logo yeni

calisanlar2 copy

MEMURİYETTEN AYRILANLARA DİSİPLİN CEZASI VERİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

mutsuz2Memuriyetten ayrılmış olanlara, memuriyette iken işlemiş oldukları fiil veya hallerden dolayı disiplin cezası verildiği durumlarla da karşılaşılabilmektedir.

Çekilme, çekilmiş sayılma, emeklilik gibi nedenlerle memurluktan ayrılmış olanların, ayrılmadan önce işlemiş oldukları fiil veya halin disiplin cezası verilmesini gerektirdiği durumlarda, memuriyetten ayrılmış olmaları haklarında disiplin cezası verilmesini engellememekte, ancak verilen cezanın uygulanabilmesi ilgililerin yeniden memuriyete dönmeleri halinde mümkün olabilmektedir.

Disiplin cezası

Kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirlenmiş olan disiplin cezalarından birisi verilmektedir.

Disipline aykırı fiil veya halin ağırlık derecesine göre memurlar haklarında; uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması veya Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilebilmektedir.

Öte yandan;

-Disiplin cezası gerektiren bir fiil veya hal, cezaların özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içerisinde yeniden işlenirse (tekerrür), memur hakkında bir derece ağır cezası uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren ayrı fiil veya haller nedeniyle disiplin cezası verilmesi durumunda ise disiplin cezasının üçüncü uygulaması bir derece ağır ceza şeklinde olur.

-Aylıktan kesme cezası alan memur 5 yıl süreyle, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan memur ise 10 yıl süreyle; daire başkanı ve dengi veya daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamamaktadır.

-Devlet memurluğundan çıkarma cezası alanlar, yeniden Devlet memuru olamamaktadır.

-Memuriyetten ayrılmış olanların yeniden memuriyete dönmek istemeleri durumunda, atamayı yapacak olan kurumlar değerlendirmeleri yaparken, ilgililerin daha önce disiplin cezası almış olup olmadıklarına da bakabilmektedirler.

Bu nedenlerle, memuriyetten ayrılmış olsalar bile, Devlet memurluğunda bulunmuş olanların almış oldukları disiplin cezalarının bilinmesi önem taşımaktadır.

Memuriyetten ayrılma ve yeniden dönme

657 sayılı Kanunda, memuriyetle ilişik kesilmesi sonucunu doğuran halleri saymış ve bunlar arasında; bu kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılma, memurluğa alınma şartlarından her hangi birinin taşınmadığının sonradan anlaşılması veya memurluk sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetme, memurluktan çekilmen ve emekliye ayrılma hallerine de yer vermiştir.

Öte yandan, memuriyetten çeşitli sebeplerle ayrılmış olanların bazı koşullar altında yeniden memuriyete dönmelerine de imkan tanınmıştır. Buna göre; iki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilen veya çekilmiş sayılanlar, memuriyetle ilişiği kesilmiş olup da memuriyete engel durumları bulunmayanlar ve emekliler belli şartlar dahilinde yeniden Devlet memuru olabilmektedirler.

Memuriyetten ayrılmış olanlara disiplin cezası verilmesi

Memurluktan ayrılanların yeniden memuriyete dönmelerinin mümkün olması ve 657 sayılı Kanunda belirtilen disiplin cezalarının sadece memurlar hakkında uygulanabilmesi gibi hususları memurunyeri.com olarak bir arada değerlendirdiğimizde;

**Memuriyetten ayrılmış olmanın, memuriyette iken işlenen fiil ve hallerden dolayı disiplin cezası verilmesini engellemeyeceği,

**Verilecek disiplin cezalarının ilgili memura ait özlük dosyasına konulması gerekeceği,

**Memuriyetten ayrıldıktan sonra haklarında aylıktan kesme cezası verilmiş olanların yeniden memurluğa atanması halinde, söz konusu aylıktan kesme cezasının göreve başlamalarını takip eden aybaşında uygulanması gerekeceği,

**Memuriyetten ayrıldıktan sonra haklarında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmiş olanların yeniden memurluğa atanması halinde söz konusu cezanın uygulanması gerekeceği,

**Özlük dosyasına konulmuş olan disiplin cezalarının, memuriyete döndükten sonra alınacak disiplin cezalarının uygulanmasında da göz önünde bulundurulması (tekerrür gibi) gerekeceği,

**Memuriyetten ayrıldıktan sonra verilmiş disiplin cezalarının, yeniden memuriyete dönenlerin bazı görevlere atanmasına engel olabileceği

bu nedenle de, memuriyetten ayrılmış olsalar bile, memuriyette iken işledikleri disipline aykırı fiil ve hallerden dolayı ilgili kişiler hakkında disiplin cezası verilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.