırlar.

Örneğin;

**Orman Muhafaza Memuru, Orman Muhafaza Başmemuru, Gümrük Muhafaza Memuru Gümrük Muhafaza Memuru Amiri olarak Genel İdare Hizmetleri görev alanlar, eğitimlerine göre memuriyete başlama seviyelerinin 1 derece ilerisinden memuriyete başlamaktadırlar.

**İlkokul, ortaokul ve dengi okul mezunu olarak Emniyet Hizmetleri Sınıfında görev alanlar, eğitimlerine göre memuriyete başlama seviyelerinin 2 derece ilerisinden memuriyete başlamaktadırlar.

**Lise ve dengi okul mezunu olarak Emniyet Hizmetleri Sınıfında görev alanlar, eğitimlerine göre memuriyete başlama seviyelerinin 1 derece ve 1 kademe ilerisinden memuriyete başlamaktadırlar.

**Yükseköğrenim mezunu olarak Emniyet Hizmetleri Sınıfında görev alanlar eğitimlerine göre memuriyete başlama seviyelerinin 1 derece ilerisinden memuriyete başlamaktadırlar.

**Jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorflog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatikçi, yöneylemci (harekat araştırmacısı), matematiksel iktisatçı (Ekonometrici), Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunu, fen memuru, tekniker ve yüksek tekniker, tütün ve müskirat eksperi, tarım alet ve makineleri Uzmanlık Yüksek Okulu mezunu ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyeri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümü mezunu şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunu, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunu, üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dalları mezunu olanlardan, Teknik hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda görev alanlar, eğitimlerine göre memuriyete başlama seviyelerinin 1 derece ilerisinden memuriyete başlamaktadırlar.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.